Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

TRAUMATICKÁ DISEKCE RIA JAKO PŘÍČINA IM

P. Kuchynka, S. Šimek, P. Procházka, L. Goláň, V. Danzig, O. Dostál, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod:Trauma hrudníku je vzácnou příčinou akutního infarktu myokardu (AIM). Publikována  byla analýza souboru 77 pacientů s AIM vzniklým jako následek traumatu hrudníku.Většinu nemocných v tomto souboru tvořili muži (83%) a převážně (v 82%) se jednalo o jedince mladší 42 let . Nejčastější příčinou traumatu byla dopravní nehoda, dále sport, napadení zvířaty a násilné činy. Nejčastěji poškozenou tepnou byl ramus interventricularis anterior(RIA)-71%. Nejčastějším nálezem byl uzávěr infarktové tepny (v 56%). Disekce infarktové tepny byla popsána v 16% případů. Kazuistika: Vyšetřili jsme 39 letého, aktivně sportujícího muže, bez anamnézy rizikových faktorů ICHS, který byl odeslán k ambulantnímu kardiologickému vyšetření pro námahovou dušnost trvající asi dva týdny. Vzniku dušnosti těsně předcházelo virové onemocnění horních cest dýchacích. Na EKG byl přítomen obraz jizvy s aneuryzmatem v anteroseptoapikální oblasti. Následně provedené  echokardiografické vyšetření zjistilo lehkou systolickou dysfunkci a aneuryzma hrotu levé komory, v němž byl trombus. Fyzikální vyšetření bylo zcela v normě. Laboratorním vyšetřením byla z abnormalit nalezena mírná leukocytóza , mírná elevace C-reaktivního proteinu  a mírná hypercholesterolémie .Při koronarografickém vyšetření byla zjištěna disekce v distální třetině RIA  podmiňující asi 50% stenózu s normálním krevním průtokem. Na ostatních tepnách byl normální nález. Až doplněním anamnézy zjišťujeme tupé trauma přední části hrudníku při snowboardingu  před 7 měsíci. Závěr: Na možnost traumatické disekce věnčitých tepen jako příčinu AIM je nutno u pacientů s poraněním hrudníku myslet. Infarktová bolest může být v těchto případech mylně považována za projev muskuloskeletálního postižení hrudní stěny. Je proto nutné u těchto nemocných vždy provést alespoň elektrokardiografické vyšetření.