ACTINOBACILLUS ACTINOMYCETEMCOMITANS – TYPICKÝ, ALE MÁLO ČASTÝ PŮVODCE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY - KAZUISTIKA

R. Pelouch, V. Lonský, M. Solař, J. Vojáček, M. Pleskot, I. Hrubá (Hradec Králové)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

 Bakterie ze skupiny HACEK patří mezi typické původce Infekční endokarditidy (IE) a způsobují přibližně 3% všech případů tohoto onemocnění. Actinobacillus Actinomycetemcomitans je nejčastějším původcem IE z této skupiny. Jde o malou gram negativní bakterii, která je součástí normální flory dutiny ústní a orofaryngu. Kromě  periodontitidy (často u mladých jedinců) může působit i některá závažná onemocnění (IE, bakteremie s postižením jiných orgánů, ranné infekce). Infekční endokarditida způsobená tímto mikrobem nejčastěji postihuje mladší muže. Typický je subakutní až chronický průběh s četnými komplikacemi, především emboligenními. I přes četné komplikace je prognóza těchto pacientů poměrně příznivá. Actinobacillus Actinomycetemcomitans je dobře citlivý na betalaktámová antibiotika a léčbou volby je kombinace ampicilin + gentamicin, alternativou je léčba cefalosporinovým antibiotikem 3.generace, nejčastěji ceftriaxonem.
 Autoři prezentují případ 33- letého muže, který byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové pro infekční endokarditidu bikuspidální aortální chlopně způsobenou Actinobacillem Actinomycetemcomitans. Průběh onemocnění byl komplikován glomerulonefritidou, hepatopatií, perforací cípu  aortální chlopně se vznikem významné insuficience. Poslední závažnou komplikací byla embolizace do koronární tepny. Po této příhodě byl pacient indikován k urgentní náhradě aortální chlopně. Operační výkon i další léčba již proběhly bez komplikací a pacient byl propuštěn domů.