Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8701 - 8730

TĚŽKÉ AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN S NUTNOSTÍ HEMOELIMINAČNÍ METODY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

J. Bělohlávek, R. Škulec, T. Kovárník, V. Dytrych, A. Linhart (Praha)

Úvod: Výskyt těžkého akutního selhání ledvin s nutností hemoeliminační metody u nemocných s akutním infarktem myokardu není v literatuře podrobněji...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

LÉKAŘSKÝ A POPULAČNÍ MODEL INTERVENCE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KVO U ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE

M. Kaletová, E. Sovová, M. Nakládalová, P. Doupalová, I. Benušová (Olomouc)

Cíl: Zjistit účinnost intervence rizikových faktorů (RF) kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u zaměstnanců nemocnice. Porovnat lékařský a populační model intervence.Soubor a...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚLOHA TKÁŇOVÉHO DOPPLEROVSKÉHO VYŠETŘENÍ U SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY

A. Bulava, M. Hutyra, D. Marek, J. Lukl (České Budějovice, Olomouc)

Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (SRL) je dnes již zavedenou metodou nefarmakologické léčby chronického srdečního selhání. Vyšetření tkáňovou dopplerometrií (TDI) mělo...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

HOME-MONITORING U NEMOCNÝCH PO PRODĚLANÉM INFARKTU MYOKARDU A IMPLANTACI ICD

P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, F. Holý (Praha)

Cíl: Ověřit efektivitu funkce Home-Monitoring u nemocných s implantovaným ICD přístrojemSoubor a Metodika: V rámci studie REFORM  (zařazeno 155 nemocných)...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZMĚNÍ SE KREVNÍ TLAK U LÉČENÉHO HYPERTONIKA PO IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU?

L. Kubková, J. Špinar, K. Prymusová, J. Kaňovský, M. Šebo, R. Miklík, A. Tomášek, E. Dvořáková, V. Musil, Z. Pozdíšek (Brno)

Cíl: Zjistit, zda implantace trvalé kardiostimulace u léčených hypertoniků může mít vliv na hodnoty krevního tlaku u těchto pacientů. Soubor...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

THE EFFECT OF ELASTIC BANDAGE OF THE LOWER LIMBS, ON BLOOD PRESSURE AND BAROREFLEX

M. Al-Kubati, B. Fišer (Brno)

Objective: to examine the effect of Elastic Bandage (EB) of the lower limbs, on blood pressure (BP), heart rate (HR)...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

LATE THROMBOSIS IN DRUG ELUTING STENTS

A. Negahban, O. Hlinomaz, L. Groch, I. Horňáček, B. Fischerová, M. Rezek (Brno)

Background: Late thrombosis in drug eluting stents (DES) seems to be a more serious problem than expected. There is a...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ČASNÁ ANGIOGRAFICKÁ KONTROLA AKUTNÍ PERIOPERAČNÍ ISCHÉMIE MYOKARDU PO CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI

S. Romaniv, M. Dobiáš, M. Stříteský, V. Vondráček, J. Tošovský, J. Horák (Praha)

Úvod Akutní infarkt myokardu (AIM) během chirurgické revaskularizace myokardu (CABG) se vyskytuje ve 3-10% a je významným faktorem morbidity a...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ ETIOLOGIE A PATOLOGIE POSTIŽENÍ MITRÁLNÍ CHLOPNĚ: ECHOKARDIOGRAFICKÝ A CHIRURGICKÝ POHLED

M. Benešová, J. Krupička, Š. Černý, J. Benedík, P. Jehlička, D. Doubek, J. Popelová, V. Jirásek, M. Macháč (Praha)

Úvod:  Onemocnění  mitrální chlopně nemá jednotnou příčinu. Určení etiologie a mechanizmu mitrální regurgitace je důležité pro odhad přirozeného  vývoje, rizika ...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KARDIOCHIRURGICKÁ ELIMINACE KOMOROVÝCH TACHYARYTMIÍ NAVIGOVANÁ ELEKTROANATOMICKÝM MAPOVÁNÍM

P. Neužil, M. Táborsky, L. Šedivá, Š. Černý, J. Benedík, Š. Královec (Praha)

Cíl: Zjistit efektivitu CARTO maování substrátu před provedením kardiochirurgického zákroku s cílem odstranit arytmogenní substrát komorových tachyarytmií.Soubor a Metodika: Elektroanatomické...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KOMPLIKACE „NEVINNÉ VADY“ NA BIKUSPIDNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNI - KAZUISTIKA

T. Brychta, T. Zatočil, A. Nečasová, J. Maňoušek, J. Černý, P. Smejkal, R. Doubek (Brno)

Abnormní aortální (Ao) chlopeň, bikuspidní, či funkčně bikuspidní, je v populaci nejčastější chlopenní abnormita (1-2%). Tato vada není zařazená mezi...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

