Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KVALITNÍ EDUKACE JE PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PACIENTA S OŠETŘUJÍCÍM PERSONÁLEM. MODELOVÝ PŘÍPAD U NEMOCNÉHO S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

K. Eisenkolbová, P. Michetshlagerová, J. Bělohlávek, P. Jansa, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Edukace je proces celkové výchovy člověka. V dnešní době je kladen důraz především na prevenci a zachování zdraví. S rozvojem ošetřovatelství se postupně mění i role sestry. Edukace se stává jednou z hlavních funkcí zdravotních sester. Nezbytným předpokladem k tomu, aby zdravotní sestra dobře vykonávala svoji roli edukátorky, je dostatečná odborná vybavenost, schopnost komunikace, ochota a zájem o problematiku nemocného.
Sestra se svojí rolí edukátorky podílí na : upevňování zdraví a prevenci onemocnění, rozvoji soběstačnosti osob s porušeným zdravím, předcházení komplikacím z omezeného pohybu, pomoci nemocným a jejich rodinám naučit se sžít s dlouhodobým onemocněním.
Autoři sdělení s na příkladu edukace pacienta s plicní arteriální hypertenzí, což je vzácné, nevyléčitelné onemocnění plicních cév s velmi špatnou prognózou, snaží demonstrovat klíčovou roli sestry v diagnosticko-terapeutickém procesu a seznámení pacienta s jeho nemocí, zvláště pak s ohledem na úzký vztah s ošetřovatelským týmem. Klíčovým výsledkem takovéto vzájemné spolupráce je získání důvěry nemocného i jeho nejbližších a jejich společný aktivní podíl na léčebném procesu.