KAZUISTIKA Č. 4

P. Doškář (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách