Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 9121 - 9150

PROGRAM ENDARTEREKTOMIE PLICNICE V ČESKÉ REPUBLICE

J. Lindner, P. Jansa, J. Kunstýř, T. Grus, J. Bláha (Praha)

Úvod a metodika. Plicní endarterektomie (PEA) nebyla v ČR dostupná až do roku 2004, kdy byl zahájen program PEA v...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Plicní cirkulace

UŽÍVÁNÍ PERGOLIDU A CHLOPENNÍ VADY

H. Línková, M. Pěnička, E. Růžička, J. Roth, P. Gregor, M. Havlíková (Praha)

Pergolid –agonista dopaminových  receptorů-  je používán v léčbě Parkinsonovy nemoci. Užívání pergolidu  vede k retroperitoneální, pleurální a perikardiální fibroze. Cílem...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

VLIV EXTRAKORPORÁLNÍ ELIMINACE LDL-CHOLESTEROLU NA C-REAKTIVNÍ PROTEIN (HSCRP), SÉROVÝ NEOPTERIN, ENDOGLIN A CD40 LIGAND (CD40L)

V. Blaha, D. Solichová, M. Bláha, M. Cermanová, C. Andrýs, R. Hyšpler, P. Vyroubal, E. Havel, Z. Zadák (Hradec Králové)

U souboru 10 nemocných s těžkou familiární dyslipidemií (6 mužů a 4 žen, medián věku 44 let, rozmezí 19 -...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

HYPERTRABEKULÁRNÍ / NONKOMPAKTNÍ KARDIOMYOPATIE (NCKMP): FENOTYP KONTRA GENOTYP

J. Fiedler, P. Šváb, L. Pavlů, M. Tišerová (Praha)

Uvedená práce souhrnně zmiňuje poznatky se zatím nezařazeným typem kardiomyopatie, která se poslední roky objevuje ve světové a vzácně i...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

TRANSPORT PACIENTŮ SE STEMI K DIREKTNÍ PCI: PŘÍMO DO KARDIOCENTRA VS. PŘES AMBULANCI REGIONÁLNÍ NEMOCNICE. JAK PŘÍNOSNÝ JE „BYPASS“ PŘÍMO DO KARDIOCENTRA?

M. Třetina, M. Orban, M. Šarfyová, M. Kala, P. Hlavinka, O. Hlinomaz (Brno, Blansko)

Úvod: Léčbou první volby u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseků (STEMI) je na území ČR direktní ...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

PREDIKUJE NORMÁLNÍ HODNOTA ŠÍŘE KOMPLEXU INTIMA-MEDIA SPOLEČNÉ KAROTIDY ABSENCI VÝZNAMNÝCH STENÓZ PŘI KORONAROGRAFII U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH K OPERAČNÍMU ŘEŠENÍ CHLOPENNÍ VADY A S ABSENCÍ STENOKARDIÍ? (PILOTNÍ STUDIE)

J. Fiedler, M. Tišerová, L. Pavlů (Praha)

Úvod: Při indikaci k operaci primární chlopenní vady se kromě mladých osob vyžaduje i při absencí stenokardií koronarografie k ev. doplnění...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

METABOLICKÝ SYNDROM - VÝSKYT V ČESKÉ POPULACI

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Marusiaková (mimo zam., Čáslav, Praha)

Metabolický syndrom (MS) významně nepříznivě ovlivňuje rozvoj aterosklerózy a jejích komplikací. Kriteriem ke stanovení MS ve dvou ambulancích EuroMISE centra...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU V KOMBINACI S AKUTNÍM KRVÁCENÍM DO TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝSKYT, PROGNOSA, PŘÍČINY

M. Kocík, M. Beňová, K. Goričan, J. Havelka, F. Novák, A. Večeřová, T. Veiser, M. Zahin, A. Žák (Praha)

Úvod: Akutní krvácení do trávicího traktu ( GIT ) představuje potencionálně život ohrožující stav vyžadující urychlené dosažení hemostázy. Jednou z...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

B-TYP NATRIURETICKÝ PEPTID U CHRONICKÉ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE PŘI DOČASNÉ STIMULACI IZOLOVANÉ PRAVÉ KOMORY

R. Hazuková, M. Pleskot, A. Havlíček, L. Beran, J. Vojáček, M. Tauchman, J. Jeníčková (Hradec Králové, Pardubice)

Úvod: Identifikace pacientů, kteří prospívají z implantace srdeční biventrikulární stimulace (BIV), zůstává dosud nejasná. Cíl: Srovnání dvou typů stimulačních režimů...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOR A INCESANTNÍ KOMOROVÉ TACHYKARDIE JAKO PŘÍČINA SMRTI? - KAZUISTIKA

M. Sepši, L. Křivan, M. Kozák, J. Vlašínová, M. Šindler, K. Múčková (Brno)

Úvod: Příčinami úmrtí u pacientů s implantabilním kardioverterem defibrilátorem (ICD) jsou podle literatury ve 28% případů náhlá srdeční smrt, ve...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

TRANSTELEFONNÍ 12-TI SVODOVÝ EKG ZÁZNAM V ČASNÉ DIAGNOSTICE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

A. Vyškovská, M. Weislamplová, O. Toman (Brno)

Úvod: Časná diagnostika akutního infarktu myokardu (AIM) zajistí pacientovi co nejrychleji zprůchodnění infarktové tepny, stabilizaci oběhu a stavu a tím...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY IN CONGENITAL AND PEDIATRIC HEART DISEASE: A RETROSPECTIVE EUROPEAN MULTICENTER STUDY

J. Janoušek, O. Grollmuss, H. Abdul-Khaliq, R. Gebauer, E. Rosenthal, A. Fruh, N. Blom, J. Happonen, U. Bauersfeld, J. Jacobsen (Praha, Berlin, Germany, London, United Kingdom, Oslo, Norway, Leiden, Netherlands, Helsinky, Finland, Zurich, Switzerland, Copenhagen, Denmark)

Objectives: Data on cardiac resynchronization therapy (CRT) in congenital and pediatric heart disease are scarce. This study collected a multicenter...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

LOW OXIDIZED GLUTATHIONE AND HYPERHOMOCYSTEINEMIA ASSOCIATES IN FEMALES WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

J. Lietava, M. Atalay, M. Čaprnda, P. Blažíček, A. Dukát, J. Fodor, O. Hänninen (Bratislava, SR, Kuopio, Finland, Bratislava, Ottawa, Canada)

Introduction:  Slovak females exhibit high level of classical risk factors contributing to the third highest cardiovascular mortality level in Europe,...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ZMĚNY PRIMÁRNÍ HEMOSTÁZY U PACIENTŮ LÉČENÝCH LDL-AFERÉZOU

M. Blažek, M. Bláha, V. Bláha, J. Malý, M. Cermanová, L. Slováček, J. Horáček, M. Pecka (Hradec Králové)

 Úvod : LDL-aferéza je metoda extrakorporální eliminace LDL-cholesterolu, používaná u pacientů se závažnou hyperlipidemií, rezistentní na farmakoterapii a dietní opatření....

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

JÍCNOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE - JE NAŠE PRAXE SPRÁVNÁ?

K. Mědílek, M. Tuna, M. Brtko, P. Polanský, J. Špačková, E. Sklenářová (Hradec Králové)

Úvod: Praxe provádění TEE je různá.Cíl:  Zjistit, zda  použití lokální anestezie (LA) lidocainem přináší výhody, zda je zavedení jícnové sondy...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZAHÁJENÍ LÉČBY

O. Boček, P. Kala, P. Jeřábek, P. Neugebauer, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Pařenica (Brno)

Úvod: Jedním ze základních faktorů ovlivňujících rozsah postižení funkce srdce po IM je zahájení léčby. Zatímco doba diagnostiky IM a...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO ČESKÉ POPULACE PODLE PROJEKTU SCORE

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Marusiaková (mimo zam., Čáslav, Praha)

Určení individuálního celkového rizika je pro účinnou a efektivní prevenci kardiovaskulárních onemocnění významnější než znalost hladiny jednotlivých rizikových faktorů. Ve dvou...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

CHIRURGICKÁ LÉČBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE

J. Lindner (Praha)

Úvod a metodika. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem opakovaných plicních embolizací. Symptomatická neléčená má velmi nepříznivou prognózu. Endarterektomie...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace akutní kardiologie

MORTALITA JAKO UKAZATEL ÚSPĚŠNOSTI LÉČBY AIM: NA KJ, HOSPITALIZAČNÍ NEBO 30-TI DENNÍ?

S. Janoušek, R. Adámková, A. Tomášek, J. Kaňovský, J. Špinar (Brno)

Cíl: Porovnat u rozsáhlejšího souboru nemocných s akutním infarktem myokardu (AIM) mortalitu na KJ, hospitalizační a třicetidenní jako ukazatele úspěšnosti...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

LZE PŘI PODEZŘENÍ NA PORUCHU INTEGRITY SÍŇOVÉHO SEPTA NAHRADIT JÍCNOVOU ECHOKARDIOGRAFII VYŠETŘENÍM TRANSTORAKÁLNÍM S ULTRASONOGRAFIÍ KAROTID A S PODÁNÍM KONTRASTNÍ LÁTKY? – PILOTNÍ STUDIE

J. Fiedler, L. Pavlů, M. Tišerová (Praha)

Úvod: U nemocným s podezřením na paradoxnm embolizaci CNS se k vyloučení patens foramen ovale (PFO) či defektu septa síní...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PACIENT PO OTS S TĚŽKOU REJEKCÍ V POOPERAČNÍM OBDOBÍ A NÁSLEDNOU IMPLANTACÍ KARDIOSTIMULÁTORU PRO KOMPLETNÍ AV BLOKÁDU

L. Musilová, J. Ostrihoňová (Praha)

U pacienta provedena OTS dne 26.2.2004 pro diagnozu DKMP. 15.3.2004 pacient zajištěn kardiostimulátorem pro kompletní AV blokádu. Další pooperační průběh...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

SOUBOR PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V BOJI PROTI RANNÉ INFEKCI V KARDIOCHIRURGII ANEB APLIKACE MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH V KLINICKÉ PRAXI

M. Lipš, M. Dobiáš, J. Tošovský (Praha)

ÚVOD: Pooperační ranná infekce je s frekvencí 3-15% poměrně častou a ve svých závažnějších formách také přímo devastující komplikací pro...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

LÉČBA ZÁVAŽNÝCH STAVŮ V ARYTMOLOGII INVAZIVNÍMI TECHNIKAMI

Z. Kupková, V. Fišerová, J. Ostrihoňová (Praha)

1.Srdeční selhání - biventrikulární stimulace a ICD Chronické srdeční selhání je významným problémem současné medicíny.Jedním z řešení je biventrikulární kardiostimulace -...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

METODY TROMBOLYTICKÉ LÉČBY A SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U NEMOCNÝCH PŘI TROMBOLÝZE

M. Malá, G. Nováková, S. Beran, P. Vařejka, A. Linhart (Praha)

Lokální kontinuální trombolýza (LKTL) je léčebná metoda, která spočívá v aplikaci trombolytika (nejčastěji rt-PA tkáňový aktivátor plazmionogenu, Actilyse) obvykle v...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

POOPERAČNÍ KOMPLIKACE SOUVISEJÍCÍ S KLASICKÝM ODBĚREM A. RADIALIS K REVASKULARIZACI MYOKARDU

V. Bruk, M. Šimek, P. Němec (Olomouc)

Úvod:  A. radialis je z hlediska dlouhodobé průchodnosti považována po mammárních tepnách za druhý nejlepší štěp k revaskularizaci myokardu.  Samotný...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ANTIOXIDANTS VERSUS STATINS IN LOWERING OXIDIZED LDL CHOLESTEROL

M. Čaprnda, J. Lietava, A. Dukát (Bratislava, SR)

Introduction: Oxidative stress is caused by domination of prooxidative factors in the organism over antioxidant factors. Its direct consequence is...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ZMENY PRIETOKOV ľAVOU PREDSIEŇOU PRI EMBOLIZÁCII PľÚCNICE

M. Palinský, J. Petrovicova, R. Tkacova, L. Legat, P. Mitro (Košice, SR)

Cieľ: Doposiaľ sú známe zmeny funkcií pravej komory podmienené akútnym alebo chronickým pravostranným preťažením či už chronickými pľúcnymi ochoreniami alebo...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

STANOVENÍ BAROREFLEXNÍ SENSITIVITY POMOCÍ PULSNÍ OXIMETRIE

J. Šimek, J. Svobodová, P. Jakubík, D. Wichterle (Praha)

Úvod: Snížení baroreflexní sensitivity (BRS) u nemocných po IM predikuje výskyt fatálních i nefatálních arytmických příhod. BRS se standardně stanovuje...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

VYŠETŘENÍ PERIFERNÍ MIKROCIRKULACE LASER DOPPLEREM A VYHODNOCENÍ FREKVENČNÍ ANALÝZOU

I. Hofírek, O. Sochor (Brno)

Cíl práce: Vypracování metodiky vyhodnocení vyšetření periferní mikrocirkulace laser dopplerem za využití frekvenční analýzy spontánní cévní reaktivity.Metodika: Vyšetření byla provedena...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

DOČASNÁ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH PO AORTOKORONÁRNÍM BYPASSU S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ

T. Minařík, R. Brát, D. Břečka, I. Stolařová, R. Štípal (Ostrava)

Biventrikulární stimulace se stala zavedenou léčbou u nemocných s chronickým srdečním selháním s těžkou dysfunkcí levé komory srdeční /LK/, kteří...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress