ODSÁVÁNÍ TROMBŮ Z INFARKTOVÉ TEPNY METODOU X-SIZER KATETR

F. Gabriel (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

     Od roku 2004 na našem pracovišti u vybraných případů nemocných s AIM s přítomností intrakoronárního trombu používáme X-sizer systém. Podstata metody spočívá v intrakoronárním zavedení instrumentaria a mechanickém rozrušení a odsátí intrakoronárního trombu. Výkon na infarktové tepně je finalizován implantací stentu do místa léze.

     Metodu jsme na našem pracovišti od r. 2004 použili u 25 nemocných.

     Klíčová slova: AMI, intrakoronární trombus, X-sizer katetr systém