POSTIŽENÍ SRDCE PŘI PRIMÁRNÍM HYPERALDOSTERONISMU VE SROVNÁNÍ S NÍZKORENINOVOU A NORMORENINOVOU FORMOU ESENCIÁLNÍ HYPERTENZE

R. Holaj, T. Zelinka, O. Petrák, B. Štrauch, J. Běláček, J. Widimský (Praha)

Cíl: U nemocných s primárním hyperaldosteronismem (PHA) dochází v srdci ke zmnožení kolagenu vedoucímu k myokardiální fibróze. Pokročilejší hypertrofie a dilatace...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

TKÁŇOVÝ FAKTOR, METALOPROTEINÁZY A SOLUBILNÍ LIGANDA CD40 U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

J. Bis, J. Vojáček, J. Dušek, J. Šťásek, M. Pecka, C. Andrýs (Hradec Králové)

Cíl: V naší práci jsme se zaměřili na stanovení změn plasmatických hodnot solubilní ligandy CD40 (slCD40), extracelulární matrixové metaloproteinázy 2,...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚLOHA SESTRY PŘI PREVENCI KONTRASTNÍ NEFROPATIE U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH ANGIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ S PŘÍPADNOU INTERVENCÍ NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH. ROZPOZNÁNÍ RIZIKOVÝCH PACIENTŮ A JEJICH PŘÍPRAVA K VÝKONU

B. Černá (Ostrava)

Abstrakt: Kontrastní látky podávané  v průběhu angiografických vyšetření a u pacientů podstupujících srdeční katetrizaci mohou způsobit akutní zhoršení renálních funkcí až...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ISCHEMICKÁ MITRÁLNÍ REGURGITACE-CÍLE STUDIE PRAGUE 9

V. Kočka, P. Widimský, F. Lehár, J. Veselka, L. Pešl, P. Formánek, J. Šťásek, A. Herman, P. Červinka, F. Holm (Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec)

Ischemická mitrální regurgitace (IMR) je definována přítomností významné koronární nemoci (nejčastěji i stavem po infarktu myokardu) a absencí strukturálních změn...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

FIBRILÁCIA PREDSIENÍ U PACIENTOV PO IMPLANTÁCII PREDSIEŇOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORA

J. Červeň, J. Kollár, M. Mokáň (Turčianske Teplice, SR, Martin, SR)

Úvod: V  liečbe a prevencii rekurencie fibrilácie predsiení (FP) spojenej so symptomatickou dysfunkciou sínusového uzla je jednou z možností  kombinovaného...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VZTAH POHLAVÍ A RIZIKA KOMOROVÉ TACHYKARDIE VYŽADUJÍCÍ TERAPII IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOREM

L. Burianová, D. Patel, M. Chung, M. Kanj, D. Martin (Praha, Cleveland, Ohio, United States)

Cíl: Pohlaví je spojováno s různou incidencí arytmií různých typů. Epidemiologické studie naznačují, že ženy mají nižší riziko komorových arytmií než...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY UNIPROCEDURÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ LASER-BALONOVÉ KATETROVÉ ABLACE V LÉČBĚ PACIENTŮ S PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

J. Škoda, P. Neužil, V. Reddy, A. Raviele, A. Natale, K. Kuck (Praha, Boston, Massachusetts,USA, United States, Venice, Italy, Cleveland, Ohio, United States, Hamburg, Germany)

Úvod: Během katetrizační ablace fibrilace síní je obvykle technicky obtížné aplikovat kontinuální ablační lezi k dosažení elektrické izolace plicních žil....

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

OSUD NEMOCNÝCH PO KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACI PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU, LÉČENÝCH PCI NA IKK FN BRNO

J. Kaňovský, S. Janoušek, J. Pařenica, P. Kala, P. Neugebauer, P. Jeřábek, O. Boček, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Špinar (Brno)

Úvod: Pacienti, u nichž vznikne jako komplikace akutního infarktu myokardu (AIM) zástava krevního oběhu, jsou skupinou, jejichž léčba patří k nejobtížnějším...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

UZÁVĚR MÍSTA PUNKCE A.SUBCLAVIA SYSTÉMEM ANGIOSEAL U NEMOCNÉHO S KOMBINOVANOU ANTIKOAGULAČNÍ A ANTIAGREGAČNÍ LÉČBOU

D. Horák, V. Hraboš (Plzeň)

K uzávěru místa punkce femorální arterie po koronární intervenci lze použít, kromě manuální/mechanické komprese, několik systémů (AngioSeal, VasoSeal, Perclose), které...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KOMPLIKACE LOKÁLNÍ TROMBOLÝZY PŘI LÉČBĚ AKUTNÍ ISCHÉMIE DOLNÍCH KONČETIN

