Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

DVOULETÉ ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM ZÁVAŽNOSTI AORTÁLNÍ STENÓZY, VČETNĚ POUŽÍVÁNÍ ECHOKONTRASTNÍCH LÁTEK PRO LEVOSTRANNÉ ODDÍLY

A. Novák, I. Petrová, J. Dražka, M. Kubíčková, M. Běhounek, M. Bystroň, M. Kvašňák, P. Červinka (Ústí nad Labem)
Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

Cílem naší práce bylo zhodnotit přínos použití echokontrastních látek pro levostranné oddíly v hodnocení  závažnosti aortální stenozy.
          Při špatné vyšetřitelnosti z prekoria může být přínosné použití kontrastních látek pro levostranné oddíly. /Optison, Sonovue/. Tyto kontrastní látky umožní přesné změření středního gradientu z optimální dopplerovské křivky, přesnější změření  ejekční frakce. Při jícnovém vyšetření je často nevhodný úhel pro měření gradientu dopplerovským vyšetřením, pak echokontrastní látka umožní optimalizovat kvalitu dopplerovské křivky z transtorakálního vyšetření z hrotu.
            V práci prezentujeme zkušenosti z provozu dvou echolaboratoří, v kterých jsme za dva roky vyšetřili celkem přes  11 000 tisíc pacientů.  U 12 % pacientů s aortální stenózou jsme použili echokontrastní látku pro levostranné oddíly. Byli to hůře vyšetřitelní pacienti z prekordia a  pacienti s neoptimálním úhlem pro dopplerovské vyšetření gradientu aortální chlopně  v průběhu jícnové echokardiografie. Dále pacienti v průběhu dobutaminové zátěžové echokardiografie  k opacifikaci dutiny levé komory a měření gradientu na aortální chlopni a v LVOT echokontrastní látkou.
              Až na jednoho obésního pacienta s emfyzémem jsme u všech pacientů  získali optimální dopplerovskou křivku z prekordia, často i po malém množství echokontrastní látky /0,5ml SonoVue/.  Výhodou této látky je i snadná příprava a možnost okamžitého použití.  Cena operace jedné náhrady aortální chlopně se odhaduje na 300 000 korun,  pokud je positivní přínos echokontrastní látky ve výtěžnosti echokardiografického vyšetření pro správné zhodnocení závažnosti  aortální stenózy, nehraje její cena zásadní roli.