OVLIVNĚNÍ HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU NEOBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIÍ: VÝSLEDKY MULTICENTRICKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE CHANCE

J. Krupička, M. Pěnička, P. Gregor, R. Kerekeš, D. Marek (Brandýs nad Labem, Praha, Krnov, Olomouc)
Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Studie CHANCE (Candesartan use in Hypertrophic And Non-obstructive Cardiomyopathy Estate) je prospektivní multicentrická randomizovaná placebem kontrolovaná studie, která sledovala vliv AT1 antagonisty candesartanu na hypertrofii l. komory u pacientů s neobstrukční hypertrofickou kardiomyopatií. 
Metodika: K 12 měsíčnímu sledování bylo randomizováno 23 pacientů ( průměrný věk 39 let, medián 39), kteří byli opakovaně vyšetřeni M-mode a 2-DE echokardiografií. Byla sledována tloušťka stěny, počet segmentů ›15mm, hmotnost l. komory. Žádný pacient nezemřel, jeden byl z dalšího sledování vyloučen.
Výsledky: Mezi C a P nebyl žádný rozdíl mezi sledovanými parametry při randomizaci. (p=ns) a během sledování nedošlo k žádným změnám v P (p=ns). V C se statisticky signifikantně snížila tloušťka l. komory (18.3±3.6 vs. 16.5±2.9, p=0.039) a hmotnost l. komory (411±153 vs. 310±91, p=0.01). U tří pacientů došlo k regresi hmotnosti dokonce o více než 100 g, a naopak u dalších tří pacientů nebyla změna pozorována resp. byla minimální. Rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou systolického tlaku nebyl v obou skupinách pozorován.
Závěr: Použití candesartanu u pacientů s hypertrofickou neobstrukční kardiomyopatií je bezpečné a v průměru vede k významné regresi tloušťky stěny levé komory a hmotnosti myokardu. Výsledky naznačují, že mezi pacienty existují respondeři u kterých je reakce na candesartan velmi významná a jejich identifikace a léčba AT1 antagonisty by mohla významným způsobem ovlivnit hypertrofii levé komory.