Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U ZAMĚSTNANCŮ POJIŠŤOVNY A SROVNÁNÍ S VÝSLEDKY U ZDRAVOTNÍKŮ

I. Benušová, P. Doupalová (Olomouc)
Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Benušová I., Doupalová P., Sovová E., Nakládalová M.+, Kaletová M., Lukl J.,.
 
I. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
+ Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem práce bylo zjistit výskyt rizikových faktorů (RF) kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u zaměstnanců pojišťovny (soubor P) a srovnat jejich výskyt s výsledky u zdravotníků (FNO).
Soubor a metodika. Soubor P tvořilo 105 zaměstnanců průměrného věku 39,6 let (SD 9,16), 28 mužů průměrného věku 39,5 let (23-56) (SD 10,15) a 77 žen průměrného věku 39,6 let (21-55) (SD 8,85), kteří vyplnili dotazník na RF KVO. Sestry doplnily objektivní údaje (TK, váha, výška, BMI, hodnoty lipidového metabolismu) a podle platných tabulek určily míru rizika KVO.
Výsledky. Kouří 31,4 % osob v souboru (M 46,4 %, Ž 26,0 %). Výskyt kuřáků je vyšší než v běžné populaci. Ve srovnání s FNO (29,3 %) se výskyt kuřáků statisticky neliší (p=0,399). Hypertenzi jsme zjistili u 11,4% osob (M 10,7%, Ž 11,7%), výskyt hypertenze je nižší než u souboru FNO- M (29,8%) Ž (18,1%), tento údaj nebyl statisticky srovnáván vzhledem k rozdílnému věku souborů.  Nadváhu jsme zjistili u 29,5% osob v souboru (M 50,0%, Ž 22,1%), obezitu u 9,4 % osob v souboru (M 7,1%, Ž 10,4%). V parametru nadváha se soubor statisticky neliší od souboru FNO (23,8%) (p=0, 847). Hladinu cholesterolu nad normu mělo 42,8% osob v souboru (M 53,6%, Ž 39,0%). Výskyt tohoto RF se statisticky neliší od souboru FNO (39,3%) (p=0, 589). Žádnou pohybovou aktivitu udávalo 40,4% osob v souboru (M 32,1%, Ž 42,9%). Tento parametr se statisticky liší od souboru FNO (7,8%) (p<0,001).
Závěr. Výskyt RF KVO je vysoký a úloha sestry je hlavně v edukaci pacienta.