Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

ÚČINNOST RŮZNÝCH OCHLAZOVACÍCH REŽIMŮ PŘI INDUKCI MÍRNÉ HYPOTERMIE U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

R. Škulec, J. Bělohlávek, V. Dytrych, T. Kovárník, J. Horák, M. Pšenička, S. Šimek, P. Poláček, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)
Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

Navození mírné terapeutické hypotermie (MH) je součástí poresuscitační péče. Zásadní význam má zahájit MH co nejdříve po obnovení spontánní cirkulace a zároveň co nejrychleji dosáhnout terapeutickou tělesnou teplotu (tt) < 34ºC.
Cíl: Porovnat účinnost kombinace ochlazovacích postupů (povrchové chlazení ledovými obklady a podání rychlé nitrožilní infuze ledového fyziologického roztoku (LFR)) s běžným prostým povrchovým ochlazováním ledovými obklady.
Soubor a metodika: Provedli jsme retrospektivní analýzu všech nemocných po srdeční zástavě (SZ) ošetřených metodou MH na naší koronární jednotce od listopadu 2003 do listopadu 2006. Pacienti byli ochlazováni buď jednou metodou (povrchové chlazení ledovými obklady, skupina A) anebo kombinací povrchového ochlazování a velmi rychlého nitrožilního podání LFR o teplotě 4ºC v dávce 10–30 ml/kg (skupina B). Všichni nemocní byli v hluboké analgosedaci a relaxováni. Ochlazováni byli na cílovou tt 33ºC.
Výsledky: Do skupiny A bylo retrospektivně zařazeno 34 nemocných, do skupiny B 22. Tt před zahájením MH byla srovnatelná v obou skupinách (35,8±1,0 ºC ve skupině A a 36,1±1,3°C ve skupině B, p=0,476). Průměrná dávka LFR byla ve skupině B 16 ml/kg. Kombinací ochlazovacích postupů bylo ve skupině B podstatně rychleji dosaženo tt 34ºC (96±78 vs. 196±149 min, p=0,007) i cílové tt 33ºC (152±101 vs. 276±189 min, p=0,008) než ve skupině A. Doba potřebná na ochlazení o 1ºC byla ve skupině B výrazně kratší než ve skupině A (54±40 vs. 102±63 min, p=0,003). Korelaci dávky LFR a rychosti ochlazování jsme neprokázali. Rychlé podání velkého objemu LFR bylo bezpečné a jednoduché.
Závěr: Kombinace povrchového chlazení a rychlé aplikace LFR v dávce cca 16 ml/kg vede u nemocných po SZ léčených indukcí MH k dosažení cílové teploty podstatně rychleji než prosté povrchové ochlazování. Kombinační metoda je jednoduchá a bezpečná.