Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 9001 - 9030

ROZSÁHLÝ INTRAKARDIÁLNÍ ÚTVAR V PRAVÉ SRDEČNÍ KOMOŘE – METASTÁZA MELANOMU (KAZUISTIKA)

J. Mácha, L. Staněk, P. Talacková, P. Niederle (Slaný, Chomutov, Praha)

Úvod:        Prezentujeme případ nemocného u kterého jsme prokázali objemnou metastázu melanomu v pravé srdeční komoře (PK).Popis případu:     81...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PODÍL BORRELIOVÉ INFEKCE NA ROZVOJI DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE (PILOTNÍ STUDIE)

P. Bartůněk, T. Veiser, M. Táborský, D. Hulínská (Praha)

Východiska a cíl :Postižení srdce označované jako lymeská karditida (LK)  v průběhu lymeské borreliózy (LB) se vyskytuje na rozdíl od...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZVYŠUJÍ LÉKOVÉ STENTY DLOUHODOBOU MORTALITU? VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO REGISTRU KARDIOCENTRA LIBEREC

F. Holm, D. Horák, V. Hraboš, R. Šimek, Z. Šembera (Praha, Pardubice)

Lékové stenty (DES) snižují četnost in-stent restenózy přibližně o polovinu, avšak neovlivňují následnou mortalitu ani výskyt nefatálního infarktu myokardu (IM)....

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZÁTĚŽOVÉ TESTY V DETEKCI A DIAGNOSTICE ICHS

P. Maturová (Uničov)

Cíl:   Detekce a diagnostika ICHS zátěžovými testy Autor:    Bc. Pavlína Maturová  ( Kardiologická ambulance v Uničově)Spoluautor:   MUDr. Petr Vymětal  ( Kardiologická...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

RECIDIVUJÍCÍ SUBMASIVNÍ PLICNÍ EMBOLIZACE JAKO PARANEOPLASTICKÝ PROJEV OKULTNÍHO KARCINOMU ŽALUDKU

M. Fedorco, A. Bulava, D. Richter, P. Heinc, J. Lukl, J. Škarda (Olomouc)

Abstrakt: Referujeme případ 35-letého pacienta přijatého na JIP interní kliniky pro 14-ti denní anamnézu recidivujících synkop předcházených atakami námahové dušnosti....

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY CHLOPENNÍCH VAD SE SNÍŽENOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY

M. Frelich, F. Štětka, P. Pokorný, P. Útrata, J. Nečas, J. Ondrášek, P. Pavlík, R. Wagner, J. Černý (Brno)

Za období 3 roků (2003-2005) se podrobilo operaci chlopenní vady srdeční (bez současné ischemické choroby srdeční) 1 092 nemocných. Předmětem našeho...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI TRANSESOFAGEÁLNÍM VYŠETŘENÍ- JAK PŘEDCHÁZET NOSOKOMIÁLNÍM NÁKAZÁM

I. Mejtská, V. Nováková, E. Sovová, Š. Hrachovinová (Olomouc)

Snížení výskytu nosokomiálních (NN) nákaz patří k základním pravidlům kvalitní zdravotní péče. Na našem pracovišti provádíme vyšší stupeň dezinfekce jícnové...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA KOMPLIKOVANÉ AKUTNÍ DISEKCE AORTY TYPU B

J. Raupach, M. Lojík, M. Tuna, J. Harrer, M. Brtko, K. Mědílek, P. Žáček (Hradec Králové)

Cíl:Optimální léčba disekce sestupné hrudní aorty typu B zůstává předmětem diskuzí.U nekomplikované disekce aorty typu B obvykle využíváme konzervativní léčbu....

