Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VYUŽITÍ LÉČEBNÉ HYPOTERMIE PACIENTŮ PO KPCR NA KARDIOLOGICKÉ JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE

M. Kopáčková, H. Bílková, J. Stočesová, J. Lišková, V. Pechman (Plzeň)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

 
  Pacienti po kardiopulmonální resuscitaci (KPR) s nutností intubace a umělé plicní ventilace jsou často hospitalizováni na kardiologických jednotkách intenzivní péče (KJIP). V roce 2004 jsme na KJIP hospitalizovali celkem 109 pacientů, kteří vyžadovali umělou plicní ventilaci (UPV). Z nich bylo 39 pacientů po mimonemocniční KPR, 9 pacientů po KPR na sále intervenční kardiologie a 24 pacientů po KPR na KJIP.
  Od konce roku 2003 používáme na KJIP mírnou (léčebnou) hypotermii (MH) pacientů po KPR. MH můžeme zmírnit ischemicko-reperfúzní poškození a posthypoxické změny CNS. Dochází k ochlazení tělesného jádra na 
32-34°C do 4 hod od resuscitace po dobu 12-24hod.
  Nejdříve probíhaly světové experimentální studie na zvířatech. Evropská a australská skupina z roku 2002 porovnávala MH s normotermií u pacientů. U australské studie navíc začalo chlazení už v terénu před příjmem do nemocnice.
  Relativní indikace: pacienti po KPR pro fibrilaci komor, komorovou tachykardii, asystolii, elektromechanickou disociaci s přetrvávajícím bezvědomím.
  Relativní kontraindikace: těžké krvácení, septický šok.
MH dochází ke snížení metabolismu mozkové tkáně, každý 1°C snižuje spotřebu kyslíku o 6%.
  K chlazení na KJIP používáme: i.v. Plasmalyte 4°C, přikládání studených zábalů a obkládání ledovými balíčky (do axil,třísel,na krk), výplachy žaludku studeným FR, vypnutím ohřevu u ventilátoru, Warm touch s chladivým efektem.
  Analgosedaci a svalovopu relaxaci aplikujeme během chlazení k dosažení potřebného GCS 1-1-1
fentanylem+dormicem  (Norcuron 4-8mg po 2 hod).