Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RECIDIVUJÍCÍ ARYTMIE PO ABLACI CHRONICKÉ FIBRILACE SÍNÍ – ORGANIZOVANÉ ARYTMIE Z PŘEDNÍ STĚNY LÉVÉ SÍNĚ ODSTRANITELNÉ OPAKOVANOU KATETROVOU ABLACÍ

M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, D. Wojnarová, R. Moravec, H. Szymeczek, R. Neuwirth, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Cílem práce je prezentace recidivujících arytmií po ablaci chronické fibrilace síní (CHFS) a výsledků opakované ablace.
Metodika: První ablace sestávala z obkružujících a komplexních lineárních lézí v levé síni (LS) a ablace v koronárním sinu (CS). Z 96 pacientů (pac) s CHFS podstoupilo druhou ablaci 30 (31 %) pac (9 Ž, věk 52 ± 10 let) :2x pro paroxysmální FS, 13x pro persistentní FS, 1x pro paroxysmální LS tachykardii (LST), 12x pro persistentní LST, 1x pro persistentní flutter síní I a 1x pro paroxysmální reentry tachykardii z pravé síně (1). Třetí ablace se provedla u 6 pac; 1x pro paroxysmální FS, 1x pro paroxysmální LST, 3x pro persistentní LST a 1x pro persitentní pravosíňovou reentry tachykardii.
Výsledky: Paroxysmální FS/LST (3 – první reablace, 2 – druhá reablace) byly ukončeny bez další vyvolatelnosti. FS (3) se ukončila při lineární lézi mezi pravou dolní plicní žilou (PŽ) a posteroseptálním mitrálním prstencem, 2 LST  při ablaci u septálního okraje ústí ouška LS (LSO). Všechny perzistentní LST (12 – první reablace, 3 – druhá reablace) se ukončily při ablaci na septálním okraji ústí LSO (2), horním okraji ústí LSO (3), Bachmannova svazku (BB) (3), ve stropě LS (1), v antru levých PŽ (2) a v CS (4). Z 13 perzistentních FS se sinusový rytmus (SR) obnovil přímo z FS u 1 pac (antrum levých PŽ) a přes tranzitorní LST u 5 pac. Místa obnovení SR přes LST byla BB (3), septální okraj LST (1) a strop LS (1). Během sledování 14 ± 11 měsíců od poslední ablace má 24 (80 %) pac stabilní SR, 5 (17 %) pac má persistentní FS a 1 (3 %) pac má perzistentní LST.
Závěr: Po komplexní ablaci v LS a CS pro CHFS: 1) je vysoké zastoupení recidivujících monomorfních LST; 2) tyto arytmie lze ukončit a stabilní SR obnovit s vysokou účinností; 3) recidivující arytmie, FS nebo LST, mají převážně makroreentry mechanismus využívající přední stěnu LS mimo oblast PŽ.