Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RIZIKO A PREVENCE KONTRASTOVÉ NEFROPATIE U ANGIOGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ – ÚLOHA SESTRY

E. Eckertová, M. Sagačová, J. Bělohlávek, R. Škulec, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Kontrastová nefropatie (KN) je nezánětlivé onemocnění ledvin způsobené podáním kontrastní látky během angiografického (AG) vyšetření.
Mezi rizikové faktory patří stav hydratace, množství podané kontrastní látky, věk, přítomnost chronického onemocnění ledvin, zvláště pak ve stadiu pravidelného dialyzačního léčení. U každého nemocného s rizikem vzniku KN je nutná důsledná prevence. Předpokladem zahájení preventivních opatření před plánovaným angiografickým vyšetřením je získání vstupních biochemických parametrů (ionty, urea, kreatinin atd.), zjištění relevantních anamnestických údajů s důrazem na onemocnění ledvin a zhodnocení pitného, případně infuzního režimu nemocného. K vlastním preventivním opatřením patří zvýšený příjem tekutin s pomocí infuzí (cca 1 ml/kg/hod), minimalizace použité kontrastní látky a podání N-acetylcysteinu. Nezbytnou součástí je i následná péče po provedeném AG vyšetření: zajištění adekvátního příjmu tekutin s vyrovnanou bilancí, častá kontrola biochemických parametrů a v případě rozvoje kontrastové nefropatie její adekvátní léčba, včetně akutního dialyzačního ošetření.
KN je řídkou, ale v některých případech závažnou komplikací AG vyšetření. Možnost včasné prevence je výzvou k zavedení protokolu péče o nemocné s rizikem KN. Úloha sestry je v tomto ohledu nezastupitelná. Včas zahájená preventivní opatření by v konečném důsledku měla výskyt KN snížit.