LÉČBA ANEURYZMAT BŘIŠNÍ AORTY (AAA) POMOCÍ IMPLANTACE STENTGRAFTU AORFIX. NOVÁ MOŽNOST PRO NEMOCNÉ S NEPŘÍZNIVÝM ANATOMICKÝM NÁLEZEM NA AORTĚ?

P. Vařejka, L. Skalická, M. Chochola, S. Heller, S. Beran, S. Jirát, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

AAA je nejčastějším pravým aneuryzmatem s vysokým rizikem ruptury pokud není včas léčeno. Endovaskulární léčba pomocí implantace stentgraftu zaznamenává od roku 1991, kdy byla uvedena do praxe, dynamický rozvoj. Nevhodné anatomické poměry na břišní aortě a pánevních tepnách patří k nejvýznamnějším limitům pro širší využití této metody.
   Na II. interní klinice VFN Praha jsme od 12/2005 začali používat nový stentgraft AORFIX fy. Lombard Medical, který svojí unikátní konstrukcí umožňuje provádět tyto výkony i u nemocných s nepříznivou konfigurací aorty zejm. s angulovaným krčkem. Do 12/2006 jsme provedli 12 implantací a minimálně 6 měsíční sledování proběhlo u 10 nemocných.
   U všech nemocných se podařilo stentgraft správně implantovat, v 1 případě jsme pro proximální endoleak I. typu použili proximální extenzi. Kontrolní CT vyšetření při dimisi prokázalo u všech nemocných velmi příznivý nález s kompletní trombotizací vaku AAA, bez přítomnosti patologického zatékání kontrastní látky. Během minimálně 6 měsíčního sledování jsme nezaznamenali žádné úmrtí ani rupturu AAA, kontrolní CT provedené s odstupem 6 měsíců prokázalo zastavení růstu vaku AAA a u dvou nemocných, kteří absolvovali CT vyšetření s odstupem 12 měsíců, bylo prokázáno zmenšování vaku AAA. 
   Naše zkušennosti s tímto typem stentgraftu , jsou velmi dobré, zejména zjištění zmenšování vaku AAA po výkonu je velmi nadějným nálezem. Představuje účinnou a bezpečnou alternativu i u nemocných, kteří se zdáli být nevhodní k endovaskulární léčbě pro nepříznivé anatomické poměry na aortě nebo pánevních tepnách.