PROTAHOVÁNÉ BEZVĚDOMÍ U NEMOCNÉHO S MALIGNÍ ARYTMIÍ

K. Valigurová, J. Spáčilíková (Olomouc)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

1) Prodleva 1.pomoci u nemocného s diagnozou fibrilace komor

2) Vigilní koma - obecně

3) Kauzuistika u nemocného s diagnozou vigilní koma

4) Léčba,rekonvalescence a prognóza

5) Sociální pohled na budoucnost nemocného