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

COMPOSITE HOLTER-BASED RISK STRATIFIER IDENTIFIES LOW-RISK POSTINFARCTION PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION

D. Wichterle, M. La Rovere, P. Schwartz, J. Camm, M. Malik (Praha, Montescano, Italy, Pavia, Italy, London, United Kingdom)

Background: Implantable cardioverter defibrillator (ICD) therapy has recently been expanded for the prevention of sudden cardiac death based on the...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ U PACIENTŮ S ICHS A DOBROU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

P. Peichl, R. Čihák, J. Bytešník, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), hemodynamicky tolerovatelnými monomorfními komorovými tachykardiemi (KT) a zachovalou systolickou funkcí levé komory (EF...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ANTEROLATERÁLNÍ A INFEROLATERÁLNÍ INFARKT MYOKARDU PŘI DIFUZNÍM SPASMU LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U PACIENTA S UROSEPSÍ

M. Gřiva, D. Vindiš (Mistelbach, Austria, Kroměříž)

Formou posteru je prezentován popis případu 64 letého pacienta po cystectomii pro karcinom před 5 lety, po plastické operaci na...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

COMPARISON OF TWO METHODS TO IDENTIFY COMPLEX FRACTIONATED ATRIAL ELECTROGRAMS

D. Wichterle, V. Kremen, R. Čihák, P. Peichl, H. Mlčochová, J. Kautzner (Praha, Prague)

Purpose: Complex fractionated atrial electrograms (CFAEs) represent the electrophysiologic substrate for atrial fibrillation (AF). Progress in signal processing algorithms to...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

REAL-TIME DOMINANT FREQUENCY MAPPING OF ATRIAL FIBRILLATION - FEASIBILITY STUDY

D. Wichterle, M. Peca, R. Čihák, J. Šimek, V. Bulková, K. Holdová, J. Kautzner (Praha)

Purpose: Analysis of local dominant frequency of atrial fibrillation (AF) identifies the sites of high-frequency activity with acceptable temporal and...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

K PŘÍNOSU NOVÉ SEISMOKARDIOGRAFICKÉ TECHNIKY NEJEN V OBLASTI LETECKÉ A KOSMICKÉ MEDICÍNY, ALE I V DĚTSKÉ KARDIOLOGII

Z. Trefný (Praha)

Srdce je senzitivním indikátorem funkčních procesů v organizmu. Rytmus a síla srdečních kontrakcí kontrolovaných sympatickou a parasympatickou částí autonomního nervového...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

24-HODINOVÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU V NEMOCNICI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ / V ROCE 2006/ - LÉČÍME NA ÚROVNI?

J. Dvořáček (Nové Město na Moravě)

Cíl Hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním.  K diagnostice, léčbě a prognóze  hypertenze slouží také 24-hod. ambulantní monitorování krevního tlaku. Cílem...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ TYPU OSTIUM SECUNDUM AMPLATZEROVÝM OKLUDEREM: PRVNÍ ZKUŠENOSTI

J. Švejda, J. Veselka (Praha)

Cíl: Analýza výsledků intervencí, provedených v první polovině roku 2006 na našem pracovišti. Soubor a metodika: V období leden až...

Topic: Congenital disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ROZDÍLY V MORFOLOGII A SLOŽENÍ PLÁTŮ U NEMOCNÝCH SE STABILNÍ A NESTABILNÍ ANGINOU PECTORIS. STUDIE S INTRAVASKULÁRNÍM ULTRAZVUKEM A VIRTUÁLNÍ HISTOLOGIÍ

T. Kovárník, J. Horák, O. Dostál, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Cíl: Srovnat rozdíly ve velikosti a složení aterosklerotických plátů pomocí intravaskulárního ultrazvuku (IVUS) a virtuální histologie (VH).Metody: Jedná se o...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉMY PRO KARDILOGY NA INTERNETU VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

V. Finsterle (Praha)

Cílem přednášky je seznámit lékaře s alternativním způsobem vzdělávání, které jim v současné době nabízí celosvětová počítačová síť internet a...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PURULENTNÍ PERIKARDITIDA S TAMPONÁDOU - KAZUISTIKA

D. Vindiš, P. Třeštík, P. Němec, H. Študentová (Olomouc)

Úvod: Purulentní perikarditida je vzácné onemocnění s vysokou mortalitou. V převážné většině případů následuje po proběhlé bakteriemii., nejčastějším vyvolávajícím agens jsou...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DISTRIBUCE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ V CELÉM TĚLE A V MYOKARDU PO JEJICH INTRAKORONÁRNÍ APLIKACI.

O. Lang, M. Pěnička, P. Kobylka, I. Kleisner, H. Trojanová, P. Widimský (Praha)

Úvod: Jaderné buňky kostní dřeně (JBKD) mohou být potenciálně použity k regeneraci poškozeného myokardu. Cílem naší práce bylo sledovat distribuci...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

KOMPLEXNÍ INTENZIVNÍ PÉČE U PACIENTA PO AKUTNÍM Q-INFARKTU MYOKARDU V KARDIOGENNÍM ŠOKU - KAZUISTIKA

M. Čapková, D. Čepáková, L. Pavlíčková, R. Rokyta, I. Sýkorová (Plzeň)

V kazuistickém sdělení prezentujeme průběh intenzivní péče u 33-letého dosud vážněji nestonajícího kuřáka. Na KJIP byl přivezen z nemocnice Klatovy...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE - NAŠE PRAXE

D. Samková

PosterSamková DanaI. interní klinika FN Hradec KrálovéOddělení neinvazivní kardiologie Zátěžová echokardiografie – naše praxeI. Úvod        Základy techniky zátěžové echokardiografie byly vyvinuty...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KARDIOCHIRUGICKÁ IMPLANTACE LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY U BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE JAKO ALTERNATIVA ENDOVAZÁLNÍHO PŘÍSTUPU

M. Stránská, E. Holá, R. Vopálka, S. Královec (Praha)

Úvod: Biventrikulární stimulace představuje  dne standardní léčbu pokročilého srdečního selhání u nemocných s průkazem komorové dyssynchronie. Problémem však zůstávají technické...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VENTRICULOPHASIC MODULATION OF INTRAATRIAL CONDUCTION IN TYPICAL ATRIAL FLUTTER

Š. Havránek, J. Šimek, V. Bulková, P. Šťovíček, D. Wichterle, A. Linhart (Praha, Brno)

Introduction: Autonomic neural influence of ventricular contractions on sinus nodal discharge (ventriculophasic sinus arrhythmia) is present in the setting of...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA S TRVALOU TRACHEOSTOMIÍ -KAZUISTIKA

M. Vachalcová (Praha)

  Chronická obstrukční plicní nemoc /CHOPN/ patří celosvětově mezi nejčastější příčiny morbidity a mortality. Postihuje více než 5% dospělé populace. Ročně...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

POSTIŽENÍ PRAVÉ KOMORY U FABRYHO CHOROBY

G. Dostálová, T. Paleček, P. Kuchynka, D. Karetová, J. Bultas, A. Linhart (Praha)

Úvod:  Fabryho choroba (FCH) je na chromozóm X vázané onemocnění, charakterizované střádáním substrátu, ceramidtrihexosidu, v mnoha orgánech a tkáních těla....

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA U NEMOCNÝCH S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM-DLOUHODOBÉ KLINICKÉ SLEDOVÁNÍ

L. Hošková, I. Málek, L. Riedlbauchová, T. Marek, J. Bytešník, J. Kautzner (Praha)

Srdeční resynchronizační léčba  (CRT) přispívá ke zlepšení symptomů a tolerance zátěže u nemocných s chronickým srdečním selháním(CHSI), u nichž obtíže...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

BUNĚČNÁ LÉČBA POŠKOZENÉHO MYOKARDU: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

M. Pěnička, T. Siminiak, S. Supported by the EU LSSM-CT-2004-511992 (Aalst, Belgium, Poznan, Poland, Aalst)

Akutní infarkt myokardu s následnou remodelací levé komory srdeční (LKS) je hlavní příčinou městnavého srdečního selhání a úmrtí v rozvinutých...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE ZHORŠUJE PROGNÓZU NEMOCNÝCH SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM SYSTOLICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM PODSTUPUJÍCÍCH AORTOKORONÁRNÍ BYPAS

M. Pěnička, K. Mědílek, H. Linková, P. Toušek, M. Havlíková, H. Trakalová, P. Widimský, J. Bartůněk (Aalst, Belgium, Hradec Králové, Aalst)

Přítomnost srdeční dyssynchronie zhoršuje prognózu pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory (LK). Cílem naší práce bylo studovat vztah mezi srdeční...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

IMPLANTACE SIROLIMUS-ELUTING STENTU DO ANOMÁLNĚ ODSTUPUJÍCÍHO KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY

J. Pešek, R. Kollros, J. Ferda (Plzeň)

Popis případu: 76 letá pacientka, hypertonička, s fibrilací síní, byla hospitalizována na spádovém interním oddělení pro akutní non Q infarkt...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress