Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8851 - 8880

PRŮBĚH EXPERIMENTÁLNÍHO INFARKTU MYOKARDU NA ZVÍŘECÍM MODELU

J. Skřivánková, J. Košutová, A. Popková, I. Nečová (Brno)

Naše zkušenosti s experimentálním infarktem myokardu na zvířecím modelu s následnou aplikací kmenových buněk.

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KORONAROGRAFICKÉ NÁLEZY U MLADÝCH PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

M. Kubíčková, J. Košutová, A. Popková (Brno)

Anylýza koronarografických nálezů a rizikových faktorů u pacientů s akutním infarktem myokardu ve věku pod 50 let.

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV ZALOŽENÍ CÉVNÍHO DIALYZAČNÍHO ZKRATU NA HLADINU NATRIURETICKÉHO PEPTIDU

J. Malík, V. Tuka, Z. Kasalová, M. Slavíková (Praha)

ÚVOD: Vysoký průtok dialyzačním cévním zkratem může vést k rozvoji/dekompenzaci chronického srdečního selhání. Za hemodynamicky významný je považován zkrat, kterým...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PATŘÍ AMIODARON DO LÉČBY SRDEČNÍHO SELHÁNÍ? -NE.

P. Lupínek (Praha)

Amiodaron je antiarytmikum vysoce účinné v léčbě supraventrikulárních i komorových arytmií a je přitom poměrně bezpečný, co se týče proarytmogenního...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

ŘÍZENÁ AMBULANTNÍ REHABILITACE U NEMOCNÝCH PO OPERACI CHLOPENNÍCH SRDEČNÍCH VAD

S. Nehyba, V. Chaloupka, R. Souček (Brno)

Úvod: Náhrada srdeční chlopně upravuje hemodynamiku, zlepšuje funkční stav a prodlužuje život u nemocných s chlopenní vadou. Zlepšení zátěžové tolerance...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH SKUPIN NEMOCNÝCH S PODEZŘENÍM NA KLINICKY VÝZNAMNOU PORUCHU INTEGRITY SÍŇOVÉHO SEPTA A JEJICH STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY PO KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU

J. Fiedler, P. Blaško, K. Linhartová, T. Honěk, J. Veselka (Praha)

Úvod: Porucha integrity síňového septa - foramen ovale patens (PFO) či defekt síňového septa (DSS) - může vést k paradoxní embolizaci u...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ. JSOU CHIRURGICKÉ VÝSLEDKY SKUTEČNĚ TAK ŠPATNÉ JAKO PREDIKCE EUROSCORE?

V. Rohn, J. Tošovský, M. Semrád, T. Urban, J. Lindner, J. Fichtl (Praha)

Cíl: v současné době probíhají klinické studie perkutánní implantace protézy aortální chlopně, která by v brzké době měla být alternativou...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

RUTINNÍ UŽITÍ TRANSRADIALNÍHO PŘÍSTUPU U PCI – CESTA K DOSAŽENÍ NULOVÝCH LOKALNÍCH KOMPLIKACÍ

M. Branny, J. Indrák, J. Černý, A. Vodzinská, I. Nykl, J. Januška, D. Kučera (Ostrava, Třinec)

Klicova slova: perkutanni koronarni intervence, radialni pristup, krvacive mistni komplikace Cíl práce : celkový výskyt krvacivých komplikací v mistě vpichu behem...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

INTERVENČNÍ LÉČBA ILEOFEMORÁLNÍ HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBOSY NA II. INTERNÍ KLINICE VFN

S. Beran, M. Chochola, P. Vařejka, S. Heller, L. Skalická, S. Jirát, P. Procházka, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

Úvod:  Akutní hluboká žilní trombóza (HŽT) je závažné onemocnění s velkým dopadem na morbiditu a mortalitu. Roční incidence HŽT v...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

POLYMORFIZMY V GENECH PRO NUKLEÁRNÍ RECEPTORY PPAR A RXR NEJSOU ASOCIOVÁNY S VÝZNAMNOU ANGIOGRAFICKOU RESTENÓZOU V KORONÁRNÍM STENTU

P. Neugebauer, M. Pávková - Goldbergová, P. Kala, P. Jeřábek, O. Boček, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Pařenica, J. Špinar, A. Vašků (Nitra, SR, Brno)

