Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KOMPLIKACE TRVALÉ KARDIOSTIMULACE SOUVISEJÍCÍ SE ZAVEDENÍM STIMULAČNÍ ELEKTRODY - KAZUISTIKA

B. Sejková (Znojmo)
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

V kasuistickém sdělení presentuji vzácnou komplikaci po implantaci trvalé kardiostimulace - srdeční perforaci a její oligosymptomatický průběh.

Nemocná, r.nar.1926, dlouhodobě léčená OL a sektorovým internistou, poprvé hospitalizována na interním oddělení Nemocnice Znojmo v září 2004 pro permanentní fibrilaci síní. Pro symptomatickou tachy-brady formu fibrilace síní (námahové palpitace, stenokardie, slabost ve večerních hodinách) a riziko kombinované antiarytmické léčby pro noční bradykardii a asystolické pauzy, doporučena implantace trvalé kardiostimulace na IKK v Brně. Již primoimplantace PM v režimu VVI dne 15.9.2004 komplikována dislokací elektrody- proto revize systému a reimplantace nové elektrody 17.9.2004. Další průběh hospitalisace již nekomplikován, propuštěna do domácího léčení 21.9.2004. V mezidobí(21.10.04) ambulantní kontrola internistou, stav hodnocen jako stabilizovaný, na ekg 100% stimulace komor. 2.kontakt s pacientkou 21.10.2004, kdy přijata na interní oddělení Znojmo pro 10-ti denní progredující námahovou dušnost a píchavé bolesti v levém dolním hemithoraxu. Přijetí na interní oddělení Znojmo předchází akutní vyšetření v kardiologické ambulanci Brno, kam je nemocná tentýž den odeslána na doporučení OL vozem RZP pro výše uvedené subj potíže - zde provedeno kardiologické vyšetření, vč. ECHO, kontroly funkce PM -vyšetření nevedou k žádnému podezření z komplikace po implantaci PM. Na našem oddělení pátráno kromě jiného po extrakardiální příčině potíží (viz výčet vyšetření v presentaci). Až CT vyšetření hrudníku prokazuje průnik elektrody stěnou PK do hrudní dutiny, kde dochází k indukci hemorhagického pleurálního výpotku. Nemocná převezena zpět do FN Brno, kde se podrobuje operaci.

Závěr: Mechanické komplikace implantace KS nejsou procentuálně časté, jejich znalost a včasná diagnostika je však zásadní pro další prognosu nemocného.