Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 8281 - 8310

AORTÁLNÍ DISEKCE - KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ

J. Bernatová, E. Drtinová, V. Kvapilová, M. Ondráčková, L. Kleslová, M. Vlková (Karlovy Vary)

Aortální disekce(AD) je život ohrožující stav vyznačující se vysokou morbiditou a mortalitou. Skutečná incidence není známa,protože mnoho případů,včetně náhlých úmrtí,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KRÁTKODOBÝ EFEKT KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE NA PARAMETRY KREVNÍHO TLAKU

A. Havelková, J. Siegelová, B. Fišer, L. Mífková, V. Chludilová, P. Vank, M. Pohanka, G. Cornélissen, F. Halberg (Brno, Minnesota, United States)

     Pohybová léčba, především vytrvalostního charakteru, má pozitivní efekt na pokles systolického i diastolického krevního tlaku u pacientů s hypertenzí.    ...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

REHABILITACE PO AKUTNÍ ATACE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

M. Tarasová, H. Mohsin, L. Drlíková, B. Bártlová, E. Nosavcová, N. Al-Mahmody, A. Al-Fadhli, F. Anbais, A. Erajhi, J. Siegelová (Brno)

CÍL: Vyhodnocení kvality života dotazníkem u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě (CMP) se středně těžkým a lehkým postižením, kteří...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

POINFARKTOVÁ RUPTURA STĚNY LEVÉ KOMORY

A. Krüger, J. Matoušková, Š. Černý, M. Táborský (Praha)

V této kazuistice uvádíme případ 79 leté pacientky přivezené 8/2007 na koronární jednotku pro akutní dušnost, které předcházela několikaminutová stenokardie....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

POHYBOVÁ LÉČBA U PACIENTŮ S CHRONICKOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

J. Pochmonová, L. Mífková, P. Vank, A. Havelková, A. Al-Mahmodi, K. Mohsin, A. Al-Fadhli, R. Panovský, J. Vítovec, J. Siegelová (Brno)

Cíl práce: Cílem práce bylo zhodnotit vliv dvanáctitýdenního kombinovaného tréninku na výkonnost, ukazatele kapacity transportního systému a na kvalitu života...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TRANSPORTNÍ SYSTÉM KYSLÍKU A VÝKONNOST U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ

L. Konečný, P. Pospíšil, M. Dufek, L. Drlíková, F. Anbais, A. Erajhi, P. Dobšák, P. Vank, J. Siegelová (Brno)

SOUHRNCílem práce bylo u souboru pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) vyšetření ukazatelů transportního systému kyslíku a tělesné výkonnosti a vyšetření...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ZMĚNY V PŘÍJMU KYSLÍKU A VÝKONNOSTI NA ÚROVNI ANAEROBNÍHO PRAHU U MUŽŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU

V. Chludilová, P. Dobšák, L. Mífková, A. Havelková, J. Pochmonová, M. Sosíková, R. Panovský, J. Siegelová (Brno)

Cíle: Zjistit vliv dvanáctitýdenního kombinovaného tréninku na příjem kyslíku a výkon na úrovni anaerobního prahu (ANP) u mužů po akutním...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

„SEPTÁLNÍ FLASH“ A JEHO POUŽITÍ PŘI PREDIKCI RESPONDENTŮ SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY

T. Mráz, E. Mandysová, M. Táborský (Praha)

Úvod a cíl: Zavedení biventrikulární stimulace bylo velkým pokrokem při léčbě nemocných s pokročilým chronickým srdečním selháním (CHSS). Od echokardiografie...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA SE SUBAKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU KOMPLIKOVANÝM KARDIOGENNÍM ŠOKEM – KAZUISTIKA

P. Vrbenská, Z. Škochová, I. Lálová, J. Bělohlávek, V. Dytrych (Praha)

Úvod: Autoři popisují kazuistiku 62- letého pacienta hospitalizovaného na KJ II.interní kliniky VFN v období  od února 2007 do dubna...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA INDIVIDUÁLNĚ REHABILITOVANÁ TŘI MĚSÍCE

B. Bártlová, M. Tarasová, E. Nosavcovová, M. Nováková, L. Drlíková, A. Al-Fadhli, F. Anbais, A. Erajhi, J. Siegelová (Brno)

Cílem naší práce bylo hodnocení výsledků následné rehabilitace 65 pacientů s diagnózou cévní mozkové příhody s poruchou motoriky a kognitivních...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÝCH V ČASNÉM POOPERAČNÍM OBDOBÍ PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKONECH

M. Zárybnická, A. Šestáková, A. Týblová (Plzeň)

Kardiochirurgická operace přináší riziko neurologických a psychických komplikací. Proto jsme se rozhodly zjistit následnou kvalitu života u pacientů 1 měsíc...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VLIV JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ SESTRY A JEJÍ IMAGE NA PRŮBĚH HOSPITALIZACE NEMOCNÉHO

A. Pokorná, M. Šenkyříková (Brno)

     Hospitalizace v zařízení zdravotní péče je pro nemocného závažným momentem, který ovlivňuje multifaktoriálně jeho dosavadní soukromý život. Významnými determinantami...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TESTOVÁNÍ REVERZIBILITY PLICNÍ HYPERTENZE SILDENAFILEM U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM A ZÁVAŽNOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

H. Al-Hiti, V. Melenovský, I. Málek, J. Kettner (Praha)

Většina nemocných s pokročilým srdečním selhání, kteří jsou kandidáti ortotopické transplantace srdce (OHTx), má plicní hypertensi (PH)  různého stupně. Závažná...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

INICIÁLNE SKÚSENOSTI S IMPLANTABILNÝMI MECHANICKÝMI PODPORAMI ĽAVEJ KOMORY V PROGRAME TRANSPLANTÁCIE SRDCA V NÁRODNOM ÚSTAVE SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB

E. Goncalvesová, M. Hulman, I. Olejárová, P. Lesný, M. Luknár, J. Pirk, G. Wieselthaler, J. Fabián (Bratislava, SR, Bratislava, Praha, Wien, Austria)

Úvod: Mechanické podpory ľavej komory (LVAD) sa stávajú štandardnou súčasťou programov transplantácie srdca (HTx), najčastejšie ako metóda premostenia k HTx u...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM V RŮZNÝCH STÁDIÍCH POSTIŽENÍ PARKINSONOVOU NEMOCÍ

P. Pospíšil, L. Katzer, L. Konečný, L. Drlíková, H. Srovnalová, I. Rektorová, J. Siegelová (Brno)

Cílem studie bylo zhodnocení stavu autonomního nervového systému u pacientů s mírnou a pokročilou Parkinsonovou nemocí (PN) metodou krátkodobého měření...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE DOLNÍCH KONČETIN

I. Kuníková, O. Lang (Praha)

Úvod: Radionuklidová flebografie dolních končetin (DK) pomocí 99mTc MAA patří k základním vyšetřením na pracovištích nukleární medicíny. Je indikována k...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA S PLICNÍM EDÉMEM

M. Šenkyříková, M. Šmerdová (Brno)

 Plicní edém je charakterizován jako nahromadění tekutiny v plicích. Tekutina se hromadí nejprve v intersticiu (intersticiální plicní edém), později i...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SPONDYLODISCITIDA JAKO PRVNÍ PROJEV INFEKČNÍ ENDOKARDITÍDY

A. Mikulová, F. Toušek, A. Mokráček, J. Davidková (České Budějovice)

Spondylodiscitida je méně častou komplikací infekční endokarditídy (IE). Někdy je těžká diferenciální diagnóza mezi revmatologickým onemocněním a IE. Naše sdělení...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PŘÍČINY ISCHEMIE RUKY U NEMOCNÝCH S DIALYZAČNÍM CÉVNÍM ZKRATEM

J. Malík, V. Tuka, M. Slavíková, Z. Kasalová (Praha)

Distální hypoperfuzní ischemický syndrom (DHIS) je poměrně vzácná, ale mutilující komplikace založení dialyzačního cévního zkratu. Analyzovali jsme retrospektivně případy DHIS...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ČASNÉ VÝSLEDKY PŘÍMÉHO STENTOVÁNÍ KAROTID BEZ PREDILATACE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ: ANALÝZA REGISTRU JEDNOHO PRACOVIŠTĚ

D. Černá, J. Veselka, P. Zimolová, M. Šramko, A. Tomek, M. Šrámek (Praha)

Úvod: Implantace stentu do karotické tepny po predilataci je standardním postupem v endovaskulární léčbě. Uložení stentu bez predilatace je léčebnou alternativou...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA JAKO PROJEV DOSUD NĚMÉHO INFARKTU MYOKARDU

H. Študentová, J. Veselková, M. Gwozdziewicz, V. Lónský (Olomouc, Zlín)

Ischemická cévní mozková příhoda se jako komplikace infarktu myokardu vyskytuje relativně vzácně (cca  2%). Nejčastěji je kardioembolizační etiologie, příčinou je většinou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S GENETICKÝM VYŠETŘENÍM PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ

K. Čurila, M. Minárik, M. Pěnička, L. Benešová, H. Línková, J. Knot, P. Gregor (Praha)

ÚvodHypertrofická kardiomyopatie (HKMP) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění způsobené mutacemi v genech kódujících sarkomerické proteiny srdečního svalu. Troponin T (TNNT2)...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PO OPERACI PRO AORTÁLNÍ REGURGITACI. DESETILETÉ SLEDOVÁNÍ

M. Frelich, F. Štětka, M. Třetina, J. Nečas, R. Čerbák, J. Ondrášek, J. Černý, P. Němec (Brno)

Dlouhodobé výsledky operací pro aortální regurgitaci (dále AoR) nejsou častým námětem odborných publikací. Pokusili jsme se retrospektivně zhodnotit vlastní sestavu...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA VARIANTNÍ FORMY

R. Panovský, M. Novák, J. Seménka, J. Meluzín, V. Kincl, B. Fischerová, J. Vaníček, J. Staníček (Brno)

Popis případu pacientky, která byla přijata pod obrazem akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseku na ekg a plicním edémem....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

OVLIVNĚNÍ ÚČINNOSTI LÉČBY STATINY VARIANTAMI V GENU PRO APOLIPOPROTEIN A5

J. Hubáček, V. Adámková, K. Zídková, R. Češka, L. Zlatohlávek, T. Štulc, A. Hořínek, V. Lánská, M. Vrablík (Praha)

Úvod: Snížení vysokých hladin plazmatických lipidů je důležitým krokem v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. U většiny pacientů je nutné...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

STRATIFIKACE RIZIKA POMOCÍ SPECT U PACIENTŮ PO PCI

O. Lang, M. Kamínek, M. Pěnička, P. Jebavý (Praha, Olomouc)

Úvod: Určení rizika srdeční příhody umožňuje individuální terapeutický přístup k pacientům podložený současnými znalostmi. Perfuzní scintigrafie myokardu umožňuje kvantitativní hodnocení...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

DEVASTUJÍCÍ DŮSLEDKY MALPOZICE ELEKTROD DVOUDUTINOVÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU

J. Matoušková, M. Táborský, A. Krüger (Praha)

     Uvádíme kazuistiku 45 leté ženy dependentní na trvalé kardiostimulaci pro A-V blok III. stupně.      Nemocná měla od primoimplantace...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

REOPERATIONS FOR BLEEDING IN CARDIAC SURGERY: TREATMENT STRATEGY

M. Gwozdziewicz, P. Olšak, V. Lonsky (Olomouc)

Abstract               Introduction. Cardiac surgery patients are prone to bleeding postoperatively from the operative field, due to the presence of an...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SYSTÉM PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM V LIBERECKÉM REGIONU PŘENOS 12-TI SVODOVÉHO EKG POMOCÍ SYSTÉMU LIFENET RS

T. Hess, J. Rejcha, V. Domianová (Liberec)

Kardiovaskulární onemocnění zůstává stále v popředí jako nejčastější příčina úmrtí naší populace . Rozšířila a zkvalitnila se však péče o...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KOMPETENCE SESTER V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A EDUKACE PACIENTA

P. Povolná (Praha)

Cílem sdělení je zmapovat ne zcela dobře známé oblasti problematiky informování a edukace pacienta sestrou. Stále se měnící podoba medicíny s...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

|< << ...269270271272273274275276277278279280281282283284285... >> >|