Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

VIABILITA MYOKARDU A SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE JSOU VÝZNAMNÝMI PREDIKTORY PERIOPERAČNÍ MORTALITY U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ (EUROSCORE > 10%) S ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ PODSTUPUJÍCÍCH CHIRURGICKOU REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Šubrtová, P. Gregor, M. Pěnička (Praha 11, Chodov, Praha)
Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

Cíl: Testovat zda posouzení viability myokardu a srdeční dyssynchronie kontrakcí zpřesní předpověď perioperačního rizika u vysoce rizikových pacientů (EuroSCORE > 10%) s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční (LKS) podstupujících aortokoronární bypas (AKB).
Soubor pacientů a metodika: Soubor pacientů se skládal z 79 jedinců (průměrný věk 65±9 let; 84% mužů; ejekční frakce LKS 30±6%) s logistickým EuroSCORE > 10% podstupujících AKB. Viabilita myokardu byla vyšetřena magnetickou rezonancí s použitím kontrastní látky na bázi Gadolinia. Srdeční dyssynchronie byla stanovena tkáňovou Dopplerovskou echokardiografií v 6 basálních segmentech LKS.
Výsledky: Dvacet (25,3%) pacientů  zemřelo do 30 dnů po AKB (úmrtí v nemocnici). Pacienti, kteří operaci přežili (n=59), měli signifikantně větší  množství viabilního myokardu (6.9±3.6 viabilních segmentů vs. 3.4±3.3, p<0.001) a menší dyssynchronii LKS (75±55 ms vs. 179±83 ms, p<0.001) než pacienti, kteří zemřeli. Přítomnost dyssynchronie LKS>=105 ms a <5 dysfunkčních viabilních segmentů byly nezávislými prediktory perioperačního úmrtí (p<0.001). Tabulka 1. ukazuje riziko stanovené EuroSCORE a porovnání skutečné perioperační mortality. Přítomnost viabilního myokardu ustálila mortalitu na hodnotách předpovězených EuroSCORE. Přítomnost viabilního myokardu se současnou absencí dyssynchronie (VIAB –DYS) snížila predikovanou mortalitu  na polovinu. Nepřítomnost viability (NVIAB) trojnásobně zvýšila riziko perioperačního úmrtí v porovnání s odhadem dle EuroSCORE.
 Závěr: U vysoce rizikových pacientů s ischemickou dysfunkcí LKS plánovaných na AKB se optimálním postupem pro odhad perioperačního rizika jeví kombinace zavedeného EuroSCORE modelu s vyšetřením viability myokardu a srdeční dyssynchronie. Nemocní s vysokým EuroSCORE a neviabilním myokardem mají příliš vysoké perioperační riziko a neměli by proto podstupovat AKB.