Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PÉČE O PACIENTA S DG. MYXOM - KAZUISTIKA

K. Hnátová, M. Řeháková (Brno)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

 Přednáška bude obsahovat charakteristiku myxomu, jeho diagnostiku, léčbu, komplikace, nejčastější ošetřovatelské diagnózy a na závěr kazuistiku konkrétního pacienta.