Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 7130 / vypisuji: 181 - 210

KDY VYRAZIT NA CT?

J. Přeček (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

KDY PROBUDIT INTERVENČNÍHO KARDIOLOGA?

M. Želízko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ZAJIŠTĚNÍ CÉVNÍCH VSTUPŮ

J. Ulman (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

CO VŠE JDE ZJISTIT ULTRAZVUKEM?

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

CO SI NESOU PACIENTI STIMULOVANÍ OD DĚTSTVÍ DO DOSPĚLOSTI?

J. Janoušek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

PŘEHLED EXTRAKCÍ STIMULAČNÍCH ELEKTROD A LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORŮ

L. Šedivá (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

TRVALÁ STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU V SYNCHRONII AKTIVACE KOMOR

V. Vančura (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

KONTINUÁLNÍ ELIMINAČNÍ METODY

A. Valeriánová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ KARDIORENÁLNÍ SYNDROMY

J. Malík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

OBJEM, INOTROPIKA NEBO VASOPRESORY?

R. Rokyta (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

HOT LINES I.

Předsedající: L. Špinarová, J. Špinar (Brno)

Blok Asociace/PS/OSXXIX. výroční sjezd ČKS

ENTRESTO 5 LET OD STUDIE PARADIGM HF – TIPY A TRIKY Z REÁLNÉ PRAXE

Předsedající: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

POSTAVENÍ BETABLOKÁTORŮ V ROZLIČNÝCH INDIKACÍCH DLE SOUČASNÝCH DOPORUČENÍ

Předsedající: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

NOACS V 1. VOLBĚ U FS – JAKÁ JE REALITA (PANELOVÁ DISKUSE)

Předsedající: A. Linhart, J. Václavík, V. Tesař, A. Tomek (Praha, Olomouc)

SympoziumXXIX. výroční sjezd ČKS

TĚŽKÁ PLICNÍ HYPERTENZE S PRAVOSTRANNÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM PŘI NÁDOROVÉ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATII JAKO PRVNÍ PROJEV KARCINOMU ŽALUDKU U MLADÉHO PACIENTA

M. Rádlová, J. Rosmusová, D. Ambrož, D. Baran, T. Roubíček, R. Polášek (Liberec, Praha)

Úvod: Plicní hypertenze na podkladě nádorové trombotické mikroangiopatie (pulmonary tumour thrombotic microangiopathy - PTTM) je vzácnou a ve většině případů rychle...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

TROMBOSY MESENTERICKÝCH VEN

R. Kološová, P. Baĺa, D. Jurenka, J. Vaculová, D. Kučera (Frýdek-Místek, Praha)

Úvod: Příznaky akutní mezenteriální ischemie mohou být způsobeny trombosou či embolií mesenterických arterií, trombosou mesenterických ven či neoklusivní příčinou při...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

ADENOSIN-SENZITIVNÍ FOKÁLNÍ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE Z OBLASTI ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO UZLU (IESAKA) – SÉRIE 2 KAZUISTIK

T. Roubíček, P. Stojadinovič, P. Kučera, R. Čihák (Liberec, Praha)

Úvod: Adenosin-senzitivní fokální síňová tachykardie z oblasti atrioventrikulárního uzlu byla popsána Iesakou et al v roce 1997. Jedná se o...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA PACIENTA S DISEKCÍ ASCENDENTNÍ AORTY

K. Bažantová, M. Tropp, V. Kaučák (Velké Němčice)

Cíl:Cílem kazuistiky je prezentace pacienta s poukázáním na široké spektrum diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi. V našem případě se jednalo...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

PŘÍČINY NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U LIDÍ VE VĚKU 1-40 LET V ČESKÉ REPUBLICE – RETROSPEKTIVNÍ STUDIE

K. Rücklová, M. Dobiáš, M. Bílek, Š. Kučerová Pohlová, M. Kulvajtová, T. Tavačová, P. Tomášek (Praha, Olomouc)

Cíl: Zjištění incidence, okolností a příčin náhlé srdeční smrti u lidí ve věku 1–40 let v reprezentativní oblasti České republiky...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

RECIDIVA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY S PLICNÍ EMBOLIÍ V RÁMCI KOINCIDENCE VROZENÉHO TROMBOFILNÍHO STAVU S INFEKCÍ SARS-COV-2

M. Mikulica, Z. Coufal (Zlín)

Úvod: Venózní trombembolismus může vzniknout na podkladě vrozených nebo získaných poruch koagulace. Koincidence infekce SARS-CoV-2 s Leidenskou mutací může vést...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

