Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9502 / vypisuji: 8461 - 8490

PACIENTI S AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIÍ INDIKOVÁNI K TERAPII SYSTÉMOVOU TROMBOLÝZOU NA JIP IKK HOSPITALIZOVÁNI OD 1/2006 DO 1/2007

R. Karlík (Brno)

Cíl: Stanovení prognosy a stratifikace pacientů s hemodynamicky netabilní akutní plicní embolií léčených akutní trombolýzou na IKK Brno Bohunice v...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U HYPERTONIKŮ S METABOLICKÝM SYNDROMEM BIOCHEMICKÝMI A ECHOKARDIOGRAFICKÝMI METODAMI

J. Špác, H. Němcová, M. Souček, J. Hanuš (Brno)

Úvod: Pacienti s metabolickým syndromem (MS a hypertenzí (HT) mají velmi vysoké kardiovaskulární riziko vedoucí ke vzniku  srdeční dysfunkce  diastolického...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH - RIZIKOVÉ FAKTORY, KVALITA ŽIVOTA, PROGNÓZA A TERAPIE

G. Dostálová, J. Bělohlávek, T. Paleček, M. Škvařilová, M. Jáchymová, L. Vítek, J. Horák, V. Mrázek, M. Aschermann, A. Linhart (Praha, Olomouc)

Úvod: Na rozvoji ischemické choroby srdeční (ICHS) a akutního infarktu myokardu s ST elevacemi (STEMI) se u mladých nemocných podílí...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MOBILNÍ TROMBUS LEVÉ SÍNĚ JAKO PŘÍČINA KARDIOEMBOLIZAČNÍ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY - KAZUISTIKA

A. Kupec, A. Novák, J. Dražka, K. Jirásek, M. Krasnovský, P. Červinka (Ústí nad Labem, Praha)

  Úvod: Nitrosrdeční trombóza postihuje především levou síň (LS) a levou komoru (LK). Přítomnost trombu v LS je nejčastěji spojena s...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE V ČR V POSLEDNÍCH 10 LETECH U VYBRANÉ SKUPINY NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍMI CHOROBAMI

R. Holaj (Praha)

Východisko: Posláním kardiovaskulární rehabilitace je vytvoření návyků správného životního stylu a eliminace existujících kardiovaskulárních rizikových faktorů. V České republice zůstává posthospitalizační...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ELEKTROKARDIOGRAFICKÝ VEKTOR QRS KOMPLEXU A ORIENTACE ELEKTRODY U PACIENTŮ STIMULOVANÝCH Z VÝTOKOVÉHO TRAKTU PRAVÉ KOMORY, RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA 115 PACIENTŮ

L. Kameník, P. Sedloň, T. Hnátek, P. Jarkovský, M. Černohous, I. Jeřábek (Praha)

Úvod: Při implantaci kardiostimulační elektrody do výtokového traktu pravé komory (RVOT) je snahou operatéra umístit elektrodu na komorové septum s...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TRAUMATICKÁ AVULZE PAPILÁRNÍCH SVALŮ PO AUTOMOBILOVÉ NEHODĚ

M. Troubil, V. Lonský, P. Němec (Olomouc, Brno)

Úvod:  Nepenetrující trauma hrudníku může být spojeno s poškozením srdečních struktur ústících v chlopenní nedomykavost, srdeční kontuzi nebo hemoperikard. Tyto...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

CIRKADIÁNNÍ VARIABILITA INCIDENCE MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY U PŘEŽÍVAJÍCÍCH OSOB

M. Pleskot, R. Hazuková, H. Střítecká, E. Čermáková (Vysoká nad Labem, Hradec Králové)

Úvod:  Zdravotní péče o nemocné se srdeční zástavou je ekonomicky nákladná a málo efektivní. Cílem práce bylo posoudit, zda čas...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

MONITORACE EXTRAKCÍ STIMULAČNÍCH A DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD POMOCÍ INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

M. Táborský, P. Neužil, F. Holý, R. Vopálka, J. Petrů, L. Šedivá (Olomouc, Praha)

Cíl: Extrakce stimulačních a ICD elektrod (EL) je spojena s potencionálním rizikem perforace myokardu a vznikem tamponády srdeční. Cílem práce...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PACING SITE SELECTION BASED UPON TRANS-VALVULAR IMPEDANCE RECORDING

M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Kupec (Olomouc, Praha)

Background:  Trans-Valvular Impedance (TVI) is derived between right atrium and ventricle with either tip or ring electrodes. The study was...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM VYCHÁZEJÍCÍ Z HROTU LEVÉ KOMORY DOPROVÁZENÝ HYPEREOZINOFILII A NESPECIFICKÝMI SYSTÉMOVÝMI PŘÍZNAKY

V. Dytrych, T. Paleček, J. Lindner, I. Vítková, A. Linhart (Praha)

Primární nádory srdce jsou velmi vzácné. Papilární fibroelastom je benigní tumor, který se vyskytuje méně než v 10 % všech...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AMBULANTNÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO CHIRURGICKÉ KOREKCI CHLOPENNÍCH VAD

S. Nehyba, V. Chaloupka, R. Souček, L. Elbl (Brno)

Úvod: Pacienti po operaci chlopepnní vady tvoří zvláštní skupinu nemocných, kterří vykazují řadu hemodynamických odchylek, jež nebyly operací zcela odstraněny....

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární rehabilitace

BEZPEČNOST VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM

M. Táborský, P. Neužil, J. Vymazal, R. Vopálka (Olomouc)

Cíl: Vyšetření magetickou rezonancí (MR) představuje dnes dle platných doporučení absolutní kontraindikaci pro nemocné s implantovaným kardiostimulátorem (KS) resp. kardioverterem-defibrilátorem(ICD). Cílem...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

BILATERÁLNÍ KOMPARTMENT SYNDROM NA PODKLADĚ TĚŽKÉ MYONEKRÓZY PŘI LÉČBĚ STATINY

J. M. Lubanda, L. Skalická, M. Chochola, T. Prskavec, M. Balík, M. Semrád (Praha)

Bilaterální kompartment syndrom na podkladě těžké myonekrózy při léčbě statiny je velmi vzácnou ale potenciálně fatální komplikací hypolipidemické terapie. Autoři...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VLIV ENZYMATICKÉ SUBSTITUČNÍ TERAPIE NA STRUKTURU A FUNKCI LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S FABRYHO CHOROBOU: PROSPEKTIVNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÁ STUDIE

J. M. Lubanda, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Úvod: Fabryho choroba (FCH) je na X chromozom vázáná porucha metabolismu glykosfingolipidů vedoucí k akumulaci substrátu v mnoha tělesných tkáních...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AEROBNÍ TRÉNINK U NEMOCNÝCH PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

L. Elbl, F. Jedlička, I. Tomášková, H. Hrstková, I. Vášová, Z. Král, J. Vorlíček (Brno)

Úvod: Až 100% nemocných trpí únavovým syndromem v průběhu onkologické léčby a 40-70% rok a déle po jejím ukončení. Únavový...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

POSTTRAUMATICKÝ DEFEKT SEPTA KOMOR. KAZUISTIKA

M. Šmíd, J. Čech, J. Ferda, V. Zlocha, R. Rokyta (Třemošná, Plzeň)

Úvod: Bodné poranění hrudníku v oblasti srdce je život ohrožující zranění. Nejčastější příčinou smrti je tamponáda srdeční. Další komplikace jsou ischémie...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

JAK MONITOROVAT LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: POMOCÍ HEMODYNAMIKY

P. Lupínek (Praha)

Srdeční selhání bývá spojeno se zvýšeným plnícím tlakem levé komory (LK), plicní hypertenzí (PH) a případně i  zvýšeným plnícím tlakem...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

SROVNÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH DAT U HOSPITALIZOVANÝCH PRO AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ V NEMOCNICI OKRESNÍHO TYPU A KARDIOCENTRU

K. Zeman, L. Pohludková, R. Miklík, J. Pařenica, J. Špinar (Frýdek-Místek, Brno)

 Cíl: srovnání základních charakteristik pacientů s akutním srdečním selháním (ASS) na klasickém interním oddělení a ve specializovaném kardiocentru. Soubor a metodika:...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

TUMOR LEVÉ SÍNĚ NS-KAZUISTIKA, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EXPANZIVNÍCH PROCESŮ V SRDEČNÍCH ODDÍLECH

T. Gistinger, R. Kološová, V. Mrózek, I. Pavlas, V. Talafa, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Cíl.: Formou kazuistiky seznámení s případem rychle rostoucího tumoru v levé síni, který vyžadoval akutní kardiochirurgickou intervenci, dále seznámení s...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA NA MECHANICKÉ AORTÁLNÍ CHLOPENNÍ NÁHRADĚ ŘEŠENÁ IMPLANTACÍ HOMOGRAFTU

J. Král, V. Rohn, J. Hradec, E. Kábrtová (Praha)

Úvod: Infekční endokarditida (IE) na chlopenních náhradách představuje závažný medicínský problém s možnými fatálními důsledky. Pozdní forma IE může být...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA: NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝ SYNDROM CHURG-STRAUSSOVÉ U PACIENTKY S PODEZŘENÍM NA AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM

R. Husár, R. Husár (Přerov, Hranice)

Jedná se o kasuistické sdělení  60 leté  pacientky,  přijaté k podezřením na akutní koronární syndrom s EKG obrazem ischemie myokardu...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

THE RELATIONSHIP BETWEEN ATRIAL FIBRILLATION NESTS AND SITES WITH COMPLEX FRACTIONATED ATRIAL ELECTROGRAMS

D. Wichterle, J. Šimek, V. Bulková, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Introduction: Targeting of complex fractionated atrial electrograms (CFAEs) assessed during atrial fibrillation (AF) and AF nests (AFNs) identified in sinus...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

TROMBUS V PRAVÉ KOMOŘE U ASYMPTOMATICKÉ HIV POZITIVNÍ PACIENTKY

M. Šenkyříková, O. Ludka, V. Musil, Z. Pozdíšek, S. Snopková, J. Vlašínová, J. Špinar, I. Toufarová (Brno)

Úvod: Mezi základní typy patologických nitrosrdečních útvarů patří trombus, vegetace a tumor (benigní, maligní). Na základě echokardiografického vyšetření většinou nelze...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS ECHOKARDIOGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ PERFÚZE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

P. Šváb, V. Campr (Rakovník, Praha)

Odhalit nitrosrdeční útvar (nádor nebo trombus) je dnes pro echokardiografistu rutinní a relativně snadnou záležitostí (senzitivita TTE 93% a TEE...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

STANOVENÍ INTRAVENTRIKULÁRNÍ ASYNCHRONIE U PACIENTŮ PO PRIMOIMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU POMOCÍ TDI

T. Hnátek, L. Kameník, P. Sedloň, M. Černohous, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Zavedením trvalé kardiostimulace do pravé komory (dále TKS) vždy navodíme určitou míru asynchronie komory levé. K omezení tohoto fenoménu...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NEKORONÁRNÍ OPERACE A ICHS (ZAOSTŘENO NA STENTY)

V. Rozsíval, M. Rajman (Praha, Pardubice)

Předpokládá se,že perioperační infarkt vzniká na hemodynamicky významné stenózr věnčité tepny v zásislosti na operačním stressu,odpovědi cytokinů,redukované fibrinolytické aktivitě,aktivaci destiček,změn...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SPIROERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ A RESPIRAČNÍ VÝMĚNA

L. Mífková, F. Várnay, V. Chludilová, P. Dobšák, B. Fišer, A. Havelková, P. Vank, H. Svačinová, J. Siegelová (Brno)

Vrcholové hodnoty příjmu kyslíku (VO2 peak) zjištěné spiroergometrií se užívají k hodnocení transportního systému. Jejich validita je limitována tím, že...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ FUNKCE LEVÉ KOMORY

O. Jedličková, I. Mertová, J. Strnadová, E. Mandysová (Praha)

Vzhledem k rozvoji intervenční kardiologie a ke stále se prodlužujícímu věku nemocných představuje chronické srdeční selhání stále větší medicínský problém.Srdeční...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE PŘI PRIMÁRNÍM HYPERALDOSTERONISMU: JE NEZBYTNÁ KATETRIZACE ŽIL NADLEDVIN?

M. Ballon, J. Ceral (Hradec Králové)

Cíl: Primární hyperaldosteronismus je jednou z nejčastějších forem sekundární arteriální hypertenze. U pacientů s Connovým adenomem je indikováno chirurgické řešení,...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

|< << ...275276277278279280281282283284285286287288289290291... >> >|