Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU ANEURYZMAT BŘIŠNÍ AORTY (AAA) POMOCÍ IMPLANTACE STENTGRAFTU AORTFIX

L. Skalická, P. Vařejka, M. Chochola, S. Heller, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

AAA je nejčastějším pravým aneuryzmatem s vysokým rizikem ruptury pokud není včas léčeno. Za účinnou metodou léčby AAA je považována chirurgická léčba. Přes nepochybné pokroky této léčby od jejího uvedení do praxe v 60. letech, chirurgická léčba s sebou stále nese jisté procento komplikací – úmrtí 5%, IM 2-8%, renální insuficience 8-12%, CMP 1%.  Od roku 1991, kdy Parodi v Buenos Aires poprvé použil stentgraft v léčbě nemocného s AAA neúnosného pro chirurgickou léčbu, je tato oblast nepochybně nejdynamičtěji se rozvíjející částí endovaskulární medicíny. Na II interní klinice VFN Praha jsme od 12/2005 u 3 nemocných s AAA použili nový stentgraft AORFIX fy. Lombard Medical. V 1. případě se jednalo o muže ve věku 59 let se subrenálním AAA nepřecházejícím na pánevní tepny s max. průměrem 59mm. Ve 2. případě se jednalo o muže ve věku 78 let se subrenálním AAA nepřecházejícím na pánevní tepny s max. průměrem 63mm.  3. nemocný byl opět muž ve věku 69 let se subrenálním AAA s max. průměrem 57mm. Ve všech případech byl úspěšně implantován bifurkační stentgraft, nezaznamenali jsme žádné komplikace během výkonu. Kontrolní angiografické vyšetření bezprostředně po implantaci ani CT vyřešení po implantaci neprokázalo plnění vaku aneuryzmatu kontrastní látkou, pozici stentgraftu jsme hodnotili jako optimální a léčbu vlastní jako úspěšnou. Stentgraft AORFIX se nám jeví jako velmi vhodný pro léčbu AAA zejm. s angulovaným krčkem a tortuozními pánevními tepnami pro svoji flexibilitu, která je dána jeho ojedinělou konstrukcí (systém vzájemně spojených nitinolových kroužků) a dobře řešenou proximální fixací pomocí háčků, které se zachytnou ve stěně aorty. Domníváme se, že díky některým svým specifikům by tento typ stentgraftu mohl rozšířit spektrum nemocných s AAA vhodných k endovaskulární léčbě. Jeho dlouhodobá účinnost musí být ověřena dalším klinickým sledováním.