Cardio 365 - search with filters

CSC events
extend
Thematic fields
extend
1st authors
extend
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
extend

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Cancel all filters

In total: 9502 / On the page: 8971 - 9000

MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA – SOUBOR > 400 NEMOCNÝCH

V. Benešová, O. Kánský (Praha)

Valvuloplastika mitrální chlopně je metoda, při které se stenotické mitrální ústí rozšíří speciálním balonkovým katétrem. PTMV (perkutánní transluminální mitrální valvuloplastika)...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DETEKCE ASYMPTOMATICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U NEMOCNÝCH S METABOLICKÝM SYNDROMEM A DIABETES MELLITUS 2. TYPU

M. Plachý, J. Špác, M. Souček (Brno)

Pacienti s diabetes mellitus (DM) představují vysoce rizikovou skupinu pacientů stran kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality, a to nejen z...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

VIABILITA MYOKARDU - VÝZNAM JEJÍHO STANOVENÍ PŘED REVASKULARIZACÍ U PACIENTŮ SE SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ

M. Hutyra, T. Skála (Olomouc)

Na základě dostupných literárních údajů je revaskularizace metodou volby u pacientů s ischemickou kardiomyopatií a středně těžkou až těžkou systolickou...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

PROGRAM REHABILITACE PACIENTŮ S ICHS

P. Doupalová, I. Benušová, E. Sovová, M. Kaletová, I. Buriánková, Š. Vladařová, J. Bajorek (Olomouc)

Cílem programu rehabilitace je trénink srdečního a oběhového systému a zvýšení fyzické zdatnosti pacienta po prodělaném infarktu myokardu. Soubor a...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

24HODINOVÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ PO TERAPII NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Z. Nováková, E. Závodná, N. Honzíková, H. Hrstková, B. Fišer, J. Šťastná, K. Krontorádová (Brno)

Úvod: Antracyklinová antibiotika jsou běžně užívanými léky volby pro léčbu dětských hematologických malignit i přes svoje vedlejší účinky - kardiotoxicitu...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

NEADEKVÁTNÍ TERAPIE ICD - SROVNÁNÍ NEMOCNÝCH S PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ INDIKACÍ

L. Šedivá, M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Škoda, J. Kupec, Š. Královec, F. Holý, P. Niederle (Praha)

Úvod: Populace nemocných s implantovaným kardiovertrem-defibrilátorem v souvislosti se zlepšením diagnostiky a  rozšíření indikačních kritérií stoupá. Ačkoli se stále zlepšují...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EFEKTIVITA NESELEKTIVNÍ RF ABLACE AV UZLU U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH K RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII PRO POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ

L. Šedivá, M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Škoda, J. Kupec, Š. Královec, F. Holý, P. Niederle (Praha)

Úvod: Resynchronizační stimulace (RS) je v současné době považována za nejvýznamnější pokrok v nefarmakologické  terapii pokročilého srdečního selhání. Prevalence fibrilace...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ETIOLOGIE POSTIŽENÍ MITRÁLNÍCH CHLOPNÍ VE VZTAHU KE KRÁTKODOBÉ PROGNÓZE

J. Krupička, M. Benešová, Š. Černý, J. Popelová, M. Machač, J. Benedík, V. Jirásek, P. Jehlička, D. Doubek (Brandýs nad Labem, Praha)

Mitrální valvuloplastiky (MVP) představovali 73% všech výkonů na mitrální chlopni provedených v NNH od dubna 2002 do ledna 2006. Metodika:Zhodnotili...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EDUKACE PACIENTŮ O PŘEDOPERAČNÍM VYŠETŘENÍ PŘED CHLOPENNÍ NÁHRADOU

L. Strakayová, M. Součková (Praha)

Abstrakt Název práce: Edukace pacientů o předoperačním vyšetření před chlopenní náhradou Autor: Strakayová Lucia, Součková Monika II.Interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Moje sdělení...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ HEMODYNAMICKÉ PODPORY U VYSOCE RIZIKOVÉ PCI

M. Čápová, M. Vokounová (Ústí nad Labem)

Cílem sdělení je podělit se o naše zkušenosti s mechanickou podporou srdce , v našem případě IMPELLA, při využití u...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE NA TĚLESNOU ZDATNOST U DIABETIKŮ 2. TYPU S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

H. Svačinová, L. Mífková, B. Rosenbergová, L. Vymazalová, V. Chludilová, P. Vank, J. Siegelová (Brno)

Cíl práce: Zhodnotit účinek kardiovaskulární rehabilitace u diabetiků 2. typu a pacientů bez diabetu s ischemickou chorobou srdeční na tělesnou...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

AKUTNI INFARKT MYOKARDU, KARDIOGENNÍ ŠOK, KONTRAPULZACE

N. Jalčoviková, J. Dobiášová, M. Wosyková (Praha)

Péče o pacienta s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku s nutností zavedení IABK. Úlohy setry na intenzivní péči.

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

JAKÁ MŮŽE BÝT SOUVISLOST MEZI SYNKOPOU, AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU A TIA? (KAZUISTIKA)

J. Lebr, P. Kala, J. Pařenica, T. Brychta, M. Poloczek (Příbram, Brno)

Úvod: Ruptura aterosklerotického plátu s nasedající trombózou je hlavní příčinou akutního koronárního syndromu. Asi 6 % všech nemocných nemá prokazatelnou...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE

M. Hudec, I. Nykl, L. Škňouřil, M. Branny (Třinec)

Cíl: kazuisticky prezentovat případ nemocné s „Takotsubo“ kardiomyopatií. Popis: pacientka byla přijata na kardiologické oddělení k akutní koronarografii pod obrazem koronárního...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DLOUHODOBÉ KOMPLIKACE PO OPERACI AKUTNÍ DISEKCE AORTY TYPU A - KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ

P. Povolný, K. Riegel, P. Povolná, M. Podpěrová, J. Povolný (Kladno)

Kazuistika popisuje pacienta s akutní disekcí typu A diagnostikovanou v Oblastní Nemocnici Kladno v květnu 2004. Pacient úspěšně akutně operován...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PROGNÓZA PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU A UMĚLOU PLICNÍ VENTILACÍ V ÉŘE PRIMÁRNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE

R. Jirmář, M. Pěnička, J. Dvořák, L. Lisa, T. Budešínský, Z. Moťovská, P. Widimský (Praha)

Cíl: zjistit časnou a dlouhodobou prognózu pacientů s AIM a nutností umělé plicní ventilace (UPV) v éře primární PCI.Soubor a metodika:...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ STIMULACE Z VÝTOKU PRAVÉ KOMORY S KONVENČNÍ PRAVOKOMOROVOU STIMULACÍ, RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA U 134 PACIENTŮ

L. Kameník, P. Sedloň, M. Černohous, K. Ševčíková (Praha)

Úvod : Dyssynchronie provázející dlouhodobou kardiostimulaci (KS) z hrotu pravé komory je spojena s rizikem nastartování kaskády nepříznivého patofyziologického vývoje...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EXTRAKCE TRVALÝCH ENDOKARDIÁLNÍCH ELEKTROD, NAŠE ZKUŠENOSTI S RF SYSTÉMEM PERFECTA

J. Brada, Š. Královec, F. Holý, P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá (Praha)

V našem sdělení popisujeme naše zkušenosti s RF bipolárním extrakčním systémem PERFECTA. Tento systém využívá dvojice elektrod umístěných na distálním...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SHORT-TERM BLOOD PRESSURE CONTROL IN PATIENTS WITH CARDIAC TRANSPLANTATION

J. Siegelová, B. Fišer, P. Homolka, H. Svačinová, F. Várnay, P. Vank, L. Špinarová, J. Vítovec (Brno)

Background: Cardiac component of the baroreflex is responsible for attenuation of blood pressure fluctuations in the range of frequencies 0.04...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

II. GENERÁCIA AORTÁLNYCH KONEKTOROV - STREDNEDOBÉ VÝSLEDKY

J. Csanády, A. Mokráček, M. Šetina, L. Pešl (České Budějovice)

Úvod: Cieľom práce bolo angiografické zhodnotenie priechodnosti aortálných konektorov II. generácie po 6 mesiacoch a klinické výsledky pacientov v strednedobom...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

NAŠE SKÚSENOSTI S IMPLANTÁCIOU STENTGRAFTOV DO HRUDNEJ A BRUŠNEJ AORTY 2001-2006

J. Csanády, A. Mokráček, L. Pešl (České Budějovice)

Úvod: Cieľom práce bolo zhodnotiť naše 6 ročné skúsenosti s použitím stentgraftov pri liečbe ochorení hrudnej a brušnej aorty. Súbor pacientov:...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚSPĚŠNOST EXTERNÍ ELEKTRICKÉ KARDIOVERZE MONOFÁZICKÝM VS. BIFÁZICKÝM REKTILINEÁRNÍM VÝBOJEM U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ – ZKUŠENOSTI PRACOVIŠTĚ

O. Myslivec, M. Pokorný, F. Paďour (Praha)

Cíl: naše sdělení se zaměřuje na srovnání monofázické vs. bifázické elektrické kardioverze (EKV) u pacientů s fibrilací síní (FS) hospitalizovaných...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

REHABILITACE POMOCÍ NÍZKOFREKVENČNÍ ELEKTRICKÉ STIMULACE (NFES) KOSTERNÍCH SVALŮ U PACIENTA S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM - KAZUISTIKA

P. Gablasová, P. Dobšák, M. Frantisová, L. Špinarová, J. Vítovec, J. Sieglová, N. Al-Mahmodi (Brno)

NFES kosterních svalů je nová rehabilitační metoda pacientů s pokročilým chronickým srdečním selháním (CHSS). Přítomnost kardiostimulátoru (PM) je uváděna jako...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SEDMIDENNÍ KONTINUÁLNÍ HOLTEROVSKÁ MONITORACE EKG PŘI SLEDOVANÍ PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI ÚSTÍ PLICNÍCH ŽIL PRO FIBRILACI SÍNÍ

Z. Hauserová, L. Nečasová, A. Štefanová, L. Svobodová (Praha)

V období od 3/2005 do  10/2006 bylo na našem pracovišti provedeno 62 vyšetření u 57 pacientů, kteří podstoupili radiofrekvenční ablaci...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SEDMIDENNÍ KONTINUÁLNÍ HOLTEROVSKÁ MONITORACE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE PORUCH FUNKCE IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTERŮ-DEFIBRILÁTORŮ

A. Polednová, L. Nečasová, Z. Hauserová (BRNO-Židenice)

V následující kasuistice chceme demonstrovat 25-letou pacientku po implantaci implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD) v roce 1997 pro recidivující synkopy s indukovatelností...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DOMÁCÍ MONITORACE PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

L. Gaberová, O. Trávníčková, K. Kemzová (Praha)

Úvod: Nefarmakologická léčba srdečního selhání ( SS ) s použitím implantátů je v současné době standardem u nemocných s dysfunkcí...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

HYPOPLAZIE KOMOR A JEJICH PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA

J. Pavlíček, T. Gruszka (Ostrava)

Cíl:Zjistit výskyt významných srdečních vad (VSV)-hypoplazie levé a pravé komory v Moravskoslezském (MS) kraji, zhodnotit úspěšnost jejich prenatální detekce, posoudit...

Topic: Congenital disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

MÁ ANTIBIOTICKÁ PROFYLAXE OPODSTATNĚNÍ U IMPLANTACÍ KARDIOSTIMULÁTORŮ A ICD?

J. Livorová, M. Masláková, K. Kemzová (Praha)

Úvod: Význam antibiotické profylaxe – indikace, délka trvání a typ použitého antibiotika není stále jednoznačně objasněn. Řada prací zpochybňuje úlohu...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

LÉČBA ROSIGLITAZONEM JE SPOJENA SE VZESTUPEM HODNOTY SMYKOVÉ RYCHLOSTI VE SPOLEČNÉ KAROTIDĚ PŘI NEZMĚNĚNÉ KOMPENZACI DIABETES MELLITUS 2. TYPU

E. Chytilová, J. Malík, Z. Kasalová, T. Štulc, R. Doležalová (Praha, Brno)

Úvod:Snížené smykové napětí je lokálním rizikovým faktorem pro aterogenezu. Diabetici 2.typu mají nižší hodnotu smykové rychlosti ve společných karotidách, a...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KARDIOLOGICKÝ PROFIL DOSPĚLÉHO PACIENTA PO KARDIOTOXICKÉ CHEMOTERAPII

F. Jedlička, L. Elbl, I. Vášová, I. Tomášková, M. Navrátil, L. Šmardová, B. Wágnerová, Z. Král, J. Vorlíček, J. Špinar (Brno)

Cíl: Autoři provedli studii za účelem vyhodnocení kardiologického profilu pacientů dlouhodobě žijících po léčbě pro maligní lymfomy. Pacienti a metody:...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

|< << ...292293294295296297298299300301302303304305306307308... >> >|