CO VŠECHNO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O MITRÁLNÍ CHLOPNI PŘED INDIKACÍ K INTERVENCI?

H. Línková (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách