Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S UZÁVĚREM ZKRATOVÝCH TOKŮ AMPLATZOVOU CÉVNÍ ZÁTKOU (VASCULAR PLUG)

P. Tax, O. Reich, J. Škovránek (Praha)
Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace intervenční kardiologie

Jako poslední z  Amplatzových okluderů jsme v minulém roce použili pro uzávěr zkratových toků, Amplatzovu cévní zátku (Amplatzer Vascular Plug) (AVP). Jedná se o okluder válcovitého tvaru, tvořený pouze nitinolovou síťovinou bez polyesterové plsti.
AVP jsme implantovali u osmiletého pacienta po operaci totálního anomálního návratu plicních žil do koronárního sinu, u kterého přetrvávalo anomální žilní spojení levé horní plicní žíly s levou brachiocefalickou žilou, působící L-P zkrat. Zkusmý uzávěr anomální žíly balónkovým katetrem vyloučil zvýšení tlaku v systému plicních žil. Následoval uzávěr anomální žíly (průměr 11 mm) AVP o průměru 16 mm, který jsme zavedli přes 8F guiding katetr. Zkrat vymizel během několika minut.
V druhém případě jsme použili 16 mm AVP k uzávěru široké arteriovenózní plicní píštěle u 59 letého muže. Píštěl vznikla po střepinovém zranění, které pacient utrpěl v mládí. Pacient prodělal mozkovou cévní příhodu s minimálními pozdními následky. Systémová saturace krve klesala až pod 80 %. V celkové anestézii byla systémová saturace hemoglobinu 90 % a P-L intrapulmonální zkrat byl 25 % Qs. Přívodná céva k píštěli měla průměr 12 mm. Po uzávěru stoupla systémová saturace na 97 % a P-L zkrat vymizel. Během 24 hodin po implantaci se AVP rozšířil z původních 13 na 15 mm, aniž se posunul.
AVP se jeví jako účinný a bezpečný prostředek pro uzávěr i širokých komunikací v cévním systému. Vedle výše popsaných aplikací předpokládáme další užití při uzávěru aortopulmonálních kolaterál a již nepotřebných aortopulmonálních spojek v případě, kdy uzávěr spirálou nebude možný nebo bezpečný. Vždy je třeba zvolit průměr AVP nejméně o 30 lépe o 50 % větší než je průměr cílové struktury. Pro uzávěr otevřené tepenné dučeje se AVP nedoporučuje.

Podporováno Výzkumným záměrem FNM MZO 00064203-6302