Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8791 - 8820

ZÁTĚŽOVÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ PO PRODĚLANÉ PROTINÁDOROVÉ TERAPII ANTRACYKLINY

Z. Nováková, K. Krontorádová, H. Hrstková, J. Šťastná, L. Elbl, I. Tomášková, N. Honzíková, B. Fišer, E. Závodná (Brno)

Úvod: Cílem studie byla analýza kardiovaskulárních parametrů během bicyklové ergometrie u bývalých onkologických pacientů a zdravých dětí a adolescentů. Soubor...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTY NT-PROBNP U STARŠÍ POPULACE S NORMÁLNÍ SYSTOLICKOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY BEZ ZNÁMEK SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Vytiska, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, M. Poloczek, J. Pařenica, C. Xxxx, J. Špinar (Nitra, SR, Brno, Nitra)

Úvod: Zvýšené hodnoty NT-proBNP dobře korelují s funkční třídou NYHA, ejekční frakcí levé komory (LK) a prognózou u pacientů se...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SIGNIFIKANTNÍ ELEVACE VE SVODU AVR PŘI HODNOCENÍ POSITIVITY ERGOMETRICKÉHO TESTU

B. Jiravská Godula, O. Jiravský, M. Bartnická, M. Branny (Třinec)

Cíl:Ověřit význam signifikantních ST elevací ve svodu aVR při ergometrii s ohledem na následující koronarografický nález.Soubor a metodika: Prospektivní sledování...

Topic: Outpatient care
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY IMPLANTACE KARDIOSTIMULAČNÍCH ELEKTROD PRO BIV STIMULACI

R. Vopálka, M. Táborský, Š. Černý, L. Ticháček (Praha)

Úvod:V současné době se stává BiV stimulace stále více užívanou metodou léčby srdečního selhání a přesto, že instrumentárium pro implantace...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

BEZPEČNOST A ÚČINNOST KOMBINACE SIROLIMU A MYKOFENOLÁTU MOFETILU U PACIENTŮ V POZDĚJŠÍM OBDOBÍ PO TRANSPLANTACI SRDCE S RENÁLNÍ DYSFUNKCÍ

P. Hude, L. Špinarová, J. Krejčí, H. Pavelčíková, J. Černý, A. Sirotková (Brno)

Úvod: Na vzniku či progresi renální dysfunkce  po transplantaci srdce (HTx) se podílí podávání kalcineurinových inhibitorů (CNI).Cíl: Zhodnotit bezpečnost a...

Topic: Transplantations
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZMĚNY VYBRANÝCH ECHOKARDIOGRAFICKÝCH PARAMETRŮ FUNKCE PRAVÉ KOMORY PO PLICNÍ ENDARTEREKTOMII

D. Ambrož, T. Paleček, J. Lindner, P. Jansa, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl studie:  Plicní endarterektomie (PEA) je léčebnou metodou volby u nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH).  Úspěšná...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VASKULITÍDY A KORONÁRNÍ POSTIŽENÍ

I. Hofírek, J. Litzman, V. Feitová, L. Groch, Z. Řehák, S. Šárník, J. Rotnágl (Brno)

   Zánětlivá autominunní onemocnění cév, vaskulitídy mohou postihovat různé části cévního systému. Včetně předpokládaného častějšího postižení koronárních tepen. To je...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – JEDNOROČNÍ MORTALITA A KVALITA ŽIVOTA PŘI SINUSOVÉM RYTMU A FIBRILACI SÍNÍ

K. Kluz , J. Vlašínová, J. Špinar (Třinec, Brno)

Cíl : Srovnání mortality a kvality života u pacientů (pac.) s chronickým srdečním selháním (CHSS) po zavedení resynchronizační terapie biventrikulárním kardiostimulátorem...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

JE PRÍTOMNÁ SPOJITOSŤ MEDZI HODNOTAMI TLAKU KRVI A ANXIETOU A DEPRESIOU U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV S DIABETES MELLITUS TYP 2?

A. Vachulová, P. Bukovinová, Š. Gortha, J. Ružek, B. Vohnout (Bratislava, SR, Campobasso, Italy)

Depresívne poruchy majú vysokú prevalenciu a často sú diagnostikované u pacientov s diabetes mellitus (DM), ischemickou chorobou srdca a artériovou...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY EBSTEINOVY ANOMÁLIE TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ

S. Krupičková, V. Chaloupecký, T. Tláskal, B. Hučín, R. Gebauer, G. Hrádková, J. Popelová, Š. Černý, A. Nečasová, J. Škovránek (Praha, Brno)

V letech 1982 až 2005 bylo v Dětském kardiocentru operováno 31 pacientů s Ebsteinovou anomálií trikuspidální chlopně (TV) ve věku...

Topic: Congenital disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

„REAL-TIME“ MYOKARDIÁLNÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

P. Šváb, O. Rataj, V. Campr (Rakovník, Praha)

       Dvojrozměrná echokardiografie je běžně užívanou diagnostickou metodou při detekci srdečních nádorů a trombů s  vysokou senzitivitou (TTE 93%  a TEE 97%)....

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚROVEŇ KONTROLY HYPERTENZE U NEMOCNÝCH S METABOLICKÝM SYNDROMEM A PŘIDRUŽENÝMI CHOROBAMI

H. Rosolová (Plzeň)

Úvod: Hypertenze je jedním ze základních rizikových faktorů metabolického syndromu (MS) a její úspěšná léčba snižuje kardiovaskulární riziko. Metodika: Studie...

Topic: Hypertension
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

MŮŽE SESTRA SAMOSTATNĚ PROVÁDĚT KONTROLY PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM?

D. Brabcová (Praha)

V našem kardiologickém diagnostickém centru provádíme kontroly pacientů s implantovaným kardiostimulátorem, které máme dlouhodobě v lékařské péči a které jsme...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PŘEKVAPIVĚ NEGATIVNÍ VZTAH TĚLESNÉ VÝŠKY K STIMULOVANÉ HLADINĚ INZULINU U NEDIABETIKŮ S RIZIKEM PRO KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY

J. Málková, P. Kraml, M. Anděl (Praha)

Cílem práce bylo studovat vztah parametrů tělesného habitu k hladině inzulinu nalačno a stimulované v orálním glukozovém tolerančním testu. Vyšetřili jsme...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

COMBINED TREATMENT OF RESISTANT HYPERCHOLESTEROLEMIA BY LDL-APHERESIS, STATIN AND EZETIMIBE

V. Blaha, P. Vyroubal, M. Bláha, E. Havel, D. Solichová, R. Hyšpler, J. Zajíc, M. Blažek, Z. Zadák (Hradec Králové)

Background: Treatment with extracorporeal elimination technique - LDL (low-density lipoprotein)-apheresis (LA), or combined therapy of ezetimibe with HMG-CoA reductase inhibitor...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KAZUISTIKA: MASIVNÍ PLICNÍ EMBOLISACE U GRAVIDNÍ PACIENTKY

E. Maděrová, J. Vlašínová, J. Kaňovský, J. Špinar (Brno)

Popis:  Představujeme případ úspěšné léčby masivní plicní embolisace u gravidní nemocné. 27-letá pacientka  přichází v 25. týdnu gravidity pro masivní...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

LIPOPOLYSACHARIDE BINDING PROTEIN (LBP) AS A MARKER OF ATHEROSCLEROSIS IMPROVED BY THERAPEUTICAL INTERVENTION IN END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS

V. Blaha, S. Dusilová Sulková, E. Mistrík, C. Andrýs, D. Solichová, J. Zahradník, B. Hájková, L. Sobotka (Hradec Králové)

Background: LBP represents a link between cardiovascular disease and chronic inflammation caused by endotoxin producing microorganisms. It is a member...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DVOJNÁSOBNÝ AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU A AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA KARDIOEMBOLIZAČNÍ ETIOLOGIE

F. Roháč, P. Widimský, L. Lisa (Mlada Boleslav)

53letý muž byl přijat na kardiologickou kliniku poté co byl nalezen ležící před obchodem. Objektivně somnolentní až soporózní, s pravostrannou...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝZNAM DOMÁCÍHO SLEDOVÁNÍ U IMPLATABILNÍCH KARDIOVERTRŮ-DEFIBRILÁTORŮ (ICD)

F. Holý, Š. Královec, M. Táborský, P. Neužil, M. Tregler (Praha)

Na našem pracovišti bylo implantováno  26 ICD s možností dálkového sledování v rámci studie REFORM. Dvěma nemocným byl implantován  ICD...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

OVLIVNĚNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB OBÉZNÍCH DIABETIKŮ 2. TYPU VYSAZENÍM INSULINU A JEHO NÁHRADOU PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY

M. Szabó, P. Pelíšková, M. Matouš, M. Kvapil (Praha)

Cíl: Prokázat snížení K-V rizika u obézních diabetiků 2. typu po vysazení insulinu a jeho náhradě perorálními antidiabetiky (PAD) Soubor a...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DETEKCE DEPRESE V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI POMOCÍ KRÁTKÉ VERZE DOTAZNÍKU PHQ

M. Vlková, M. Škvařilová, M. Ondráčková, V. Kvapilová, L. Kleslová, J. Zemanová, E. Drtinová (Karlovy Vary)

Úvod: Aktivní vyhledávání pacientů s úzkostně depresivní symptomatikou zůstává stále Popelkou v primární i sekundární prevenci ICHS, přestože řada studií...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

MANAGEMENT PÉČE O PACIENTY SE SYNKOPOU

I. Cetlová, J. Vlašínová, J. Nováčková, I. Prachařová (Brno)

Synkopa je definovaná jako náhlá, krátká  ztráta vědomí a posturálního tonu se spontánní úpravou, bez neurologických reziduí. Jejím podkladem může...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

NAŠE ZKUŠENOSTI S PODÁVÁNÍM LEVOSIMENDANU U PACIENTU S DEKOMPEZACÍ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

T. Brychta, M. Tesák, T. Zatočil, J. Maňoušek, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

V období od 1.1.2006 do 31.12.2006 byl na JIP IKK podán 19x u 18 konsekutivních pacientů levosinemdan. Jednalo se o...

Topic: Secondary prevention
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ „OPTIMÁLNÍHO“ ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO INTERVALU POMOCÍ TRANSTORAKÁLNÍ IMPEDANČNÍ KARDIOGRAFIE U PACIENTŮ SE SICK SINUS SYNDROMEM KORIGOVANÝM PM DDD

K. Kummerová (Brno)

Buchtová K., Novák M., Kamarýt P., Lipoldová J., *Homolka P., Vykypěl T., *Siegelová J.I.interní-kardioangiologická klinika*Klinika funkční diagnostiky a rehabilitaceFakultní nemocnice...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DETEKCE DEPRESE V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI POMOCÍ BECKOVY STUPNICE PRO HODNOCENÍ DEPRESE

M. Ondráčková, M. Škvařilová, M. Vlková, V. Kvapilová, E. Drtinová, L. Kleslová, J. Zemanová (Karlovy Vary)

Katetrizační laboratoř, Karlovarská krajská nemocniceÚvod: Tato přednáška navazuje na přednášku o detekci depresivní a úzkostně depresivní symptomatiky u nemocných podstupujících...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU

T. Tláskal (Praha)

V letošním roce slavíme 30. výročí založení Dětského kardiocentra. Cílem tohoto sdělení je podat přehled vývoje dětské kardiochirurgie v letech 1977-2007...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

MUTAČNÍ ANALÝZA KANDIDÁTNÍCH GENŮ SCN1B, KCND3 A ANK2 U PACIENTŮ S KLINICKOU DIAGNÓZOU SYNDROMU DLOUHÉHO QT INTERVALU

T. Novotný, M. Raudenská, A. Bittnerová, A. Floriánová, K. Chroust, R. Gaillyová, B. Semrád, J. Kadlecová, M. Šišáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: Příčinou syndromu dlouhého QT intervalu (LQTS) jsou u cca 50-60% pacientů mutace genů pro srdeční iontové kanály (KCNQ1, KCNH2,...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DETEKCE DEPRESE U NEMOCNÝCH S ICHS PODSTUPUJÍCÍCH KATETRIZACI

M. Škvařilová, I. Bernat, M. Paďour, R. Ondrejčák (Olomouc, Karlovy Vary)

Úvod: Řada studií nemocných s depresí prokázala vyšší než dvojnásobnou mortalitu u nemocných s úzkostně depresivní symptomatikou (v jakémkoliv věku...

Topic: Secondary prevention
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV DVANÁCTITÝDENNÍHO REHABILITAČNÍHO PROGRAMU S AEROBNÍ ZÁTĚŽÍ KOMBINOVANOU SE SILOVÝMI PRVKY NA KVALITU ŽIVOTA NEMOCNÝCH S CHRONICKOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

J. Jančík, J. Siegelová, P. Dobšák, R. Panovský, J. Pochmonová, L. Mífková, L. Vymazalová, P. Vank, J. Tomíčková, M. Frantisová (Brno)

Depresivní a anxiózní stavy jsou časté.Vedou ke zhoršení kvality života a je možné je považovat za nezávislý rizikový faktor koronární...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SUBAKUTNÍ A POZDNÍ TROMBÓZY KORONÁRNÍCH STENTŮ

M. Škvařilová, I. Bernat, M. Paďour, R. Ondrejčák (Olomouc, Karlovy Vary)

Vznik trómbózy v implantovaném stentu významně ohrožuje další osud nemocného. Proto jsme provedli podrobnou analýzu všech 15 trombóz, které jsme...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress