Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ PODSTUPUJÍCÍCH CHIRURGICKOU REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Pěnička, S. Podpořeno grantem IGA NR 8524-5 (Aalst, Belgium, Aalst)
Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

Přednáška shrnuje význam srdeční dyssynchronie kontrakcí u pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční podstupujících aortokoronární bypas. Po stručné přehledné části budou prezentovány původní výsledky ze 3 multicentrických studií koordinovaných III.interní-kardiologickou klinikou 3. LF UK a FNKV v Praze.