Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8671 - 8700

PREVENCE ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ U DĚTÍ

M. Šamánek (Praha)

Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

VÝSLEDKY PÉČE O DĚTI S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

V. Chaloupecký (Praha)

Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU

T. Tláskal (Praha)

Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

VÝVOJ SRDEČNÍ KATETRIZACE A ANGIOGRAFIE U DĚTÍ

P. Tax (Praha)

Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

ECHOKARDIOGRAFIE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD VČERA, DNES A ZÍTRA

V. Tomek (Praha)

Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

VÝVOJ DĚTSKÉ KARDIOLOGIE A KARDIOCHIRURGIE V ČR

J. Škovránek (Praha)

Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

JE NUTNÝ KE KAŽDÉMU MINIINVAZIVNÍMU ODBĚRU ŠTĚPŮ PRO REVASKULARIZACI ENDOSKOP?

T. Grus, J. Lindner, K. Vik, G. Grusová, J. Tošovský (Praha)

ÚvodOtevřený odběr štěpů pro revaskularizaci bývá často spojen s rannými komplikacemi ,bolestí v ráně, prodlouženým hojením ,poruchou senzitivity , špatným...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ THORAKOTOMICKÉ A THORAKOSKOPICKÉ VÝKONY PRO EPIKARDIÁLNÍ IMPLANTACI STIMULAČNÍCH ELEKTROD

I. Skalský, T. Martinča, J. Kautzner, R. Čihák, J. Bytešník, J. Pirk, H. Říha, F. Burian (Praha 4, Praha)

Úvod Epikardiální implantace elektrod je jedinou možností pro zajištění stimulace LK při neúspěchu endokardiálního přístupu .Jedná se například o selhání...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

JE ČAS ZMĚNIT STÁVAJÍCÍ PROTOKOL NEINVAZÍVNÍHO KARDIOLOGICKÉHO TESTOVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE LEDVINY NA ZÁKLADĚ PĚTILETÝCH ZKUŠENOSTÍ?

J. Ulman, T. Marek, O. Viklický (Praha)

Úvod:  Kardiovaskulární morbidita nemocných  s chronickým selhání ledvin je značná a zhruba polovina příčin úmrtí těchto nemocných je kardiovaskulární. Transplantace...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

JE PUNKCE PERIKARDU RIZIKOVÝ VÝKON?

V. Brzek, V. Lonský, D. Šimkovič, L. Haman (Hradec Králové)

Úvod   Punkce perikardu je považována za život zachraňující výkon při tamponádě srdeční. V literatuře je popisována jako vcelku jednoduchý výkon...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

RELATIONSHIP OF THYROID HORMONES TO OXIDATIVE STRESS IN SLOVAK FEMALES

M. Čaprnda (Bratislava, SR)

Introduction: Atherosclerosis and its complications constitute the most common causes of death in developed countries. This disease is associated with...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

HYBRIDNÍ TERAPIE - ABLACE A PREVENTIVNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU FORMOU FIBRILACE SÍNÍ - STUDIE HAPPI-AF

P. Neužil (Praha)

Cíl: V randomizované studii z jednoho centra ověřit efekt hybridní terapie - katetrizační ablace s použitím algoritmů preventivní stimulace - jako kombinované...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

CIRKADIÁNNÍ VLIVY NA TURBULENCI SRDEČNÍHO RYTMU

P. Trčka, M. Sepši, M. Kozák, L. Křivan, M. Kýr, J. Vlašínová (Brno)

Cílem práce: bylo ověřit cirkadiánní variabilitu HRT u pacientů bez  organického postižení srdce .Soubor: analýza dat pacientů, kteří v letech...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

NOVÁ STRATEGIE V PŘÍSTUPU K ASYMPTOMATICKÝM STENÓZÁM KAROTID PŘI SOUČASNÉ CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Dobiáš, D. Rubeš, M. Matias, M. Stříteský (Praha)

Úvod: Optimální strategie u pacientů se současnou ICHS indikovanou k chirurgické revaskularizaci myokardu (ACB) a významným asymptomatickým aterosklerotickým postižením karotid...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KONCENTRACE HSCRP U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU – VLIV PROSTŘEDÍ A POLYMORFISMUS V GENU CD14

A. Lorenzová, V. Staněk, P. Stávek, J. Hubáček, V. Lánská, R. Poledne (Praha)

Cíl: Zvýšená koncentrace ultrasenzitivně měřeného CRP (hsCRP) souvisí s rizikem vzniku infarktu myokardu, avšak mechanismy regulující koncentraci hsCRP nejsou ještě...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

POUŽITÍ PERKUTÁNNÍ MECHANICKÉ FRAGMENTACE EMBOLU V PLICNICI

A. Krajina, M. Lojík, J. Raupach, V. Chovanec (Hradec Králové)

Cíl: Retrospektivní analýza použití mechanické fragmentace a rozptýlení embolu při masivní plicní embolizaci ke zlepšení plicní hemodynamiky. Teoretickým předpokladem je,...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

X-VÁZANÁ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE V DŮSLEDKU MUTACE GENU PRO DYSTROFIN (XP21)

H. Poloczková, J. Toman, L. Špinarová, P. Hude, J. Krejčí, L. Fajkusová, M. Vytopil (Brno)

Cíl: V souboru pacientů s idiopatickou dilatační kardiomyopatií (DKMP) vyhledat nemocné s mutací dystrofinového genu a současně pátrat po poškození...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ODLOŽENÝ UZÁVĚR HRUDNÍKU PO OPERACI VROZENÉ SRDEČNÍ VADY U NOVOROZENCŮ

P. Vojtovič, T. Tláskal, M. Selko, R. Gebauer, B. Hučín, J. Hostaša, V. Chaloupecký (Praha)

Bezprostředně po operaci v mimotělním oběhu však často dochází ke zhoršení funkce srdce a plic pod klinickým obrazem nízkého srdečního...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

RHEOLYTICKÁ TROMBECTOMIE AKUTNÍCH CÉVNÍCH UZÁVĚRŮ

S. Heller, P. Vařejka, S. Beran, L. Skalická, M. Chochola (Praha)

Úvod: Akutní tepenné uzávěry jsou závažným medicínským stavem mnohdy ohrožujícím pacienta na životě. Mohou být způsobeny embolizací do nativních tepen...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

CIRKADIÁNNÍ VARIABILITA TURBULENCE SRDEČNÍHO RYTMU U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU

M. Sepši, P. Trčka, M. Kozák, L. Křivan, J. Vlašínová, M. Kýr (Brno)

Cílem práce: bylo stanovit cirkadiánní variabilitu HRT u pacientů po prodělaném infarktu myokardu (IM) a porovnat tuto variabilitu se HRT...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KAZUISTIKA - INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U I.V. TOXIKOMANA

Z. Kupková, K. Šachová, V. Fišerová, J. Ostrihoňová, Z. Weinzetlová (Praha)

26-lety pacient i.v narkoman na substitucni terapii Subutexem. Septicky stav s inf. endokarditidou ( st. aureus) mechanicke mitralni nahrady (...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ STANOVENÍ CLUSTERINU A THYMIDINKINÁZY V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ

B. Lačňák, J. Václavík, M. Lazárová, D. Stejskal (Ostrava, Šternberk)

Úvod: stanovení clusterinu je slibným ukazatelem pro odhad postižení tkání různými noxami. Toto vyšetření  se osvědčilo v experimentech v rámci...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝSKYT FIBRILACE SÍNÍ U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM INDIKOVANÝCH K IMPLANTACI BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE

H. Wünschová, L. Riedlbauchová, R. Čihák, J. Bytešník, V. Vančura, L. Popová, P. Peichl, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Biventrikulární stimulace (BiV) je indikována u pacientů (pts) s pokročilým srdečním selháním s cílem upravit interventrikulární dyssynchronii a tím...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

JAK RESPEKTUJÍ NEMOCNÍ S OBEZITOU PO KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍHODĚ DOPORUČENÍ OŠETŘUJÍCÍHO TÝMU?

M. Křečková, J. Bělohlávek, A. Linhart (Praha)

Úvod: Obezita a zvláště pak cukrovka v kombinaci s obezitou jsou velmi významnými rizikovými faktory aterosklerózy. Položili jsme si otázku,...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ POUŽITÍ RADIOFREKVENČNÍ A STANDARDNÍ TECHNIKY PŘI TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCI STIMULAČNÍCH ELEKTROD

P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, J. Petrů, Š. Královec, F. Holý, R. Vopálka (Praha)

Cíl: v rámci prospektivní randomizované studie z jednoho centra srovnat účinnost provedení extrakce stiomulačních elektrod s podporou radiofrekvenční (RF) energie...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

COMPARISON OF ABSOLUTE RISK FOR CARDIOVASCULAR EVENTS BETWEEN "WHITE" AND "BLUE" COLLAR WORKERS - EXPERIENCE FROM SLOVAKIA

M. Čaprnda, J. Lietava, A. Dukát, J. Fodor (Bratislava, SR, Ottawa, Canada)

Introduction: Estimation of absolute risk for cardiovascular death (SCORE 2005) is recently basic stratification procedure in decision for therapy of...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ EFEKTIVITY STANOVENÍ PRA A ALDOSTERONU U OSOB S REFRAKTERNÍ HYPERTENZÍ

B. Lačňák, J. Václavík, M. Lazárová, D. Stejskal (Ostrava, Šternberk)

Úvod: stanovení PRA a aldosteronu je řadou pracovišť doporučováno u pacientů s rezistentními formami hypertenze. Cíl: hodnocení diagnostické efektivity  stanovení...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV PŘÍTOMNOSTI STIMULAČNÍ ELEKTRODY NA ENDOVAZÁLNÍ A ENDOMYOKARDIÁLNÍ SRDEČNÍ STRUKTURY

M. Sepši, M. Šindler, K. Múčková, M. Kozák, L. Křivan (Brno)

Úvod: Elektrody implantabilních systému jsou potaženy materiálem s cílem minimalizovat reakce tkáně. V experimentu (Higashi, 2003) je možno dokázat vliv...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PROFYLAKTICKÁ APLIKACE INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVÉ KONTRAPULZACE (IABK) – ZBYTEČNĚ PODCEŇOVANÁ POMOC

Z. Coufal, T. Fiala, M. Gřiva, R. Náplava, P. Matějovská (Zlín)

Cíl:Průkaz přínosu profylaktického používání intraaortální balónkové kontrapulzace (IABK) u perkutánní koronární intervence (PCI). Soubor a metodika:IABK je nejrozšířenější mechanickou podporou selhávající...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

GLYKOGENOFOSFORYLÁZA BB JAKO ČASNÝ UKAZATEL MYOKARDIÁLNÍ ISCHÉMIE A NEKRÓZY – MĚNÍME ZAVEDENÉ STANDARDY?

B. Lačňák, J. Václavík, M. Lazárová, D. Stejskal (Ostrava, Šternberk)

Úvod: nedávno byly zveřejněny informace, že glykogenfosforyláza BB (GP-BB) je vysoce senzitivním a specifickým časným ukazatelem akutního koronárního syndromu, který...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress