Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8881 - 8910

KAZUISTIKA: AKUTNÍ PSEUDOANEURYZMA LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ JAKO KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

J. Malý, P. Telekes, V. Hraboš, F. Holm, T. Urban, T. Kotulák, M. Lipš (jablonec nad Nisou, Liberec, Praha)

Naše sdělení popisuje případ pacientky s nálezem rozsáhlého pseudoaneuryzmatu zadní stěny levé komory srdeční při ruptuře volné stěny myokardu v...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DVOULETÉ ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM ZÁVAŽNOSTI AORTÁLNÍ STENÓZY, VČETNĚ POUŽÍVÁNÍ ECHOKONTRASTNÍCH LÁTEK PRO LEVOSTRANNÉ ODDÍLY

A. Novák, I. Petrová, J. Dražka, M. Kubíčková, M. Běhounek, M. Bystroň, M. Kvašňák, P. Červinka (Ústí nad Labem)

Cílem naší práce bylo zhodnotit přínos použití echokontrastních látek pro levostranné oddíly v hodnocení  závažnosti aortální stenozy.          Při špatné vyšetřitelnosti...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

JE ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVY NEMOCNÝCH K NEKARDIÁLNÍM VÝKONŮM RUTINNÍM STEREOTYPEM NEBO SKUTEČNĚ NUTNÝM VÝKONEM

H. Skalická (Praha)

Úvod: V  předoperační přípravě má echokardiografie své nezastupitelné místo, diagnostika  kardiálních onemocnění, zejména klinicky němých, s  možností upřesněnit aktuální závažnost...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ACTINOBACILLUS ACTINOMYCETEMCOMITANS – TYPICKÝ, ALE MÁLO ČASTÝ PŮVODCE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY - KAZUISTIKA

R. Pelouch, V. Lonský, M. Solař, J. Vojáček, M. Pleskot, I. Hrubá (Hradec Králové)

 Bakterie ze skupiny HACEK patří mezi typické původce Infekční endokarditidy (IE) a způsobují přibližně 3% všech případů tohoto onemocnění. Actinobacillus...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PRŮZKUM POUŽÍVÁNÍ TERAPEUTICKÉ MÍRNÉ HYPOTERMIE PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE

R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, V. Dytrych, J. Horák, M. Pšenička, S. Šimek, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Navození terapeutické mírné hypotermie (MH) u nemocných po srdeční zástavě co nejdříve po obnovení spontánní cirkulace (ROSC) je jediný známý...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚČINNOST RŮZNÝCH OCHLAZOVACÍCH REŽIMŮ PŘI INDUKCI MÍRNÉ HYPOTERMIE U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

R. Škulec, J. Bělohlávek, V. Dytrych, T. Kovárník, J. Horák, M. Pšenička, S. Šimek, P. Poláček, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Navození mírné terapeutické hypotermie (MH) je součástí poresuscitační péče. Zásadní význam má zahájit MH co nejdříve po obnovení spontánní cirkulace...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

BIOPROTÉZA V AORTÁLNÍ POZICI A JEJÍ HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY

P. Šantavý, M. Benčat, M. Troubil, P. Marcián, V. Bruk, P. Němec (Olomouc)

Úvod: Biologické chlopně jsou v současné době díky stárnoucí populaci implantovány stále častěji. Přes technický pokrok nejsou jejich pooperační parametry...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ KOMBINACE NEINVAZIVNÍCH VYŠETŘOVACÍCH METOD PRO STRATIFIKACI RIZIKA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU

P. Lokaj, L. Křivan, M. Kozák, M. Sepši, J. Vlašínová, J. Špinar (Brno)

Cíl: Existuje několik neinvazívních metod pro rizikovou stratifikaci pacientů po infarktu myokardu (IM) léčených koronární angioplastikou. Cílem bylo vytvořit neinvazívní...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DYNAMICKÁ SUBVALVÁRNÍ OBSTRUKCE U AORTÁLNÍ STENÓZY.

M. Brtko, M. Tuna (Hradec Králové)

Subvalvární obstrukce u významné stenózy aortální chlopně je způsobena výraznou hypertrofií mezikomorového septa a systolickým dopředným pohybem předního cípu mitrální...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

MORFOLOGICKÉ ZMĚNY KARDIOVASKULÁRNÍHO APARÁTU U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ – HMOTNOST LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A TLOUŠŤKA INTIMA A MÉDIE KRČNÍCH TEPEN U PACIENTŮ PO ELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI

L. Goláň, T. Paleček, M. Vítovec, S. Šimek, Z. Hlubocká, E. Kejřová, P. Poláček, A. Bani Hani, D. Ambrož, A. Linhart (Praha)

Úvod: Morfologické změny kardiovaskulárního aparátu  představované hypertrofií levé komory srdeční a zesílením komplexu intimy a médie (IMT)  krčních tepen jsou...

Topic: Secondary prevention
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

LEVÁ RADIÁLNÍ TEPNA JAKO STANDARDNÍ PŘÍSTUP KE KORONARNÍM KATETRIZACÍM A INTERVENCÍM

I. Bernat, M. Škvařilová, M. Paďour (Plzeň)

Úvod: Radiální přístup má minimální výskyt lokálních komplikací a pacientům umožňuje po výkonech větší komfort než přístup femorální. Levá radiální...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KVALITA ŽIVOTA VELMI STARÝCH NEMOCNÝCH PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

V. Novák (Hořice v Podkrkonoší)

Staří nemocní představují ve vyspělých zemích rostoucí segment konzumentů zdravotní péče v oblasti chronických a degenerativních onemocnění, mezi kterými v...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ REAKTIVITY AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S HYPERTENZÍ

J. Galuszka, I. Buriánková, Š. Vladařová, E. Lokočová, V. Horancová (Olomouc)

Cíl práce: Předvést možnosti a význam neinvazivního hodnocení autonomního nervového systému u pacientů s hypertenzí. Metodika:Vyšetření souboru 30 pacientů s...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

METABOLICKÝ SYNDROM A ROZSAH KORONÁRNÍ ATEROSKLERÓZY U PACIENTŮ PO ELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI

L. Goláň, S. Šimek, J. Horák, J. Lubanda, S. Beran, L. Skalická, O. Dostál, G. Dostálová, P. Kuchyňka, A. Linhart (Praha, Brno)

Úvod:Metabolický syndrom je komplex hlavních rizikových faktorů aterosklerózy. Zajímala nás prevalence tohoto syndromu u pacientů po perkutánní elektivní koronární intervenci...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV LÉČBY POMOCÍ KONTINUÁLNÍHO POZITIVNÍHO PŘETLAKU V DÝCHACÍCH CESTÁCH NA PARAMETRY VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE U PACIENTŮ SE SYNDROMEM SPÁNKOVÉ APNOE

J. Galuszka, M. Hobzová, E. Sovová, J. Zapletalová, J. Lukl (Olomouc)

Cíl práce:Posouzení vlivu terapie syndromu spánkové apnoe (SSA) pomocí domácího pozitivního přetlakového dýchaní (režim CPAP continuous positive air-way pressure) na...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZBYTKOVÉ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PO ABLACI FIBRILACE SÍNÍ PŘEDSTAVUJÍ ŠIROKÉ SPEKTRUM REENTRY OKRUHŮ A JEJICH KRITICKÝCH MÍST

J. Chovančík, M. Fiala, H. Szymeczek, D. Wojnarová, R. Moravec, R. Neuwirth, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec, Třinec-Podlesí)

Cílem práce je prezentace klinických charakteristik a výsledků mapování a katetrové ablace pro levosíňovou tachykardii ( LST) po dřívější ablaci...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EFEKT PLICNÍ ENDARTEREKTOMIE NA TÍŽI SEKUNDÁRNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE U JEDINCŮ S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

T. Paleček, P. Jansa, J. Lindner, Z. Hlubocká, D. Ambrož, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl práce: Plicní endarterektomie (PEA) vede u operabilních jedinců s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH) k výraznému poklesu...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ECHOKARDIOGRAFICKÉ DETERMINANTY VÝZNAMNOSTI MITRÁLNÍ REGURGITACE V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI

M. Vítovec, T. Paleček, Z. Hlubocká, L. Goláň, A. Linhart (Praha)

›Cíl práce: posoudit, jakým způsobem odlišují běžně stanovované  echokardiografické ukazatele nemocné s významnou neischemickou mitrální regurgitací od pacientů s méně...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZAVEDENÍ LEVÉHO RADIÁLNÍHO PŘÍSTUPU NA NAŠEM PRACOVIŠTI A JEHO VÝHODY PRO PACIENTA A OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL

E. Drtinová, M. Ondráčková, M. Vlková, J. Zemanová, L. Kleslová, V. Kvapilová, I. Bernat (Karlovy Vary)

Radiální přístup je alternativou femorálního přístupu ke katetrizačním a intervenčním výkonům na koronárních tepnách.Výhodou je časná mobilizace pacienta po výkonu...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

RUTINNÍ AMBULANTNÍ PCI V PODMÍNKACH ČR. REGISTR KARDIOCENTRA NEMOCNICE PODLESÍ TŘINEC

J. Černý, M. Branny, J. Indrák, J. Januška, A. Vodzinská, I. Nykl (Třinec)

Cíl: sledování rozdílu počtu komplikací u pacientů propuštěných domů v den transradiální PCI a pacientů zůstávajících "do druhého dne".  Soubor: Kardiocentrum...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

BNP JE LEPŠÍ NEŽ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE V KRÁTKODOBÉ PREDIKCI VZNIKU SYMPTOMŮ U MUŽŮ S ASYMPTOMATICKOU CHRONICKOU VÝZNAMNOU AORTÁLNÍ REGURGITACÍ

T. Marek, J. Kautzner, V. Lánská, L. Karasová (Praha 4, Praha)

Cíl: Zhodnocení významu zátěžové echokardiografie a hladin BNP v predikci krátkodobého vývoje onemocnění = vznik symptomů, v průběhu 18měsíčního sledování...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIE NA PODKLADĚ SPIRÁLNÍ CT ANGIOGRAFIE PLIC

M. Novotná (K. Vary)

Cilem práce je posoudit  vylouceni nebo potvrzeni konecne diagnozy akutni plicni embolie provedenim spiralni CTangiografii plic u pacientu se suspektni...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ „OPTIMÁLNÍHO“ DYNAMICKÉHO ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO INTERVALU POMOCÍ TRANSTORAKÁLNÍ IMPEDANČNÍ KARDIOGRAFIE U PACIENTŮ S POKROČILOU ATRIOVENTRIKULÁRNÍ BLOKÁDOU KORIGOVANOU PM DDD

M. Novák, P. Kamarýt, J. Lipoldová, P. Homolka, T. Vykypěl, K. Buchtová, J. Sieglová (Brno)

Cíl: Pomocí impedanční kardiografie (IKG) zjistit atrioventrikulární intervaly (AVI) s největším srdečním výdejem – cardiac output (max CO) při sekvenční...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE – HODNOCENÍ ČASNÉHO KLINICKÉHO A HEMODYNAMICKÉHO EFEKTU

R. Praus, P. Pařízek, M. Tauchman, L. Haman, J. Fridrich, V. Mašín (Hradec Králové)

Cíl: V prospektivním sledování posoudit časný efekt srdeční resynchronizační terapie (SRT).Soubor a metody: 21 pacientům průměrného věku 67 let (44-77),...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK PRO HEMATOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ A JEJÍ VLIV NA KREVNÍ TLAK A TEPOVOU FREKVENCI

J. M. Horáček, L. Jebavý, M. Jakl, L. Slováček, J. Pástorová (Hradec Králové)

Cíl: Sledování změn krevního tlaku (TK) a tepové frekvence (TF)  při převodu štěpu krvetvorných buněk a posouzení vlivu kryokonzervační látky...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DLOUHODOBÝ VÝSKYT REVASKULARIZACÍ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU. 5-LETÉ VÝSLEDKY STUDIE PRAGUE-2

D. Mocová, V. Kočka, P. Widimský, M. Pěnička, M. Novák, M. Laníková, L. Groch, M. Želízko, T. Buděšínský, M. Aschermann (Praha, Brno, Hradec Králové)

Primární PCI zlepšuje časnou prognózu ve srovnání s trombolýzou, méně je však známo o dlouhodobé prognóze a následných revaskularizacích po...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ENDOKARDITÍDA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ VZNIKLÁ V SOUVISLOSTI S PRAVOSTRANNOU KATETRIZACÍ

P. Telekes, P. Pavel, F. Holm, Z. Holý (Liberec, Praha, Česká Lípa)

Infekční endokarditídy(IE) pravostranných chlopní představují méně než 5% všech infekčních endokarditíd. Zpravidla postihují trikuspidální chlopeň, IE pulmonální chlopně(PV) je extrémně...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ČASNÁ INDIKACE K OBOUSTRANNÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPOŘE PO SRDEČNÍ OPERACI – KAZUISTIKY

M. Dobiáš, S. Romaniv, R. Demeš, J. Lindner, M. Semrád, M. Stříteský (Praha)

Připravenost celého týmu lékařů kardiocentra na možné pooperační komplikace je jednou z podmínek komplexní péče o stále více nemocné pacienty...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝSLEDKY JEDNOROČNÍHO SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH S INTRAKORONÁRNÍM PODÁNÍM INHIBITORU IIB/IIIA ABCIXIMAB BĚHEM DIREKTNÍ PCI

R. Štípal, P. Matoška, T. Minařík, A. Káňa, L. Pleva, M. Rubáček (Ostrava, Olomouc)

Cíl: V pilotní studii byly zhodnoceny výsledky jednoročního sledování nemocných s intrakoronárním (i.c.) podáním abciximabu během direktní perkutánní koronární angioplastiky (PCI) u...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

NEČEKANÉ NÁLEZY NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH U PACIENTŮ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU V DOSPĚLOSTI

M. Šídová, J. Popelová, Š. Černý, R. Gebauer, P. Kmoníček, P. Niederle (Praha)

Ze 121 pacientů, kteří byli v dospělosti operováni nebo reoperováni pro vrozenou srdeční vadu na kardiochirurgii nemocnice Na Homolce v...

Topic: Congenital disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress