SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE U ROZSÁHLÉHO PROLAKTINOMU

K. Riegel, P. Povolný, P. Luzum, M. Podpěrová, J. Povolný (Trollhättan)
Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

Sekundární hypertenze má signifikantně nižší prevalenci, než hypertenze primární. Její vývoj může být poměrně rychlý a může být spojen se závažnými orgánovými změnami. V práci je prezentován případ mladého pacienta, přijatého pro hypertenzní krizi, s akutním renálním selháním, na podkladě rozsáhlého prolaktinomu. Operační řešení bylo primárně kontraindikováno. Při konzervativní léčbě byla hypertenze velmi obtížně korigovatelná.