Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 7130 / vypisuji: 211 - 240

COVID-19 JAKO TERMINÁLNÍ KOMPLIKACE CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – KAZUISTIKA

T. Gistinger, R. Kološová, I. Pavlas, L. Pohludková, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Cíl: Seznámení s kazuistikou pacienta 18x hospitalizovaného pro dekompenzaci srdečního selhání s terminální komplikací ve formě bilaterální Covid-19 asociované pneumonie. Kazuistika: 53...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ KOMPLIKOVANÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY. STANDARDNÍ POSTUP V NESTANDARDNÍ SITUACI COVID-19 PANDEMIE – KAZUISTIKA.

T. Gistinger, R. Kološová, I. Pavlas, L. Pohludková, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Cíl: Seznámení s připadem méně obvyklé formy infekční endokaritidy se současně řešenou komorbiditou v podmínkách virové pandemie.  Kazuistika: 52 letá žena...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

DVOJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH MODERNÍCH TERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ S ISCHEMICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY

K. Bouzková (Praha)

Kazuistika: 41-letý pacient s anamnézou ICHS a infarktu myokardu přední stěny léčeného PCI r. interventricularis anterior v 30 letech věku...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

MANUÁLNÍ KOMPRESE PSEUDOANEURYSMATU FEMORÁLNÍ TEPNY

A. Smékal, F. Kováčik (Olomouc)

Cíl: Iatrogenní pseudoaneurysma (PSA) tepny je komplikace vznikající po její punkci a katetrizaci. Výskyt této komplikace se v posledních letech...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY POMOCÍ STENTU SYNERGY MEGATRON

P. Tomašov, L. Jaworski, J. Horák, R. Polášek (Liberec)

Perkutánní koronární intervence kmene levé věnčité tepny (LM-PCI) klade zvýšené nároky na vlastnosti implantovaných koronárních stentů. Většina LM-PCI zahrnuje léčbu...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

RARITNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

P. Vojtěchová, J. Pol, J. Ničovský, A. Tomášek, I. Pařenicová, P. Pavlík, J. Černošek, P. Němec (Brno)

Infekční endokarditida je bakteriální nebo mykotické poškození endokardu srdce. Incidence IE je mezi 3-10 případy/100000 obyvatel/rok. Ke změně klinického průběhu přispělo...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

ČIŠTĚNÍ ZUBNÍCH KANÁLKŮ JAKO PŘÍČINA AUTONEHODY

D. Balázsik, Z. Coufal, M. Gřiva, P. Kopřiva, J. Karlíček (Zlín)

Úvod: Hnisavá perikarditida představuje méně než 1 % případů perikarditidy. Typicky má fulminantní průběh, nejčastěj je vyvolaná stafylokoky a streptokoky. Komplikacemi...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

KAM AŽ LZE DOBĚHNOUT S KOMOROVOU TACHYKARDIÍ ANEB PRVNÍ MANIFESTACE ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ

K. Vymětalová, T. Roubíček, P. Peichl, R. Polášek (Liberec, Praha)

Úvod:Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory (ARVC) je onemocnění, u něhož je svalovina pravé komory srdeční progresivně nahrazována fibrolipomatózní tkání. To vytváří...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

INTERVENCE TYPICKÉ KOARKTACE AORTY S POUŽITÍM BALONEXPANDABILNÍHO STENTGRAFTU

D. Žáková, P. Malík, J. Sikora, J. Ničovský, O. Pokorná, J. Ondrášek, P. Němec (Brno)

Úvod: Endovaskulární léčba koarktace a rekoarktace aorty metodou PTA s implantací stentgraftu u vybraných mladistvých a dospělých pacientů je v...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

BRUGADA SYNDROM U PACIENTKY S MYOTONICKOU DYSTROFIÍ II. TYPU

M. Rada, J. Přeček, K. Vykoupil, P. Heinc, M. Táborský (Olomouc)

Následující kazuistika popisuje Brugada syndrom (BS) u pacientky s diagnózou myotonické dystrofie II. typu. 57letá pacientka byla přeložena k došetření na...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE PRO SÍŇOVÉ ARYTMIE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ V LETECH 2015-2019.

L. Rucki, O. Jiravský, J. Chovančík, L. Škňouřil (Třinec)

CílAnalýza souboru pacientů, kteří v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí podstoupili elektrickou kardioverzi (EKV) pro síňové arytmie. MetodikaRetrospektivní analýza všech provedených EKV v...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 3D MODELŮ LEVÉ SÍNĚ PRO SIZING A PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVU UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ.

J. Hečko, M. Hudec, J. Chovančík, L. Škňouřil, O. Jiravský (Třinec)

Cíl: Metodika 3D modelování a následného 3D tisku levé síně pro retrospektivní porovnání implantovaných pacientů okluderem. Úvod: Uzávěr ouška levé síně...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXIX. výroční sjezd ČKS

RYCHLE ROSTOUCÍ MYXOM LEVÉ SÍNĚ – KAZUISTIKA

J. Pudich, J. Václavík, M. Branny (Ostrava)

Popis případu:Kazuistika popisuje případ 61leté hypertoničky, která byla bez jakýchkoliv klinických obtíží. Při plánované echokardiografické kontrole byl zachycen objemný útvar...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA NATIVNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ S MASIVNÍ AORTÁLNÍ REGURGITACÍ U MLADÉ NERIZIKOVÉ ŽENY

D. Tavačová, J. Václavík, M. Branny, M. Ráchela (Ostrava)

Infekční endokarditida nativní aortální chlopně s masivní aortální regurgitací u mladé nerizikové ženyAutor: MUDr. Dominika TavačováSpoluautoři: Prof. MUDr. Jan Václavík,...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

MORFOLOGIE BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE NA POVRCHOVÉM EKG PŘI LV-ONLY PACINGU.

L. Nečasová, J. Kukla, M. Bláhová, P. Stojadinovič (Praha)

Úvod: Podstatou resynchronizační terapie pacientů s CRT přístrojem je optimalizovaná biventrikulární stimulace. Výsledná morfologie biventrikulární stimulace na povrchovém EKG představuje...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXIX. výroční sjezd ČKS

PACIENTI S KONSTRIKTIVNÍ PERIKARDITIDOU BÝVAJÍ CHYBNĚ VEDENI POD DIAGNÓZOU CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI – SOUBOR 3 KAZUISTIK

D. Baran, T. Roubíček, R. Polášek (Liberec)

Úvod:Konstriktivní perikarditida je onemocnění, u něhož dochází k chronické fibrotizaci, ztluštění a kalcifikacím perikardu. Ten ztrácí svou poddajnost, což se...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

STENÓZA RENÁLNÍ TEPNY U MLADÉ PACIENTKY S ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

L. Jelínek, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Kazuistika si ukládá za cíl seznámit čtenáře posteru s méně častou, ale o to závažnější etiologií arteriální hypertenze. Jedním...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

PULMONARY TRANSIT TIME RATIO MĚŘENÝ POMOCÍ ZÁTĚŽOVÉ MAGNETICKÉ REZONANCE SRDCE

L. Opatřil, R. Panovský, M. Mojica-Pisciotti, J. Máchal, T. Holeček, L. Masárová, V. Feitová, V. Kincl, J. Krejčí, G. Závodná, L. Špinarová (Brno)

Úvod a cílPravostranná srdeční katetrizace zůstává zlatým standardem v měření parametrů plicní cirkulace, biomarkery plicní cirkulace stanovené pomocí magnetické rezonance...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

MYOKARDITIDA JAKO PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U MLADÉHO MUŽE - OD STANOVENÍ DIAGNÓZY K TRANSPLANTACI SRDCE

R. Aiglová, M. Lazárová, M. Táborský, P. Flodrová, P. Flodr (Olomouc)

ÚvodNově zjištěné srdeční selhání vyžaduje včasnou a velmi detailní diagnostiku. U mladých pacientů patří mezi nejčastější příčiny srdečního selhání myokarditida....

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

PŘÍSPĚVEK KE KORONÁRNÍM SPASMŮM

V. Rozsíval, T. Lazarák, V. Novotný, M. Plíva, D. Vindiš, I. Varvařovský (Pardubice)

V patogenezi akutních koronárních syndromů se kromě fixních stenóz,ruptury plátů a trombóz uplatňují i spasmy věnčitých tepen.Jejich nejvýraznějí složkou jsou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

ÚPORNÁ TROMBÓZA OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U MLADÉHO PACIENTA

J. Vácha, M. Špaček, R. Nykl, M. Sluka, M. Táborský (Olomouc)

Prezentujeme kazuistiku 49-letého muže po dvou radiofrekvenčních ablacích pro fibrilaci síní (naposledy 2009) dlouhodobě bez antikoagulační terapie pro nízké CHA2DS2-VASc...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

SPONTÁNNÍ REGRESE KARDIOGENNÍHO ŠOKU - NEOBVYKLÁ KAZUISTIKA Z KATETRIZAČNÍHO SÁLU

M. Špaček, R. Nykl, J. Vácha, M. Sluka, M. Táborský (Olomouc)

Prezentujeme kazuistiku 45-letého muže referovaného k urgentní koronární angiografii pro anteroextenzivní STEMI. Během transportu došlo k rozvoji kardiogenního šoku manifestovaného...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

SPONTÁNNÍ DISEKCE KORONÁRNÍCH TEPEN

M. Plíva, I. Varvařovský, T. Lazarák, D. Vindiš, V. Novotný, J. Matějka, V. Rozsíval (Pardubice)

Spontánní disekce koronárních tepen je relativně vzácnou příčinou akutních koronárních syndromů. Postihuje především populaci mladých pacientů, převážně žen, bez aterosklerotického...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

LEVOKOMOROVÁ STIMULACE JAKO ALTERNATIVA PRAVOKOMOROVÉ STIMULACE U PACIENTA S 1D PM A EXTRÉMNĚ DILATOVANOU PRAVOU SÍNÍ – KAZUISTIKA

S. Vogeltanzová, M. Brousilová, V. Vančura, H. Wünschová (Praha)

Úvod 73 letá pacientka po náhradě aortální a mitrální chlopně, plastice trikuspidální (TR) chlopně a v roce 2003 po implantaci jednodutinového...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXIX. výroční sjezd ČKS

NOVĚ ZJIŠTĚNÁ DYSFUNKCE U ONKOLOGICKÉ PACIENTKY SE STRESOVOU REAKCÍ

K. Vykoupil, J. Pyszko, M. Rada, P. Heinc, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Tako-tsubo se vyskytuje u přibližně 2% všech pacientů (až 10%, pokud počítáme pouze ženy) s podezřením na akutní koronární...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

PARCIÁLNÍ ANOMÁLNÍ VYÚSTĚNÍ HORNÍ PRAVOSTRANNÉ PLÍCNI ŽÍLY DO HORNÍ DUTÉ ŽÍLY VSV PŘEKLASIFIKOVÁNA V DOSPĚLOSTI

B. Bortlíčková, J. Samlík, J. Bárta (Ostrava)

Úvod:Prevalence VSV v dospělé populaci není přesně známa.(1) Odhaduje se na 2800–3000 pacientů s VSV na 1 mil. obyvatel, při...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ AL AMYLOIDÓZA JAKO PŘÍČINA NÁMAHOVÉ DUŠNOSTI U PACIENTA V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI

E. Kapsová, D. Břečka, T. Veiser, J. Václavík, M. Branny, M. Pleva, V. Židlík (Ostrava, Třinec)

Úvod: Srdeční AL amyloidóza je způsobena abnormální monoklonální proliferací plasmatických buněk s nadměrnou tvorbou volných lehkých řetězců imunoglobulinů a jejich...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

PORUCHA TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU PŘEDNÍ STĚNY

D. Vindiš, J. Matějka, M. Pavolko, I. Varvařovský, V. Novotný, T. Lazarák, V. Rozsíval, M. Plíva (Pardubice)

Úvod: Jednou z vzácnějších příčin neúčinnosti trvalého kardiostimulátoru (TKS) je akutní infarkt myokardu (AIM). Mechanismem dysfunkce TKS je vzestup stimulačního...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

KOMPLETNÍ AV DISOCIACE JAKO NEZVYKLÝ EKG PROJEV KOMPLETNÍHO TROMBOTICKÉHO UZÁVĚRU PROXIMÁLNÍ ČÁSTI RAMUS INTERVENTRICULARIS ANTERIOR (RIA).

R. Nykl, D. Richter, M. Sluka, J. Ostřanský , R. Náplava , M. Špaček, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Vyšší stupeň AV blokády jako projev akutního kor. syndromu (AKS) je častěji spojen s postižením pravé kor. tepny. Ve spojení...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

ROZSÁHLÁ PARADOXNÍ EMBOLIZACE PŘI OTEVŘENÉM FORAMEN OVALE

M. Špalek, J. Dostál, M. Tropp (Ostrava)

Úvod: Otevřené, nebo také perzistující foramen ovale (PFO) není v pravém smyslu slova vadou. Jedná se o anatomickou odchylku mezisíňového...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

|< << 12345678910111213141516... >> >|