Úvod: Kromě zvyklých klinických a periprocedurálních faktorů ovlivňuje vznik restenózy ve stentu i hereditární složka. Nukleární receptory PPAR a RXR regulují...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EMBOLIZAČNÍ LÉČBA KORONARO-ATRIÁLNÍHO ZKRATU

J. Škvařil, M. Černohous, P. Jarkovský, F. Charvát, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Koronární fistule přestavují relativně vzácnou anomálii. Jejich incidence v dospělé populaci je udávána 0,1%-1%. Léčba je zpravidla indikována pouze...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA IMPELLA RECOVER U "HIGH RISK" PCI

J. Škvařil, M. Černohous, P. Sedloň, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Zatímco koronární intervence je v současnosti jednoznačně přijímána jako léčba volby u akutního koronárního syndromu (AKS),  pro zavedení rutinního...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DLOUHODOBÝ OSUD NEMOCNÝCH PO UKONČENÍ DUÁLNÍ ANTIAGREGAČNÍ LÉČBY U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM LÉKEM POTAŽENÝM KORONÁRNÍM STENTEM. (HOMEDES REGISTR: HEALTH OUTCOMES AND MORTALITY EVALUATIONS AFTER INVASIVE CORONARY TREATMENT USING DRUG ELUTING STENTS)

J. Jakabčin, P. Červinka, J. Jäger, M. Běhounek, R. Špaček, M. Bystroň, M. Kvašňák (Ústí nad Labem)

Cíl: Cílem naší práce bylo zjistit výskyt pozdních (více než 6 měsíců od intervence) klinických příhod způsobených trombózou stentu u...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ECHOKARDIOGRAFIE U STRUKTURÁLNÍCH KOMPLIKACÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

V. Hošková, T. Marek (Praha)

I v éře rozvinuté antibiotické léčby zůstává infekční endokarditida onemocněním s vysokým rizikem závažných komplikací, včetně úmrtí. Jedním z důvodů...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚLOHA ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU

L. Vajsarová, T. Marek (Praha)

Echokardiografie je základní vyšetřovací metodou v diagnostice a léčbě perikardiálního výpotku. Perikardiální vak obsahuje za normálních okolností malé množství tekutiny....

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

METASTÁZA MELANOMU IMITUJÍCÍ MYXOM PRAVÉ SÍNĚ - KAZUISTIKA

L. Gajdušek, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod: K nejčastějším primárním srdečním tumorům patří myxom. Převážně se vyskytuje v levé síni -kolem 80%, v pravé síni do 20%, nitrokomorová lokalizace je vzácná. Sekundární nádory jsou...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

TROMBOEMBOLICKÉ KOMPLIKACE PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI

I. Perháčová (Košice, SR)

Úvod : Přes veškeré snahy v kardiologii a v kardiovaskulární chirurgii ve světě i u nás patří choroby srdce a...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

IDIOPATICKÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE REZISTENTNÍ NA FARMAKOLOGICKOU LÉČBU I ELEKTRICKOU KARDIOVERZI

J. Šimek, J. Gandalovičová, M. Pšenička, D. Wichterle (Praha)

Kazuistika: 33-letý muž bez strukturálního srdečního onemocnění byl přijat pro incesantní tachykardii se širokými komplexy QRS morfologie blokády pravého Tawarova...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KOMBINOVANÝ CHIRURGICKO-ENDOVASKULÁRNÍ PŘÍSTUP K ONEMOCNĚNÍ HRUDNÍ AORTY

D. Kučera, M. Lišaník, M. Válka, V. Čížek, O. Pavlík, M. Pleva, R. Brát (Ostrava)

Cíl práce: zhodnocení možností hybridního (edovaskulárně-chirurgického) přístupu při řešení onemocnění hrudní aorty.Pacienti a metodika:Na našem pracovišti jsme od r. 1999...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PTA VNITŘNÍ KRKAVICE – VYSTAČÍME JEN S JEDNÍM TYPEM STENTU ČI PROTEKCE?

