Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ELEKTRODY IMPLANTABILNÍCH KARDIOSTIMULÁTORŮ A KARDIOVERTERŮ-DEFIBRILÁTORŮ V PATOLOGICKO-ANATOMICKÉM OBRAZE A KLINICKÝCH SOUVISLOSTECH

M. Novák, P. Dvořák, P. Kamarýt, B. Slaná, J. Müllerová (Brno)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cíl: U zemřelých nositelů pacemakerů (PM) a defibrilátorů (ICD) posoudit makroskopické intrakardiální nálezy zvl. v sousedství elektrod.
Soubor a metody: Od 1.2. do 31.12.2005 bylo evidováno na patologicko-anatomickém ústavu celkem 42 pacientů s PM nebo s ICD zemřelých v nemocnici. Pitva provedena u 32 z nich a podrobná analýza elektrod u 27 pitvaných (PM: VVI(R) 18x, DDD(R) 3x, VDD 2x, BiV 1x a ICD: VVI 2x, DDD 1x). Průměrný věk při dožití 77,1±8,5 let. Interval primoimplantace-úmrtí 2,8±2,1 roku.
Výsledky: Komorové elektrody bipolární (BP) 21x a unipolární 6x. Vodič v trikuspidálním ústí volný 15x, vrostlý do aparátu chlopně 12x. Prstenec BP elektrody přirostlý 8x . Hrot elektrody fixován přímo v hrotu pravé komory (PK) 9x, k zadní stěně 12x, k přední stěně 3x a k septu 3x. Tromby v průběhu vodiče v horní duté žíle (HDŽ) 8x. Vazivové můstky na vodičích elektrod u všech pacientů v prům. celkové délce 4,6±2,8 (1-10) cm. Síňové elektrody BP 5x, hrot v oušku pravé síně (PS) 5x. Tromby v průběhu vodiče v HDŽ 3x. Prstenec BP elektrody přirostlý 2x. Můstky na vodiči u všech pacientů v prům. celkové délce 1,7±0,2 (1,4-2) cm. Nástěnné tromby v PS 1x, v PK 3x, (v LK 1x).
Závěr: U zemřelých nositelů PM (ICD) zjištěno: 1) v průběhů vodičů elektrod tromby jen v horní duté žíle, nikoliv v pravé síní a v pravé komoře, 2) jen ojedinělý výskyt nástěnných trombů v PS a PK 3) častý výskyt vrůstu vodiče komorové elektrody do aparátu trikuspidální chlopně, 4) relativně často přirostlý prstenec BP elektrody, 5) vazivové můstky a tunely u všech pitvaných. Tyto skutečnosti mohou mít význam při případné extrakci elektrod. (Práce byla vypracována v rámci výzkumného záměru MŠMT - MSM0021622402)