POZITIVNÍ RODINNÁ ANAMNÉZA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI V PREPARTICIPAČNÍM SKRÍNINKU SPORTOVCŮ

B. Jiravská-Godula, O. Jiravský (Ostrava, Karviná, Třinec Podlesí)

Úvod:Preparticipační skrínink (PPS) sportovců je v ČR legislativně zakotvená metodika, jejíž cílem je snížení rizika náhlé srdeční smrti. Řada světových...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

PRVNÍ DATA Z REGISTRU CENTRA SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE NEMOCNICE AGEL TŘINEC – PODLESÍ

B. Jiravská-Godula, O. Jiravský, P. Pešová, D. Krausová, R. Špaček, M. Pleva, M. Pirchala, A. Táborská, L. Škňouřil (Ostrava, Karviná, Třinec Podlesí, Nový Jičín)

Úvod:Narůstající evidence pro specifické vyšetřenovací, terapeutické i posudkové postupy u sportovcí s kardiovaskulárními potížemi vedla k rozvoji subspecializace sportovní kardiologie....

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ EKG SPORTOVCE: DATA Z REGISTRU SPORTOVNÍ AMBULANCE S.R.O.

B. Jiravská-Godula, O. Jiravský (Ostrava, Karviná, Třinec Podlesí)

Úvod:Preparticipační skrínink (PPS) sportovců je v ČR legislativně zakotvená metodika, jejíž cílem je snížení rizika náhlé srdeční smrti. Metodika hodnocení...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

NEINVAZIVNÍ HODNOCENÍ ADRENERGNÍ ZÁVISLOSTI KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

D. Kučerová, I. Andršová, T. Novotný, A. Floriánová, T. Chlupová, P. Kala (Brno)

Komorové extrasystoly (KES) se v určité míře vyskytují u všech jedinců a v nepřítomnosti strukturálního onemocnění srdce nejsou považovány za...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

MALIGNÍ KOMOROVÁ BOUŘE, GANGLION STELLATUM A DIABETES MELLITUS

O. Jiravský, R. Špaček, J. Chovančík, R. Štěpánová, A. Svobodník, L. Škňouřil, M. Fiala (Třinec, Brno)

Úvod:Maligní komorová bouře (MKB) zvyšuje dle publikovaných dat mortalitu více než 3x. V emergentní léčbě hrají hlavní roli kromě odstranění...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

POZDNÍ CÉVNÍ KOMPLIKACE U PACEINTA PO KATÉTROVÉ IMPLANTACI AORTÁLNÍ CHLOPNĚ TRANSFEMORÁLNÍM PŘÍSTUPEM.

F. Kováčik, A. Smékal, M. Rada, J. Přeček, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Katetrizační náhrada aortální chlopně (TAVI) je metoda léčby nemocných s význam. aortální (Ao)stenózou, u kterých je kontraindikována kardiochirurgická léčba....

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

TERAPIE IN-STENT RESTENOS 2 – DOSAVADNÍ VÝSLEDKY

L. Pleva, P. Kukla, M. Porzer, J. Mrózek, T. Grézl, T. Kovárník, M. Paďour (Ostrava, Praha)

CílCílem prospektivní randomizované studie Terapie In-Stent restenos 2 (TIS 2), je porovnání léčby in-stent restenóz v bare metal (BMS-ISR) nebo...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

EXTRAKCE DISLOKOVANÉHO LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU Z RENÁLNÍ ŽÍLY – OBRAZOVÁ KAZUSITIKA

D. Hadidová, J. Mrózek, M. Branny, J. Bárta, D. Šipula, K. Vrkočová (Ostrava)

Leadless kardiostimulátor je zařízení velikosti i tvaru pistolového náboje, které v sobě obsahuje generátor impulzu i elektrodu. Díky malé velikosti...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ STERILNÍHO KRYTÍ TEGADERMTM U PACIENTŮ PO IMPLANTACI CIED A JEHO VLIV NA VÝSKYT RANNÝCH INFEKCÍ

A. Drozdová, O. Jiravský, J. Franková, J. Chovančík, L. Škňouřil (Třinec 1)

Cíl:Prokázat nižší výskyt ranných infekcí u pacientů po implantaci kardiostimulátoru či defibrilátoru při použití krytí TegadermTMSoubor a metodika:Hodnocení 186 pacientů,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

KULOVITÁ EXPANZE UTLAČUJÍCÍ PRAVOSTRANNÉ ODDÍLY

M. Kamasová, J. Přeček , Y. Hrčková, M. Táborský, P. Šantavý (Olomouc)

Kazuistika popisuje klinický případ 56letýho muže, který byl vyšetřen na oddělení urgentního příjmu pro dušnost. Byla vyslovena suspekce na embolizaci...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

|< << 123456789101112131415... >> >|