Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘÍNOS KONTINUÁLNÍCH ELIMINAČNÍCH METOD (CRRT) U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

K. Majerová, J. Lišková, A. Tauchman (Plzeň)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

 Těžké formy srdečního selhání mají významný vliv na funkci ledvin a mohou vést  i k akutnímu selhání ledvin v rámci multiorgánové dysfunkce. Cílem léčby je nahradit  funkci ledvin a zabránit rozvoji významných patofyziologických změn. Metodou volby náhrady funkce ledvin je kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH), která je dobře tolerována i u kriticky nemocných s oběhovou nestabilitou. Důležité je včasné zahájení CVVH na základě vyhodnocení klinického stavu a laboratorních výsledků.
   Na našem pracovišti patří CVVH ke komplexní intenzivní péči o oběhově nestabilní  pacienty s akutním renálním selháním. Kontinuální eliminační metody používáme  od roku 2003 (přístroj BM 11/14, Baxter®) a použili jsme je dosud u 19 pacientů.
   V kazuistickém sdělení prezentujeme přínos terapie CVVH u 75-letého muže, exkuřáka, s chronickou obstrukční plicní chorobou, arteriální hypertenzí, který měl do hospitalizace 7/2005 němou anamnézu ICHS. Na KJIP byl přijat pro subakutní infarkt myokardu spodní stěny, AV blokádu III.stupně s nutností zajištění dočasnou stimulací. Byla provedena PCI uzávěru pravé věnčité tepny s implantací stentu. Po PCI přetrvávala hypotenze s nutností katecholaminové podpory. Pro oligo-anurii s výraznou elevací renálních katabolitů (urea 40 mmol/l, kreatinin 825 umol/l) bylo indikováno zahájení CVVH.