KAZUISTIKA Č. 2

M. Brtko (Hradec Králové)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách