Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PREVALENCE A KLINICKÁ CHARAKTERISTIKA REZISTENTNÍ HYPERTENZE

J. Widimský, T. Pikus, R. Holaj, T. Zelinka, B. Štrauch, O. Petrák (Praha)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Cíl práce: Posoudit výskyt skutečně rezistentní hypertenze /true resistance/ v preselektované populaci nemocných s těžkou  hypertenzí doporučených do Centra pro hypertenzi
Materiál a metodika: Vyšetřili jsme za hospitalizace konsekutivně 500 nemocných s těžkou hypertenzí (prům. věk   51  ±10 roků), kteří byli odesláni do Centra s podezřením na sekundární hypertenzi. U všech pacientů bylo provedeno fyzikální  a komplexní laboratorní vyšetření se zřetelem na možné příčiny hypertenze.
Výsledky:
Ve vyšetřeném vzoku nemocných jsme zjistili skutečně rezistentní hypertenzi u 54 nemocných průměrného věku 55 ± 8 roků, z toho u 29 žen.  Prevalence skutečně rezistentní hypertenze /krevní tlak v domácím prostředí nad 135/85 mmHg a/nebo 24 hod. TK nad 130/80 mmHg při nejméně trojkombinaci antihypertenziv včetně diuretik/ činila 11 %.
Průměrná známá délka trvání hypertenze činila 16±  9 roků. Klinický krevní tlak při vstupním vyšetření činil  189±  23/103 ± 18 mmHg, BMI  31±  5.  91% nemocných užívalo čtyř-  a více kombinaci antihypertenziv.
Průměrná hodnota sérového kreatininu byla 90± 28 umol/l, plazmatické reninové aktivity 1,3 ±  1,9 ng/ml/hod a plazmatického aldosteronu 139±  101 pg/ml.
   Výskyt poškození KV cílových orgánů byl následující: aterogenní změny karotid  68%,  koncentrická remodelace levé komory (LKS) ve 43%, hypertrofie LKS ve 31%.
Závěr: Skutečně rezistentní arteriální hypertenze (RH) není v klinické praxi vzácná  a je doprovázena vysokým výskytem poškození cílových orgánů.  RH je stejně častá u nízko, normo i hyperreninové populace hypertoniků.