Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ECHOKARDIOGRAFIE U DEFEKTU SEPTA SÍNÍ

K. Bernášková (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

     Defekt septa síní je nejčastější vrozenou vadou srdeční v dospělosti. Podstata onemocnění  tkví v chybění části mezisíňové přepážky, takže dochází k mísení krve mezi oběma síněmi. Zprvu je proudění převážně ze síně levé do síně pravé, později, při vzniku plicní hypertenze, se proudění obrací - neokysličená krev zprava proudí  do systémového oběhu. Podle lokalizace defektu rozeznáváme několik typů defektu. Typ sekundum (nejčastější) je obvykle klinicky velmi dobře snášen - není vyjímkou, když je vada zjištěna poprvé v dospělosti, někdy i v pokročilém věku.

     Pro podrobný popis morfologie nálezu je potřebný přístup nejen transtorakální, ale především transesofageální. Zajímá nás nejen velikost defektu, ale i charakter tkáně zbývající přepážky. Nutný je popis vústění plicních žil, velikost serdečních oddílů, funkce komor a plicní hyopertenze.

     Tento popis je spolu s klinickým pohledem vodítkem pro typ řešení vady. Je-li tedy klinická indikace radikálního řešení nálezu, máme možnost katetrizačního  uzávěru pomocí spec. instrumentaria - deštníčku. Jícnová echokardiografie slouží  i jako monitorovací metoda k provedení tohoto výkonu. Defekty, které nejsou morfologicky vhodné ke katetrizačnímu uzávěru se operují.

 

     Echokardiografie je nejen metodika diagnostiky tohoto onemocnění, ale slouží ke kontrole nemocných, které léčíme konzervativně i ke kontrole po provedených výkonech.