Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

TROMBOEMBOLICKÉ KOMPLIKACE PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI

I. Perháčová (Košice, SR)
Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

Úvod : Přes veškeré snahy v kardiologii a v kardiovaskulární chirurgii ve světě i u nás patří choroby srdce a cév ve všech rozvinutých zemích včetne ČR k nejčastějším příčinám nemocnosti a mají na svědomí přes 50% všech umírajících.

K významnému zlepšení péče o takto nemocné prispívají i moderní postupy invazivní kardiologie.Jednou z nich je i léčba poruch srdečního rytmu pomocí katetrizační ablace.

Metodika : Kazuisikou u mladé pacientky chci přiblížit málo se vyskytující komplikace po radiofrekvenční ablaci a to tromboembolické kompliakce,která vznikla bezprostředně po výkonu a prodloužila tím hospitalizaci pacienky na klinice a zároveň nepříznivě ovlyvnila její další život.

Cíl : Zhodnocení průbehu hospitalizace, prozkoůmání všech potencionálních rizik na další život pacientky

Závěr : V současné době,kdy patří RFA k moderní  a přínosné léčbě pro pacienta s tachyarytmí nesmímě zapomenout,že i přes veškerou snahu všech zúčastnéných se komplikace vyskytují a i když v minimu případech,musíme se zabývat otázkou jak nejlíp zmírnít potencionální riziko jejich vzniku.