Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ECHOKARDIOGRAFICKY DIAGNOSTIKOVANÝ CYSTICKÝ TUMOR MEDIASTINA - THYMOM - KAZUISTIKA

B. Sejková (Znojmo)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Nemocný, r.nar.1933, přichází k echokardiografickému vyšetření před elektivní artroskopií.Dosud vážněji nestonal, indikací k ECHO mírná námahová dušnost a anamnesa synkopy. Echokardiograficky zjištěn cystický tumor (vel. cca 80x100mm) naléhající na pravostranné srdeční dutiny, dopplerovsky nevyloučena komunikace tumoru s cévním systémem mediastina.CT vyšetření lokalizuje tumor (horní přední mediastinum s dislokací trachey a ezophagu), vylučuje komunikaci s cévami a perikardem. Další diagnostické výkony po vzájemné domluvě provedeny ve FN Brno- na pracovišti hrudní chirurgie. Pod CT drenáž tumoru, 2.cytologický rozbor punktátu positivní- buňky nejisté biologické povahy- susp. na cystoidně transformovanou neoplastickou infiltraci. 9/2005 sternotomie a levostranná thoracotomie-revize  mediastina s nálezem infiltrativně rostoucího tuhého tumoru infiltrujícího perikard, horní plicní lalok vlevo, thymickou tkáň. Provedena resekce infiltrovaných tkání (lobectomia sup. pulm.l.sin,parc.perikardektomia, thymectomia). Histologicky vyšetřena jen tkáň thymu - involučně transformovaná tkáň thymu, infiltrovaná thymickým dlaždicobuněčným karcinomem o střední diferenciaci. Pooperační průběh u pac.komplikován respirační insuficiencí, po asi 3-týdenní hospitalisaci propuštěn domů. Pro rosah tumoru a infiltraci perikardu provedena v 11/2005 radioterapie. ECHO kontrola 10/2005 (Znojmo)- EF 45%, bez perikard. výpotku. 11/2005 a 1/2006 opak. hospitalisace na ARO (Znojmo) pro respirační insuficienci.  

Závěr: Maligní thymomy mají chování invazivně rostoucího karcinomu, časté jsou vzdálené metastasy. Rozsah invaze má vztah k prognose- u pac. s rozsáhlou invazí do pouzdra přežije 5 let 50%, při minimální invazi až 90% nemocných. Kromě chirurgické léčby je doporučována chemo i radioterapie.