K. Riegel, P. Povolný, M. Podpěrová, P. Luzum, J. Povolný (Trollhättan)

Lokální krvácivé komplikace se při protrahované trombolytické léčbě arteriálních uzávěrů na dolních končetinách vyskytují opakovaně. Problematika je uvedena kazuistikou pacientky...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DIGOXIN TOXICITY RELATED MYOCARDIAL EDEMA

R. Kočková, E. Mc Fadden (Cork, Ireland)

Case Report A 62 year old female attempted suicide taking three fistfuls of Digoxin. She presented to Emergency Department five hours...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝSKYT CÉVNÍCH KOMPLIKACÍ U PACIENTŮ TRANSPORTOVANÝCH NA VZDÁLENÉ KARDIOCHIRURGICKÉ PRACOVIŠTĚ SE ZAVEDENOU INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVOU KONTRAPULZACÍ

D. Horák, F. Holm, V. Hraboš, R. Polášek, P. Telekes, Z. Šembera (Plzeň, Liberec)

Intraaortální balónková kontrapulzace (IABK) je zavedenou a efektivní metodou podpory selhávajícího oběhu. V našem kardiocentru, kde nemáme k dispozici místní...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ŘEŠENÍ NEÚČINNÉ DEFIBRILACE ICD PO VYČERPÁNÍ OBVYKLÝCH POSTUPŮ PŘI TESTOVÁNÍ DEFIBRILAČNÍHO PRAHU - KAZUISTIKA

M. Segeťová, J. Bytešník, R. Čihák, I. Skalský (Praha)

Úvod :Implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD) jsou multifunkční programovatelné přístroje, které jsou určené k terminaci život ohrožující arytmie .Na konci implantační procedury...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

NEADEKVÁTNÍ SINUSOVÁ TACHYKARDIE: RADIOFREKVENČNÍ ABLACE EPIKARDIÁLNÍM PŘÍSTUPEM

J. Škoda, P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, L. Šedivá, P. Niederle (Praha, Boston, Massachusetts,USA, United States)

Úvod:  Výsledky katetrizační radiofrekvenční ablace „neadekvátní“ sinusové tachykardie(IST) jsou suboptimální s dlouhodobou úspěšností 23-66%. V našem centru jsme provedli u 5...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

GENETICKÝ SCREENING MUTACÍ GENŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATII: PILOTNÍ ZKUŠENOSTI

S. Magage, M. Jáchymová, G. Dostálová, P. Kuchynka, Š. Havránek, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP) je morfologicky definována jako hypertrofie levé komory při absenci jiného systémového nebo srdečního onemocnění, které by bylo...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KATETROVÁ ABLACE TYPICKÉHO FLUTTERU SÍNÍ JAKO LÉČEBNÁ METODA PRVNÍ VOLBY

R. Lábrová, O. Toman, M. Fiala, T. Novotný, J. Špinar (Brno)

Úvod: Typický flutter síní je častou makroreentry supraventrikulární arytmií a je provázený řadou subjektivních potíží – palpitacemi, dušností, presynkopou, u...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

BEZPEČNOST AMBULANTNĚ PROVEDENÉ PCI TRANSRADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM – PILOTNÍ STUDIE

J. Večeřa, I. Varvařovský, J. Matějka, A. Křížová, V. Bořková (Pardubice)

Cíl: Přípravnou fází k zahájení ambulantního provozu koronárních angioplastik je pilotní studie, hodnotící bezpečnost takového postupu. Soubor a metodika: Hodnoceno...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

NAŠE ZKUŠENOSTI S CENTRALIZACÍ NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

P. Jansa, J. Lindner, M. Aschermann, I. Šimková, E. Goncalvesová, D. Ambrož, T. Paleček, A. Linhart (Praha, Bratislava, SR)

ÚVOD. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem postupné obstrukce plicních cév intraluminálně organizovanými tromby a remodelace plicních arteriol v...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

REMODELACE LEVÉ KOMORY PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU JE OVLIVNĚNA POLYMORFISMEM GENU PRO MMP-2

J. Pařenica, M. Goldbergová-Pávková, M. Poloczek, L. Elbl, P. Kala, O. Toman, P. Neugebauer, M. Vytiska, A. Vašků, J. Špinar (Brno)

Úvod: Remodelace LK po akutním IM je hlavní příčinou vedoucí k  srdečnímu selhání. Extracelulární matrix je tvořena prostorovou sítí makromolekulárních...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress