Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 7130 / vypisuji: 241 - 270

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM- 9 LETÉ ZKUŠENOSTI

J. Chovančík, M. Hudec, O. Jiravský, L. Gajdušek, M. Dorda, J. Hečko, L. Škňouřil, P. Kufová, Š. Konderlová (Třinec)

Cíl: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (LAA) okluderem se provádí pacientům s nevalvulární fibrilací síní (FS) ke snížení rizika tromboembolických...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

MÉNĚ ČASTÁ PŘÍČINA DUŠNOSTI U PACIENTA BEZ STRUKTURÁLNÍHO POŠKOZENÍ SRDCE

J. Pyszko, K. Vykoupil, L. Jelínek, M. Táborský (Olomouc)

Kazuistika pojednává o případu pacienta, který popisuje postupně narůstající námahovou dušnost. V rámci diagnostiky provedena základní vyšetření - klinické vyšetření,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

TĚHOTENSTVÍ U PACIENTKY S EISENMENGEROVÝM SYNDROMEM

J. Látal, E. Kociánová, M. Hutyra, E. Klásková, M. Ľubušký, M. Šimek, M. Táborský (Olomouc)

Těhotenství u pacientek s vrozenou srdeční vadou může být vysoce rizikovým, za nejrizikovější skupinu z hlediska mateřské i fetální mortality...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

VÝZNAMNÁ NOVĚ VZNIKLÁ PARAVALVULÁRNÍ REGURGITACE

M. Prokopová, T. Mráz, P. Neužil  (Praha)

Úvod: Infekční endokarditida (IE) se může manifestovat jako akutní, rychle progredující, subakutní nebo chronické onemocnění s nespecifickými příznaky. Kazuistika: 79 letý...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

PERIKARDIÁLNÍ HEMATOM PŘI DEFEKTU SPODNÍ STĚNY LEVÉ KOMORY JAKO KOMPLIKACE SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE

M. Vícha, J. Přeček, F. Koubek, M. Troubil, P. Šantavý, M. Táborský (Olomouc)

ÚVODKazuistika popisuje případ 78leté ženy, která před 13 lety podstoupila kardiochirurgickou revaskularizaci pro nemoc více tepen. Pro recidivu anginózních obtíží...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA AKUTNÍ KONČETINOVÉ ISCHEMIE U MLADÉ PACIENTKY

J. Horáková, J. Marek, D. Ambrož, A. Linhart (Praha)

Prezentujeme kazuistiku 20leté pacientky, která byla přijata na naše pracoviště pod obrazem akutní ischemie pravé dolní končetiny. CT angiografie prokázala...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

DYSFUNKCE IMPLANTOVANÉ TREPROSTINILOVÉ PUMPY PO MECHANICKÉM INZULTU U PACIENTKY S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

J. Přeček, M. Hutyra, M. Rada, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Treprostinil je prostacyklinový analog používaný k léčbě plicní arteriální hypertenze. Nejčastější cestou pro aplikaci treprostinilu je subkutánní kontinuální infuze,...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ LÉČBA KOARKTACE AORTY A STENÓZY AORTÁLNÍ BIOPROTÉZY V JEDNÉ DOBĚ

M. Branny, T. Jonszta, V. Procházka, M. Porzer, J. Mrozek, R. Jursa, R. Madry, J. Dudíková, T. Veiser (Ostrava)

Úvod: Předmětem sdělení je kazuistika nemocné s významnou koarktací aorty a zdegenerovanou stenotickou aortální bioprotézou, u níž byl zvolen netradiční...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

VÝSTUPY MULTICENTRICKÉ STUDIE PŘÍČIN NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI (SCD) V ČESKÉ REPUBLICE A PRIMÁRNÍ PREVENCE SRDEČNÍ ZÁSTAVY U PŘÍBUZNÝCH

A. Krebsová, P. Votýpka, P. Peldová, Š. Pohlová - Kučerová, M. Kulvajtová, A. Gřegořová, M. Segeťová, H. Wünschová, J. Hašková, T. Tavačová, K. Rücklová , J. Houšťková, A. Pilin, M. Bílek, P. Tomášek, J. Petřková, M. Dobiáš, M. Macek, J. Janoušek, J. Kautzner (Praha, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc)

Cíl: Identifikace případů náhlé kardiální smrti (SCD) a jejich post mortem genetické vyšetření je důležitým krokem k primární prevenci srdeční...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace preventivní kardiologie

SVÍZELNÁ DIAGNOSTIKA PŘÍČINY FIBRILACE KOMOR – HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ČI BRUGADA SYNDROM?

S. Lietava, T. Novotný, I. Andršová, M. Kozák, P. Kala (Brno)

Úvod: Primární (idiopatická) fibrilace komor je diagnóza stanovena u pacienta bez strukturálního postižení srdce a po vyloučení sekundární etiologie. Jedná...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

COR TRIATRIATUM SINISTRUM V TĚHOTENSTVÍ: CASE REPORT

M. Cipovová, T. Zatočil, L. Koc, A. Nečasová, D. Žáková, P. Janků, R. Gerychová, P. Kala (Brno)

Úvod: Cor triatriatum sinistrum (CTS) představuje vzácnou vrozenou srdeční vadu (VSV) charakterizovanou přítomností nekompletní fibromuskulární přepážky, která odděluje prostor mezi...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

AMIODARONEM INDUKOVANÉ POSTIŽENÍ PLIC

M. Hudec, P. Vysočanová, V. Brázdil, P. Kala (Brno)

Úvod:I v dnešní době patří amiodaron mezi nejčastěji užívaná antiarytmika vůbec a to v léčbě komorových i supraventrikulárních arytmií. Jeho...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

EFEKTIVITA A BEZPEČNOST ZJEDNODUŠENÉHO TAVI PROTOKOLU

M. Branny, M. Porzer, J. Mrozek, R. Jursa, R. Madry, J. Dudíková, V. Fonioková, K. Vrkočová (Ostrava)

Cíl:počet nemocných se závažnou aortální stenosou léčených metodou TAVI každoročně roste.Cílem projektu bylo ověřit, zda zjednodušený protokol a management nemocných...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

DEDIKOVANÝ PROGRAM CTO PCI – ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY

V. Novotný, I. Varvařovský, T. Lazarák (Pardubice)

CílPředstavení a aktualizace dat dedikovaného programu rekanalizací chronických totálních uzávěrů (CTO). Srovnání dat z let 2019-2020 a předchozích roků z...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S INTRAVASKULÁRNÍ LITOTRYPSÍ RÁZOVOU VLNOU SYSTÉMEM SHOCKWAVE

V. Novotný, I. Varvařovský, T. Lazarák, V. Rozsíval, J. Matějka, M. Plíva, D. Vindiš, A. Herman (Pardubice)

CílKalicifikace koronárních tepen představují jednu z hlavních překážek a výzev pro úspěšné provedení PCI. V roce 2019 bylo v ČR...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

PREDIKCE VELIKOSTI KATETRIZAČNĚ IMPLANTOVANÉHO OKLUDERU OUŠKA LEVÉ SRDEČNÍ SÍNĚ POMOCÍ 3D TISKU

M. Hudec, J. Chovančík, O. Jiravský, J. Hečko, L. Škňouřil (Třinec)

Cíl: zjistit, zda lze pomocí detailního preprocedurálního plánování s 3D tiskem modelu ouška levé srdeční síně určit správnou velikost okluderu...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

AKCELEROVANÁ NEOINTIMÁLNÍ HYPERPLAZIE JAKO PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍCH AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ

J. Obrová, J. Václavík, A. Obr, D. Richter, M. Táborský (Olomouc, Ostrava)

ÚvodIntimální hyperplazie je univerzální reakce cévní stěny na její poškození a může být důvodem stenóz a restenóz po intervenčních i...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE, JÍCNOVÉ A INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE A FLUOROSKOPIE NA SPRÁVNÝ VÝBĚR VELIKOSTI OKLUDÉRU PŘI KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

P. Osmančík, D. Heřman, H. Línková, M. Hozman, M. Laboš (Praha, Karlovy Vary)

Úvod: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (LAAC) má stale poměrně velké riziko komplikací. Ke komplikacím mohou přispívat i opakované výměny...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

PACIENTI S RESUSCITACÍ SDRUŽENÝM TRAUMATEM MAJÍ HORŠÍ 30 DENNÍ PROGNÓZU A NEUROLOGICKÝ STATUS

J. Karásek, J. Slezák, R. Štefela, M. Topinka, R. Polášek, P. Ošťádal (Liberec, Praha)

Introduction CPR related injuries were not properly observed since were established new guidlines for resuscitation (CPR) 2015 Aim To determine impact of trauma...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

TRAUMA SDRUŽENÉ S RESUSCITACÍ: PŘEŽIVŠÍ VERSUS ZEMŘELÍ PACIENTI

J. Karásek, J. Slezák, R. Štefela, M. Topinka, R. Polášek, P. Ošťádal (Liberec, Praha)

Introduction:CPR related injuries were not properly observed since were established new guidlines for resuscitation (CPR) 2015 with stronger recomandation for...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

EOSINOFILNÍ MYOKARDITIDA S PRIMOMANIFESTACI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V.S. NA PODKLADĚ SYNDROMU CHURG-STRAUSSOVÉ

L. Masárová, J. Krejčí, E. Ozábalová, J. Godava, L. Opatřil, R. Panovský, L. Špinarová (Brno)

Jedná se o 36-letého pacienta sledovaného pro hypereosinofilní syndrom, nález plicních infiltrací dle CT od 5/2020, který přichází pro progresi...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ARNI V TERAPII DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE – KAZUISTIKA FAMILIÁRNÍ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE S VÝZNAMNĚ SNÍŽENOU EF LK (20%) S DOSAŽENÍM KOMPLETNÍ REVERSNÍ REMODELACE

J. Pudich, J. Václavík, M. Branny (Ostrava)

Kazuistika popisuje případ 45letého muže doposud bez sledovaných onemocnění, který byl referován ke kardiologickému vyšetření pro symptomy srdečního selhání. ECHO...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

FLOWCYTOMETRICKÉ STANOVENÍ SUBPOPULACÍ LYMFOCYTŮ Z PERIFERNÍ KRVE PACIENTŮ S TAKOTSUBO SYNDROMEM

J. Maňoušek, V. Hrabčáková, K. Marcinechová, J. Pařenica, P. Lokaj, T. Zatočil, T. Ondrúš, P. Kala (Brno)

Cíl. Stanovit typy subpopulací lymfocytů přítomných v periferní krvi pacientů s akutní atakou Takotsubo syndromu a porovnat je s týmiž...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME IN ADULTS (MIS-A) A SARS-COV-2 INFEKCE - NOVÝ HRÁČ, SE KTERÝM MUSÍME POČÍTAT PŘI DIAGNOSTICE AKUTNÍCH MYOKARDITID (KAZUISTIKA)

M. Mikolášková, M. Holická, L. Kubková, S. Nehyba, J. Maňoušek, M. Felšöci, P. Kala (Brno)

Na naše pracoviště byl z okresní nemocnice referován nemocný ve věku 38 let, který tam byl přijat o dva dny...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ NÁSLEDKY INFEKCE COVID-19 S LEHKÝM PRŮBĚHEM

M. Navrátilová, T. Janota, B. Švihelová, A. Slavíčková (Praha)

Následky onemocnění infekce COVID-19 se týkají širokého spektra nemocných včetně osob s lehčím průběhem vlastního onemocnění. Vedle charakteristické anosmie nebo...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ECMO V PRAXI

J. Nakládal (Praha)

Mimotělní orgánová podpora selhávajícího krevního oběhu postiženého akutním infarktem myokardu či arytmickou bouří se v intenzivní medicíně velice rychle etablovala...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXIX. výroční sjezd ČKS

CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ A JEHO VLIV NA KVALITU ŽIVOTA

J. Haluzíková (Opava)

Úvod: Srdeční selhání je stav, kdy srdce není schopno přečerpávat krev v souladu s metabolickými potřebami organismu. Autorka se zaměřila...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXIX. výroční sjezd ČKS

SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ S ICHS VE VZTAHU K JEJICH KARDIOVASKULÁRNÍMU RIZIKOVÉMU PROFILU.

J. Bruthans, O. Mayer , D. De Bacquer , K. Kotseva, D. De Smedt (Praha, Plzeň, Ghent, London, United Kingdom)

Cíl: Socioekonomický status (SES) osob má zásadní vliv na vznik a rozvoj aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění. Na vzorku pacientů se stabilní ICHS...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

DIABETES A PREDIABETES U PACIENTŮ S ICHS VE STUDII EUROASPIRE V.

J. Bruthans, O. Mayer, G. Ferranini, D. De Bacquer, P. Wood, L. Rydén (Praha, Plzeň, Turin, Italy, Ghent, Belgium, Londýn, United Kingdom, Stockholm, Sweden)

Cíl: Diabetes mellitus (DM) a prediabetes výrazně zhoršují prognózu pacientů s ICHS. V celoevropské studii pacientů se stabilní ICHS jsme...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

METFORMIN IS ASSOCIATED WITH BETTER QUALITY OF LIFE AND OUTCOME IN DIABETIC PATIENTS WITH ADVANCED HEART FAILURE WITH REDUCED EJECTION FRACTION (HFREF): A SINGLE CENTER STUDY

J. Beneš, M. Kotrč, K. Kroupova, P. Wohlfahrt, J. Kovář, J. Franeková, P. Jarolím, J. Kautzner, V. Melenovský (Praha, Boston, United States)

Background: There is insufficient evidence about the role of metformin (MET) for treatment of patients with advanced heart failure with...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

|< << 1234567891011121314151617... >> >|