Úvodní slovo

Vážení členové České kardiologické společnosti,


dovolujeme si Vás informovat, že rozhodnutím výboru České kardiologické společnosti byl s ohledem na možný vývoj epidemiologické situace koncem listopadu  změněn formát letošních Českých kardiologických dnů, a to z prezenční podoby na podobu virtuální. 

Registrace bude probíhat jak jste zvyklí, tedy přes svůj on-line účet v systému ČKS a bude zdarma.

Prezentace budou probíhat ve stejném formátu a kvalitě jako jste měli možnost sledovat v rámci letošního výročního sjezdu naší společnosti.

 

Doufám, že nám zachováte přízeň a budete sledovat program i v tomto již osvědčeném formátu.

 

S pozdravem,


Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
Předseda organizačního výboru ČKD 2021

 

Vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na České kardiologické dny 2021. Všichni upřímně doufáme, že nás nepostihne další nekontrolovaná vlna pandemie a budeme se moci sejít tváří v tvář na druhé vrcholné akci naší společnosti v Praze. I v případě dalších restriktivních opatření o České kardiologické dny nepřijdete a budeme je přinášet v podobě virtuální či hybridní. V průběhu dvou dní probereme aktuality poslední doby, zejména pak novinky z kongresu Evropské kardiologické společnosti.

Program pro Vás připravuje programový výbor pod vedením prof. Martina Hutyry ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami a asociacemi naší společnosti. Dozvíte se tak o nových doporučeních Evropské kardiologické společnosti i o výsledcích zajímavých studií z poslední doby. Budeme diskutovat novinky v diagnostice a léčbě srdečního selhání, chlopenních vad i v oblasti kardiovaskulární prevence.

Jsme si vědomi toho, že podzimní období je pracovně vysoce náročné a doba s ohledem na hrozící další vlny pandemie Covid-19 nejistá. Přesto doufáme, že si najdete čas a přijdete osobně či se alespoň připojíte na vybrané bloky jednání Českých kardiologických dnů.

Česká kardiologická společnost si uvědomuje, že dlouhodobé následky pandemie hrozí i zvýšením četnosti kardiovaskulárních onemocnění. Proto jsme ani v současné komplikované době nesložili ruce do klína – České kardiologické dny jsou toho dokladem. Jejich úspěch však záleží na zájmu a aktivitě všech členů společnosti. Za Váš přínos a zájem o akce ČKS děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

Aleš Linhart
předseda České kardiologické společnosti