Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

IDIOPATICKÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE REZISTENTNÍ NA FARMAKOLOGICKOU LÉČBU I ELEKTRICKOU KARDIOVERZI

J. Šimek, J. Gandalovičová, M. Pšenička, D. Wichterle (Praha)
Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

Kazuistika: 33-letý muž bez strukturálního srdečního onemocnění byl přijat pro incesantní tachykardii se širokými komplexy QRS morfologie blokády pravého Tawarova raménka a sklonem osy doleva. Nemocný přiznával abusus anabolik (nandrolon) v poslední době a v minulosti byl též dokumentován abusus efedrinu. Příjmu předcházely 5-denní palpitace, pro které opakovaně s krátkodobým efektem užil 80mg verapamilu. Masáž karotických sinů a  adenosin v bolusech do dávky 24mg byly zcela bez efektu. Po postupném podání 140mg propafenonu i.v. došlo pouze ke zpomalení tachykardie z 170/min na 150/min. Ani dva bifázické výboje 150J a 200J nevedly k obnovení sinusového rytmu. Následné podání 300mg amiodaronu i.v. vedlo ke zpomalení tachykardie na 130/min a odkrylo AV disociaci na EKG křivce. Urgentní elektrofyziologické vyšetření potvrdilo fascikulární komorovou tachykardii. Arytmie byla snadno terminovatelná a indukovatelná komorovou stimulací. Exit incesantní arytmie byl za pomoci elektroanatomického navigačního systému CARTO (Biosense Webster) lokalizován  do oblasti zadního fasciklu levého Tawarova raménka, kde několik aplikací RF energie tachykardii ukončilo a způsobilo její neinducibilitu.
Závěr: Idiopatická fascikulární komorová tachykardie může být rezistentní na farmaka a elektrickou kardioverzi. Kauzální léčba radiofrekvenční ablací dosahuje vysoké úspěšnosti. Arytmie může být indukována abusem efedrinu. Možný vliv anabolik na arytmogenní substrát, zvažovaný v naší kazuistice, nebyl doposud publikován.