Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ROSTOUCÍ NÁROČNOST PŘÍPRAVY SESTRY PRO PRÁCI NA KARDIOLOGICKÉ JIP

J. Zelinková, G. Ševčíková, H. Sedláková, S. Krutská (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

V době vzniku prvních JIP byly nejkvalifikovanějšími a vlastně jedinými výrazně specializovanými úkony sestry na koronární jednotce monitorace EKG, defibrilace a lepší znalost kardiopulmonální resuscitace. Práce sestry na JIP v současnosti vyžaduje stále více specializovaných znalostí a dovedností. Tento trend je dán především používáním rostoucího počtu nových přístrojů, léčebných postupů a léků. Nové postupy většinou vyžadují nejen znalost používání přístrojů, ale i porozumění medicínské stránce věci tak, aby sestra mohla léčbu do značné míry řídit. Například kontinuální léčba pozitivně inotropními léky, antihypertenzivy, některými antiarytmiky, kontinuálními dialyzačními metodami či umělou plicní ventilací nemůže být bez okamžitých úprav prováděných sestrou využívána optimálně. Příprava lékařů pro práci na oddělení intenzivní péče je podle evropských doporučení plánována na 2 roky. Doba nezbytná pro zaškolení sester pro práci na JIP se samozřejmě také zásadně prodlužuje. U absolventky zdravotnické školy byly vyžadovány dokonce 3 roky práce pod dohledem. Podle naší zkušenosti je optimální zaškolování a práce pod dohledem 1 rok. Rychlejší příprava pro opravdu samostatnou práci prakticky není možná. Na druhou stranu průměrná délka práce sestry na intenzivní péči ve směnném provozu se pohybuje mezi 3-8 léty. Délka přípravy se tak dostává do nepoměru s délkou období samostatné práce. Po nezbytném úvodním zaškolení je proto z provozních důvodů nezbytné hledat uspořádání přípravy kombinující zaškolování a samostatnou práci. Zároveň je potřeba počítat s mnohem větším vytížením vedoucích a zkušených sester zaškolováním nových pracovnic. Určité usnadnění přípravy by v budoucnosti měla přinášet efektivní školní příprava cílená pro práci v intenzívní medicíně. Při pohledu z praxe jsou v tomto směru zatím bohužel velké rezervy.