Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V MLADÉM VĚKU

G. Dostálová, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, J. Horák, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Akutní infarkt myokardu (AIM) v mladém věku je specifickým problémem, který se řadou okolností odlišuje od problematiky AIM ve vyšším věku. Z patofyziologického hlediska zde jednoznačně dominuje problém arteriální trombózy a trombofilních stavů. Referujeme případ kuřačky bez dalších doprovodných onemocnění, která byla ve věku 29 let přijata na naší kliniku pro akutní anteroextenzivní AIM s elevacemi ST. Koronarograficky byl verifikován trombotický uzávěr proximálního úseku ramus interventricularis anterior v místě nástěnného aterosklerotického plátu, 15 minut od začátku poslední bolesti bylo dosaženo kompletní reperfuze. Další průběh v akutní a subakutní fázi byl nekomplikovaný, s minimální elevací troponinu I, s normální systolickou funkcí levé komory. Podrobné hematologické vyšetření potvrdilo antifosfolipidový syndrom a byla zahájena chronická antikoagulační léčba warfarinem. Další trombotické příhody se neopakovaly. V klinickém obraze v následujících měsících však dominoval syndrom neklidných nohou, stěhovavé artralgie a sideropenická anemie. Vyloučeny byly ztráty do gastrointestinálního traktu a revmatologická onemocnění. Neurologické vyšetření bylo nepřínosné. Dlouhodobá substituce železa nevedla ke zlepšení. Další podrobné imunologické vyšetření prokázalo pozitivní antigliadinové protilátky a následná enterobiopsie potvrdila floridní celiakální sprue. Šestiměsíční bezlepková dieta vedla k nárůstu hladiny železa a zmírnění uvedených příznaků.
Závěr: Jde o neobvyklou oligosymptomatickou manifestaci celiakální sprue bez gastrointestinálních příznaků projevující se pouze malabsorbcí železa. Antifosfolipidový syndrom je pravděpodobně sekundární, přesto vyústil až v život ohrožující AIM. Uvedená kasuistika  potvrzuje, že problematika AIM u mladých nemocných je velmi komplexním a mezioborovým problémem.