Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘÍNOS VČASNÉ APLIKACE INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÉ KONTRAPULSACE

P. Matějovská, J. Poláchová, Z. Coufal (Zlín)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Intraaortální balonková kontrapulsace (IABK) patří mezi nejrozšířenější mechanické podpory selhávající levé komory, zvláště u akutních stavů. Během let 2004-2005 jsme na našem pracovišti aplikovali IABK u 44 nemocných, převážně v akutních případech u rozvíjejícího se kardiogenního šoku. I přes relativně malý soubor nemocných se jeví „profylakticky“ zavedená IABK před zahájením koronarografie jako prognosticky výhodnější než „bail-out“ použitá IABK až při zhroucení cirkulace.