Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8581 - 8610

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA NA KONTRAPULZÁTORU - KAZUISTIKA

E. Zvolská, M. Fišerová (Praha)

Kazuistika o ošetřovatelské péči pacienta na kontrapulzátoru. Autorem teorie (první části přednášky je Marta Fišerová) a já jsem přednášející druhé...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PACIENT, KLÍČOVÝ HRÁČ TÝMU

T. Pečánková, P. Povolná, D. Machálková (Praha)

Tato přednáška je zaměřena na všeobecný postup při edukaci pacientů. Na co se zaměřujeme, jak k pacientovi přistujpujeme, čeho a čemu...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

DOČASNÁ KARDIOSTIMULACE A PÉČE O PACIENTA

V. Tomanová (Praha)

Pokud srdce nemá patřičný vlastní rytmus a komory nestačí přečerpat dostatečný objem krve, pak je indikováno použití umělých srdčních stimulátorů. Protože...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

KALCIFIKACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ JE SPOJENA SE ZVÝŠENOU HLADINOU PARATHORMONU A SNÍŽENOU HLADINOU VITAMINU D U PACIENTŮ S KORONÁRNÍ NEMOCÍ

G. Štěrbáková, K. Linhartová, J. Veselka, J. Racek, L. Trefil (Plzeň, Praha)

Úvod: Časná léze aortální stenózy (AS) se podobá aterosklerotickému plátu, hlavním rysem progrese vady je však kalcifikace. Parathormon (PTH) a vitamin...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PACIENT AGRESOR

B. Součková (Praha)

Tato přednáška pojednává o pacientech, kteří jsou díky svému stavu, způsobeném jakýmkoliv podnětem, agresivní.  Nezabývá se jen agresivitou jako takovou, ale i...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÁ KONTRAPULZACE - TEORIE A PÉČE O PACIENTA

M. Fišerová, E. Zvolská (Praha)

V současné době patří kontrapulzace mezi standardní mechanické podpory selhávajícího oběhu. Má svoje nezastupitelné místo v intervenční léčbě akutního srdečního...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

KOUŘENÍ JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR ICHS A ROLE SESTER

K. Křenková (Praha)

Kouření jako rizikový faktor ICHS Po mnoho let si lidé kouření spojovali s onemocněním plic, zvláště s rakovinou, dnes je však...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

MYXOM - SRDEČNÍ TUMOR, KAZUISTIKA

M. Brenner, I. Nováková, Ž. Raichlová, P. Ševčíková, A. Krüger (Praha)

Myxom je srdeční tumor, vyskytující se velmi vzácně a z 85% je benigní povahy.Tento tumor je nejčastěji lokalizován v levé...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ DYNAMIKY TRANSPORTNÍ FUNKCE A REMODELACE LEVÉ SRDEČNÍ SÍNĚ PO ÚSPĚŠNÉ ENDOSKOPICKÉ MIKROVLNNÉ EPIKARDIÁLNÍ IZOLACI PLICNÍCH ŽIL RN

Z. Peroutka, P. Osmančík, Z. Straka, M. Pěnička, P. Budera, M. Herold, H. Línková (Praha)

Cíl: Posouzení dynamiky transportní funkce a remodelace levé síně po úspěšném provedení endoskopické mikrovlnné epikardiální izolace plicních žil u pacientů s...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI CLOPIDOGRELU U PACIENTŮ S HEMODYNAMICKY STABILNÍM VS. HEMODYNAMICKY NESTABILNÍM AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

P. Osmančík, K. Hulíková, R. Jirmář, Z. Peroutka, F. Bednář, P. Widimský (Praha)

Cíl:Clopidogrel představuje snandard v léčbě pacientů se STEMI léčených přímou PCI.  Jako prodrug musí však být metabolizován do své aktivní...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

KOREKCE EBSTEINOVY ANOMÁLIE TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ

R. Gebauer, Š. Černý, P. Pavel, J. Popelová, B. Hučín, P. Jehlička, J. Škovránek (Praha)

Cíl: Zhodnocení výsledků korekce pacientů s Ebsteinovou anomálií operovaných v programu péče o dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou . Soubor pacientů...

Topic: Congenital disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACÍ – VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ

A. Bulava, J. Lukl, M. Hutyra, D. Marek (České Budějovice, Olomouc)

Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (SRL) se ukázala být velice účinnou léčebnou strategií u pacientů s těžkým chronickým srdečním selháním (CHSS).Cíl...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

JAK NEPŘEHLÉDNOUT AMYLOIDÓZU PŘI ECHOKARDIOGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ

E. Mandysová, P. Niederle, M. Táborský (Praha)

λEchokardiografické vyšetření je považováno za metodu volby v neinvazivní diagnostice nemocných se srdeční amyloidózou. Při klasickém dvojrozměrném zobrazení se u...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

KALCIOVÉ SKORE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ V HODNOCENÍ AORTÁLNÍ STENÓZY: VZTAH KE KONGENITÁLNÍ MORFOLOGII CHLOPNĚ

K. Linhartová, J. Ferda, B. Kreuzberg (Praha, Plzeň)

Úvod: Časná léze aortální chlopně, připomíná stavbou aterosklerotický plát, progrese ke stenóze je však spojena s kalcifikací cípů.  U bikuspidální...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ZOBRAZENÍ POISCHEMICKÉHO OMRÁČENÍ POMOCÍ GATED SPECT UMOŽŇUJE DALŠÍ STRATIFIKACI RIZIKA U PACIENTŮ S NORMÁLNÍ POZÁTĚŽOVOU PERFUZÍ RESP. S JEJÍ MÍRNOU REVERZIBILNÍ PORUCHOU

M. Kamínek, I. Metelková, M. Budíková, H. Študentová, E. Sovová, J. Lukl (Olomouc)

Cíl: Posoudit možnosti stratifikace rizika pomocí kvantitativních parametrů poskytovaných zátěžovým gated  SPECT vyšetřením.Metodika: Retrospektivní analyza souboru 402 pacientů: 284 mužů,...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

ÚLOHA ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE DIASTOLICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Meluzín (Brno)

Cíl: Cílem tohoto souhrnného sdělení je podat přehled o úloze echokardiografie v diagnostice diastolického srdečního selhání.Současný stav znalostí o dané...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Echokardiografie

RUPTURA PAPILÁRNÍHO SVALU S HEMODYNAMICKY VÝZNAMNOU MITRÁLNÍ INSUFICIENCÍ JAKO DŮSLEDEK ATYPICKY PROBÍHAJÍCÍHO INFARKTU MYOKARDU U 31 LETÉHO MUŽE

J. Samlík, R. Brát, T. Daněk, J. Gloger (Ostrava-Poruba)

Cíl: Cílem naší kazuistiky je ukázat na úskalí diagnostiky a léčby této komplikace akutního infarktu myokardu (AIM) u mladého muže...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

KORONÁRNÍ EMBOLIE JAKO PŘÍČINA STEMI U DOPOSUD NEDIAGNOSTIKOVANÉ VÝZNAMNÉ MITRÁLNÍ INSUFICIENCE A FIBRILACE SÍNÍ

J. Čepelová, J. Škvařil, P. Jarkovský, M. Zavoral (Praha)

             Koronární embolie je považována za vzácnou příčinu akutního IM. Vzhledem k netypickým klinickým projevům, odlišné lokalizaci ST změn na...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

BIOCHEMICKÝ ODHAD TRVÁNÍ MYOKARDIÁLNÍ NEKROSY KOMBINACÍ SPECIFICKÝCH BIOCHEMICKÝCH KARDIOMARKERŮ HUMAN HEART-TYPE FATTY ACID-BINDING PROTEIN A TROPONINU I

J. Vondrák, P. Vojtíšek, J. Kvasnička (Pardubice)

Použití dvou specifických biochemických kardiomarkerů Human Heart-type fatty acid binding proteinu (H-FABP) a Troponinu I (TnI) na testovací destičce INLAB...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ - ROLE SESTRY NA ELEKTROFYZIOLOGICKÉM SÁLE

L. Jančíková, R. Trčková, K. Pavlíková, D. Wichterle, A. Linhart (Praha)

Radiofrekvenční ablace fibrilace síní je katetrizační výkon,který má vysokou úspěšnost v léčbě především paroxysmální fibrilace síní u symptomatických pacientů s...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VLIV ZNEUŽÍVÁNÍ ILEGÁLNÍCH DROG NA KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

R. Trčková, R. Doneeová, A. Linhart, J. Šimek (Praha)

Zneužívání ilegálních drog může vést k řadě často opomíjených kardiovaskulárních komplikací. Diagnostiku často komplikuje neochota nemocných ke spolupráci, zatajování příčin...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

LÉČBA A ŘEŠENÍ SRDEČNÍCH VROZENÝCH VAD - DSS, PFO V DOSPĚLOSTI POMOCÍ INTERVENČNÍ SRDEČNÍ KATETRIZACE

P. Vrábelová, I. Šuranová, M. Boušková, P. Kmoníček (Praha)

Jde o metodu , kdy za pomocí speciálního okluderu se uzavírají defekty septa síní a patentního foramen ovále.Na našem oddělení...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VÝZNAM DŮSLEDNÉ KOMPENZACE ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE VE VYŠŠÍM VĚKU NA SNÍŽENÍ RIZIKA FATÁLNÍCH KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD A NÁHLÉ SMRTI - KAZUISTIKA

J. Čepelová, M. Zavoral (Praha)

       Prevalence hypertenze ve stáří stoupá a její důsledná léčba je podceňována. Nedostatečně léčená hypertenze může vést ke strukturnímu postižení...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

COMPARATIVE STUDY OF AUGMENTATION INDEX MEASURED BY AUTOMATIC AND SEMI-AUTOMATIC DEVICES

M. Patraulea, O. Mayer jr., M. Dolejšová, J. Filipovský (Plzeň)

Background:  Recent studies emphasizing the significance of vessel wall estimation properties of large arteries not only for research purposes, but...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 15th Alpe-Adria

THE –11377 C>G PROMOTER VARIANT OF THE ADIPONECTIN GENE PREDICTS VASCULAR EVENTS IN MALE CORONARY PATIENTS

G. Höfle, A. Mündlein, C. H. Saely, L. Risch, P. Rein, L. Koch, F. Schmid, S. Aczel, T. Marte, P. Langer (Feldkirch, Austria)

Background: Low serum levels of the adipocyte-derived peptide adiponectin are associated with obesity, type 2 diabetes, and cardiovascular disease. The...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 15th Alpe-Adria

N-TERMINAL PRO BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE PREDICTS EXERCISE TOLERANCE IN HEART TRANSPLANT RECIPIENTS

B. Stanek, A. Aliabadi, S. Rödler, M. Grimm (Wien, Austria)

The diagnostic value of N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) after heart transplantation (HTx) is still incompletely understood. As certain graft...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 15th Alpe-Adria

BENEFICIAL EFFECT OF COMBINED (INTRAMYOCARDIAL AND INTRACORONARY) BONE MARROW-DERIVED STEM CELLS THERAPY IN PATIENTS WITH ISCHAEMIC HEART DISEASE AND SEVERLY DEPRESSED LEFT VENTRICULAR FUNCTION

S. Charwat, M. Gyöngyösi, G. Beran, I. Lang, M. Dettke, H. Sochor, N. Nyolczas, D. Glogar (Wien, Austria)

Background: Implantation of bone marrow-derived stem cells (BM-SCs) into the failing heart may be a promising approach for cardiac regeneration...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 15th Alpe-Adria

CIRCADIAN RHYTM OF HEART RATE TURBULENCE IN HEALTHY SUBJECTS

P. Trčka, M. Sepši, M. Kozák, L. Křivan, M. Kýr, J. Vlašínová (Brno)

Objective: To detect the parameters of circadian rhytmicity of heart rate turbulence (HRT) in a group of patients without organic...

Topic: a general field
Type: Poster - doctors, 15th Alpe-Adria

BETTER CONTROL OF HYPERTENSION IN PATIENTS WITH PACEMAKER?

L. Kubková, J. Špinar, J. Vlašínová, K. Prymusová, J. Kaňovský, M. Šebo, R. Miklík, E. Dvořáková, A. Tomášek, V. Musil (Brno)

Aim: To evaluate the influence of pacing on blood pressure level (BP) in patients treated for hypertension. Study Group and...

Topic: a general field
Type: Poster - doctors, 15th Alpe-Adria

THERAPY OF ANGINA PECTORIS IN OUT-PATIENTS – PERSISTANCE OF INTERSEXUAL DIFFERENCES

J. Lietava, A. Vachulová, M. Čaprnda, Z. Risznyovszki, V. Kosmálová, A. Dukát (Bratislava, SR)

Introduction: Pharmacological analysis from 90-ties demonstrated unapropriate structure of therapy of angina pectoris with preponderance of trinitrate therapy and deficiency...

Topic: a general field
Type: Poster - doctors, 15th Alpe-Adria