Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8911 - 8940

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM PRŮMĚRU DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY U PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Pudil, M. Tichý, V. Bláha, J. Vojáček, R. Praus (Hradec Králové)

Úvod: Měření velikosti a změn dolní duté žíly (DDŽ) se uplatňuje především při stanovení tlakových poměrů pravé síně srdeční. Méně...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ROBOTEM ŘÍZENÁ NAVIGACE KATETRU

H. Tolaszová, K. Holdová, J. Boháčová, M. Bláhová, L. Svobodová (Praha)

Abstraktum:Řídicí systém pro ovládání katetrů pomocí robotu byl navržen za účelem zjednodušení manipulace s katetrem a přesného umístění katetrů v...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PERFOROVANÉ ANEURYSMA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S ECHOKARDIOGRAFICKÝM OBRAZEM PROLAPSU JAKO VZÁCNÁ KOMPLIKACE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

J. Král, J. Hradec, E. Kábrtová, V. Rohn (Praha)

Úvod: Prolaps mitrální chlopně (PMCH) se dělí na primární a sekundární. Primární PMCH se vyskytuje jako familiární, nefamiliární nebo spojený...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ EFEKTU IZOLOVANÉ LEVOKOMOROVÉ A BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE

J. Kautzner, L. Riedlbauchová, T. Marek, L. Popová, H. Mlčochová, L. Hošková, P. Peichl (Praha)

±Úvod: Předběžná data ukazují, že izolovaná levokomorová stimulace (LVP) vede ke srovnatelnému zlepšení jako stimulace biventrikulární (BV). Dlouhodobý efekt LVP...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝSKYT RIZIKOVÝCH FAKTORŮ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU A JEJICH VÝZNAM PRO KRÁTKODOBOU PROGNOSU

Z. Monhart, V. Faltus, H. Grünfeldová, D. Ryšavá, J. Hubač, T. Velimský, J. Ballek, P. Janský (Znojmo, Praha, Čáslav)

Cíl: Posoudit prognostický význam přítomnosti některých rizikových faktorů (RF) ischemické choroby srdeční (ICHS) u pacientů s infarktem myokardu (IM).Soubor a...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KLINICKÉ VYUŽITÍ DÁLKOVÉHO MONITOROVÁNÍ (HOME MONITORING)IMPLANTABILNÍCH PACEMAKERŮ A DEFIBRILÁTORŮ

J. Lipoldová, M. Novák, I. Dvořák, T. Vykypěl, P. Kamarýt (Brno)

Úvod: Biotronik Home Monitoring (HM) je v ČR nejrozšířenějším systémem dálkového monitorování nositelů pacemakerů (PM) a defibrilátorů (ICD). Implantovaný PM...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DIABETES MELLITUS A VSTUPNÍ HLADINA SÉROVÉ GLYKÉMIE U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU

R. Adámková, A. Tomášek, S. Janoušek, J. Tůmová, Z. Čermáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: Vysoká hladina vstupní sérové glykémie při akutním infarktu myokardu (AIM) je častá a je spojená se zvýšeným rizikem smrti...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KVANTIFIKACE MITRÁLNÍ REGURGITACE U PROMĚNLIVÉHO REGURGITAČNÍHO ÚSTÍ

J. Nečas, S. Kovalová, P. Pokorný, P. Útrata, H. Bedáňová, E. Petrikovits, P. Růžička, J. Vespalec (Brno, Jihlava)

ÚvodKvantifikace mitrální regurgitace je jedením z neoblíbených úkolů echokardiografistů. Kromě problémů s tvarem konvergenční zóny je třeba se často vypořádat...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ LÉČENÝCH AMBULANTNÍMI KARDIOLOGY V ČESKÉ REPUBLICE

V. Bulková, M. Fiala, J. Chovančík, D. Wichterle, J. Čihák, M. Branny, J. Kautzner (Brno, Třinec, Praha)

Cílem  práce byla analýza demografických a medicínských dat od neselektovaných pacientů (pac) s diagnózou fibrilace síní (FS) léčených běžnými metodami. ...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

OBĚHOVÁ KOMPENZACE A HODNOTA BNP KARDIAKA PŘI PŘIJETÍ A PŘI UKONČENÍ HOSPITALIZACE

I. Oral, J. Mistrík, R. Náplava (Olomouc, Zlín)

Úvod: Hodnota BNP je užívána jako diagnostický i prognostický marker pro pacienty se srdečním selháním. Zvažuje se řízení léčby srdečního...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VZTAH ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO METABOLISMU MYOKARDU K PROGRESI HMOTNOSTI LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S FABRYHO CHOROBOU

P. Kuchynka, J. Bultas, M. Hájek, T. Paleček, G. Dostálová, D. Karetová, S. Magage, L. Goláň, S. Šimek, A. Linhart (Praha)

Úvod:  Fabryho choroba (FCH) je na chromozóm X vázané onemocnění, charakterizované střádáním substrátu, ceramidtrihexosidu, v mnoha orgánech a tkáních těla....

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

MÉNĚ OBVYKLÉ PŘÍČINY KORONÁRNÍ NEMOCI ANEB NEMYSLEME JEN NA ATEROSKLERÓZU

I. Nykl, M. Branny, J. Černý, J. Indrák, J. Januška, A. Vodzinská (Třinec)

Úvod : Koronární nemoc je obecně až příliš vnímána jako jen  projev aterosklerosy (= AS).Proto nás někdy až překvapí pacienti (=...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KAZUISTIKA PACIENTKY SE SYNDROMEM TAKO-TSUBO

P. Jarkovský, J. Škvařil, P. Sedloň, M. Černohous, I. Jeřábek, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Tako-tsubo syndrom zahrnuje typickou bolest na hrudi spojenou s přechodnou dyskinézou hrotu s ev. postižením středních segmentů LK, ST...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PROSPEKTIVNÍ REGISTR PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM HOSPITALIZOVANÝCH NA III. INTERNÍ-KARDIOLOGICKÉ KLINICE 3. LF UK A FNKV

J. Karásek, P. Widimský, P. Ošťádal, K. Hesová, H. Hrabáková, R. Špaček, M. Pěnička (Praha)

Cíl: Vytvořit prospektivní registr pacientů s akutním srdečním selháním, detailně charakterizovat populaci těchto pacientů a stanovit jejich krátkodobou prognózu. Metodika:...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA PO ENDOVASKULÁRNÍM VÝKONU

I. Kostkova, H. Kneřová, S. Beran, A. Linhart (Praha)

      Řada srdečních  a cévních onemocnění je v dnešní době spíše než chirurgicky, řešena pomocí katetrizačních metod. Pro pacienta to...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ PRAVOSTRANNÉ SRDEČNÍ KATETRIZACE V LÉČBĚ AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE

A. Volčíková, K. Marcinechová, J. Pařenica, J. Špinar (Brno)

  Ve vyšetřování centrální hemodynamiky představuje zlatý standard pravostranná srdeční katetrizace. První měření pravostranné srdeční katetrizace na koronární jednotce FN...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KLINICKÁ MANIFESTACE RECIDIVY MYXOMU LEVÉ SÍNĚ SRDEČNÍ ČASNĚ PO KARDIOLOGICKÉ KONTROLE S NEGATIVNÍM ECHO NÁLEZEM

J. Vopelková (Karlovy Vary)

Úvod: Myxom je udáván jako nejčastější srdeční nádor. Incidence je ovlivněná věkem i pohlavím, jsou známé i dědičné formy myxomu.Myxom...

Topic: Outpatient care
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝSKYT PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTŮ SE SYNDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE

E. Sovová, J. Lukl, M. Hobzová, V. Kolek, I. Benušová, I. Mejtská, V. Nováková, Š. Hrachovinová (Olomouc)

Cílem studie bylo stanovit výskyt plicní hypertenze u pacientů s diagnózou obstruční spánkové apnoe.Soubor a metodika. 61 pacientů (48 mužů)...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

IABK INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÁ KONTRAPULZACE, MECHANICKÁ PODPORA LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY

P. Vrábelová, L. Arnoštová, J. Mácha (Praha)

Princip IABK jak ji známe dnes se poprvé v klinické praxi použil již v 60tých letech minulého století.Přwsto má tato...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU SPODNÍ STĚNY U MLADÉHO PACIENTA S KORONÁRNÍ ANOMÁLIÍ

R. Náplava, M. Slabák, Z. Coufal, Č. Číhalík, D. Horák (Kroměříž, Zlín)

Prezentujeme dokumentovaný případ mladého pacienta, kuřáka, který byl přijat na naše oddělení pro akutní IM spodní stěny při uzávěru proximální...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

AKUTNÍ BOLEST NA HRUDNÍKU JAKO PROJEV AKUTNÍ MYOKARDITIDY PŘI SALMONELOVÉ INFEKCI – NAŠE KLINICKÉ ZKUŠENOSTI

R. Náplava, M. Gřiva, Z. Coufal, Č. Číhalík, A. Bařinka (Kroměříž, Zlín)

Klinické projevy myokarditidy jsou velmi rozmanité a zahrnují širokou škálu klinických příznaků od asymptomatického průběhu až po fulminantní srdeční selhání....

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

POROVNÁNÍ PRŮTOKŮ AORTOKORONÁRNÍMI BYPASSY S LOKÁLNÍ MYOKARDIÁLNÍ PERFUZÍ HODNOCENOU ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM

P. Němec, M. Kamínek, V. Bruk, M. Gwozdziewicz, A. Steriovský, M. Šimek, P. Šantavý, I. Metelková (Brno)

Cílem práce bylo ověřit, zda velikost peroperačně měřeného průtoku aortokoronárními bypassy má vliv na pooperační perfuzi myokardu v oblastech jednotlivých...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

LOKALIZOVANÁ ( REGIONÁLNÍ ) PERIKARDIÁLNÍ TAMPONÁDA U PACIENTŮ PO SRDEČNÍ OPERACI

M. Troubil, M. Benčat, P. Němec, R. Hájek (Olomouc, Brno)

Úvod: Lokalizovaná tamponáda (LT) je způsobená perikardiálním hematomem, což je regionální kolekce krevní sraženiny, způsobující selektivní útlak postižených srdečních dutin. Soubor...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PILOTNÍ PROJEKT REGISTRU INFARKTŮ MYOKARDU - VÝSLEDKY Z ROKU 2006 RN

H. Grünfeldová, Z. Monhart, P. Hanuš, V. Faltus, K. Charalampidi, D. Ryšavá, J. Hubač, P. Janský (Čáslav, Znojmo, Praha, Kutná Hora, Chrudim)

Zpracovali jsme  data o  pacientech s diagnostikovaným IM od 1.1. do 31.12.2006 ze spádové oblasti nemocnic Čáslav, Chrudim, Kutná Hora...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

AMBULANTNÍ LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY

I. Pavlas, R. Kološová, K. Zeman, T. Gistinger, V. Talafa, V. Mrózek (Frýdek-Místek)

Ambulantní léčba hluboké žilní trombózy.  I. Pavlas, Interní oddělení nemocnice ve Frýdku Místku p.o. Hluboká žilní trombóza je časté onemocnění, jehož...

Topic: Outpatient care
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SCINTIGRAFIE MYOKARDU – ZÁKLADNÍ PRINCIPY A KLINICKÉ POUŽITÍ.

O. Lang (Praha)

Úvod: Scintigrafie myokardu je nejčastěji používanou metodou nukleární kardiologie. Její obrazové informace jsou  v současné době využívané především pro klinické...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

VLIV POUŽITÍ CENTRIFUGÁLNÍ PUMPY, LEUKOCYTÁRNÍHO FILTRU A HEMOKOMPATIBILNÍHO POVRCHU NA POOPERAČNÍ PRŮBĚH U KARDIOCHIRURGICKÝCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 70 LET (PRVNÍ VÝSLEDKY)

V. Lonský, J. Manďák, J. Kubíček, R. Válek, P. Kuneš, M. Volt, J. Bímová, P. Valentová, D. Nováková (Olomouc, Hradec Králové)

Cíl:Počet nemocných starších 70 let operovaných v mimotělním oběhu (MO) vzrůstá.Tito nemocní mají  vyšší mortalitu i pooperační morbiditu.V současnosti jsou...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

EXTRAKORPORÁLNÍ ELIMINACE LDL-CHOLESTEROLU POMOCÍ ADSORBÉRU LIPOCOLLECT 300

M. Bláha, M. Blažek, V. Bláha, J. Malý, P. Solich, D. Šatínský, D. Solichová, S. Filip, O. Široký, P. Žák (Hradec Králové)

Cíl: V případě homozygotní familiární hypercholesterolemie (FH) je nutná extrakorporální eliminace LDL-cholesterolu. Popisujeme zkušenosti s prvním typem adsorbéru, obsahujícím pouze...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

TEOFYLÍN V PREVENCI KONTRASTEM INDUKOVANÉ NEFROPATIE U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KORONAROGRAFII – RANDOMIZOVANÁ STUDIE

J. Matějka, I. Varvařovský, J. Kvasnička, A. Herman, P. Vojtíšek, V. Rozsíval (Pardubice)

Úvod: Zhoršení renálních funkcí  funkcí po podání kontrastní látky – kontrastem indukovaná nefropatie (CIN) představuje závažnou komplikaci koronarografie a koronární...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

H. Sedláková, J. Král, E. Kábrtová (Praha)

 Echokardiografie je neinvazivní vyšetřovací metoda využívající ultrazvuk ke zobrazení srdečních struktur a velkých cév. Jedná se o velmi rozšířenou a...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress