Tiráž časopisu

Cor et Vasa Case Reports

Vydavatel
Česká kardiologická společnost, z. s.
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
Předseda: prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC

Vedoucí redaktoři
prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI
prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC

Zodpovědná redaktorka
Mgr. Klára Procházková

Grafická úprava a sazba
Studio Franklin

Programování a správa
PRO-WEB.cz

Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována ani rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.

ISSN 2571-0648

Vychází 4 čísla ročně
Copyright: © 2018-2024, ČKS.