D. Kučera, M. Lišaník, V. Čížek, M. Válka, O. Pavlík, M. Pleva (Ostrava)

Cíl: Práce retrospektivně zpracovává indikace k výkonu, typy užitých stentů a cerebrální protekce a snaží se nalézt příčiny, které vedli...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝVOJ POČTU A CHARAKTERISTIK HOSPITALIZACÍ PRO KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1986-2005

J. Bruthans, J. Holub, Z. Kamberská (Praha)

Cíl: Analýzou trendů hospitalizací můžeme lépe určit vliv epidemiologických a léčebných faktorů na KV morbiditu a mortalitu  a  aktuální  potřebu zdravotní péče pro...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ANOMÁLIE VĚNČITÝCH TEPEN – SROVNÁNÍ LITERÁRNÍCH ÚDAJŮ S NÁLEZY U KONSEKUTIVNÍCH VYŠETŘENÍ V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI

P. Kmoníček, P. Formánek, O. Aschermann, K. Kopřiva (Praha)

    Literárně je udáván výskyt anomálií odstupů věnčitých tepen kolem 0,5% v nálezech z katetrizační laboratoře. Nejčastější anomálií jsou popisovány...

Topic: Congenital disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PUNKCE PERIKARDU - PARACENTÉZA. KAZUISTIKA PACIENTA

V. Šveidlerová, M. Čermáková, I. Koloušková (Olomouc)

Klíčová slovaPerikardSrdeční tamponádaPunkce perikardu VýchodiskaPerikard je vazivová blána, která kryje srdce zvnějšku. Představuje bariéru proti infekci a umožňuje hladký pohyb srdce...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

MIMOTĚLNÍ ELIMINAČNÍ METODY V DĚTSKÉ KARDIOCHIRURGII

D. Křivská, J. Látrová (Praha, Praha 5)

Akutní selhání ledvin je charakterizován náhlým, obvykle reverzibilním poklesem funkce ledvin, snížením glomerulární filtrace, oligurií, anurií a patologickým složením vnitřního...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV ENTERÁLNÍ NUTRICE NA GLOBÁLNÍ HEMODYNAMIKU A FUNKCI LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU

R. Rokyta, J. Kropáček, K. Linhartová, A. Šimanová, V. Pechman, P. Gajdoš (Plzeň, Praha)

ÚVOD: Fyziologická hyperemická odpověď po podání enterální nutrice (EN) je zachována u pacientů po kardiochirurgických výkonech vyžadujících katecholaminy i u...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

2-LETÁ MORTALITA PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM (CHSS)

R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, E. Dvořáková, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíl:Stratifikace faktorů 2-leté mortality pacientů s CHSSMetodika:Retrospektivní analýza chorobopisů nemocných propuštěných z Interní kardiologické kliniky v období 10-12/2004,běžné statistické testy.Soubor:839 primohospitalizací...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

LÉČBA ANEURYZMAT BŘIŠNÍ AORTY (AAA) POMOCÍ IMPLANTACE STENTGRAFTU AORFIX. NOVÁ MOŽNOST PRO NEMOCNÉ S NEPŘÍZNIVÝM ANATOMICKÝM NÁLEZEM NA AORTĚ?

P. Vařejka, L. Skalická, M. Chochola, S. Heller, S. Beran, S. Jirát, A. Linhart (Praha)

AAA je nejčastějším pravým aneuryzmatem s vysokým rizikem ruptury pokud není včas léčeno. Endovaskulární léčba pomocí implantace stentgraftu zaznamenává od...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ANALÝZA PULZOVÉ VLNY U NEMOCNÝCH S VAZOVAGÁLNÍ SYNKOPOU

J. Šimek, E. Chytilová, V. Tuka, J. Krupička, L. Nečasová, D. Wichterle, J. Kautzner (Praha)

Prevalence vazovagální synkopy v populaci je vysoká a její diagnostika není snadná. Rutinně prováděný tilt-test má omezenou výpovědní hodnotu a...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÉHO MUŽE S KOMBINOVANOU HEREDITÁRNÍ TROMBOFILIÍ

O. Aschermann (Praha)

Úvod:Akutní infarkt myokardu u mladých jedinců je  nozologická jednotka v mnohém odlišná od problematiky AIM ve vyšším věku. Patofyziologicky zásadně...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

TRANSRADIÁLNÍ PCI: SROVNÁNÍ 5F A 6F INSTRUMENTÁRIA S OHLEDEM NA POSTPROCEDURÁLNÍ PRŮCHODNOST RADIÁLNÍ TEPNY

J. Indrák, D. Indráková, M. Branny, J. Černý, A. Vodzinská, I. Nykl, J. Januška, D. Kučera (Třinec)

Cíl práce: Ověřit předpokládanou reversní závislost mezi kalibrem instrumentária použitého při transradiální PCI a pravděpodobností postprocedurální průchodnosti radiální tepny. Soubor a...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress